Høyre har mottatt fire nye varsler

Høyre har så langt mottatt 25. Tre av de nye varslene er om personer det ikke tidligere er varslet om.

Det får Aftenposten bekreftet av John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre.

Det vil si at det er blitt varslet om fire nye saker og tre nye personer siden 21. januar.

– Ett av varslene er på Kristian Tonning Riise, resten er på nye folk, sier Aarset.

Han sier at alle dreier seg om seksuell trakassering, men at alvorligheten varierer.

– Det er et veldig bredt spekter, sier Aarset, som ikke vil si om noen av varslene har fått konsekvenser for andre enn Riise.

Aftenposten får mandag opplyst fra Riises advokat at Riise fremdeles er sykmeldt og dermed ikke ønsker å kommentere saken.

Får kritikk

Høyre har gitt alle varslerne muligheten til å være anonyme.

Ronar Homble, advokat i Homble Olsby, mener det er vanskelig å holde anonymitetsløftet uten å komme i konflikt med loven.

Aarset: – Varslere så unge som 16–18 år

John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre, skriver i en kronikk mandag at Høyre oppfordrer til at den det varsles mot skal få kunnskap om hvem varsleren er, men at de vil opprettholde muligheten til å være anonym av hensyn til varlsernes alder og skjeve maktforhold.

«I eit politisk parti kan varslarane vere så unge som 16-18 år», skriver han.

«Viss Høgre skulle kreve at varsleren sitt namn alltid må bli kjent for den det blir varsla mot, veit vi sikkert at partiet vil motta langt færre varsel. Da ville vi ha mindre sjanse til å førebyggje og hindre trakassering, fordi leiinga ville ha mindre kunnskap om kor stort problemet er», skriver Aarset.