Politikk

Saklig grunn til mistillit mot Anundsen - uklart om det skjer

Høringen viste at det er saklig grunnlag for å fremme mistillitsforslag mot justisministeren. Det mener en sentral kilde i Stortingets kontrollkomité.

Justisminister Anders Anundsen sto «avkledd» igjen etter at polititoppene hadde forklart seg under høringen fredag, mener en kilde i et av Regjeringens støttepartier. Foto: Rolf Øhman

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Justisminister Anders Anundsens situasjon er verre etter fredagens høring. Det mener tre sentrale kilder i tre ulike partier etter fredagens høring om lengeværende asylbarn. Og en av kildene kommer fra Regjeringens støttepartier.

Forut for høringen var det ingen som tydelig ga uttrykk for at det var saklig grunnlag for et mistillitsforslag.

Mange taktiske avveininger

Hvorvidt det faktisk blir fremmet et mistillitsforslag, er likevel høyst usikkert. For i mange partier pågår det taktiske overveininger:

 • KrF og Venstre må vurdere om de er tjent med å utfordre Regjeringen såpass mye som et mistillitsforslag eventuelt vil gjøre. Selv om de i utgangspunktet kun er ute etter «skalpen» til Anundsen, vil et mistillitsforslag mot en statsråd som statsministeren stiller seg bak, i praksis kunne velte hele Regjeringen Solberg.
 • Sentrumspartiene må også vurdere hvordan deres egen utålmodige grasrot vil reagere, dersom de rødgrønne fremmer mistlllit uten at KrF og Venstre blir med. Det kan bli en pedagogisk utfordring, siden det er mange i sentrum som føler seg lurt av statsråden.
 • Ap, SV og Sp må vurdere om de eventuelt er tjent med å fremme et mistillitsforslag hvis de ikke får med seg sentrumspartiene. Alternativet er å gå så langt som mulig uten å uttrykke mistillit — for å få et bredest mulig flertall med på å slå fast at statsrådens opptreden er "sterkt kritikkverdig". Det siste kalles et «daddel-votum».

Neppe avklaring før i mars

De neste dagene og ukene kommer medlemmene i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité til å finlese justisministerens uttalelser til Stortinget - alt han har sagt før høringen og hva som ble sagt av både han og andre i selve høringen.

Først på torsdag kommer komiteens medlemmer til å samles for å lage en fremdriftsplan for arbeidet.

Selv om enkelte fylkespartier i Venstre har begynt å konkludere med at Anundsen bør møtes med mistillit, kommer politikerne på Stortinget til å ta seg god tid. Endelig konklusjon kan drøye til ut i mars.

Det at komiteen reiser halvannen uke til Afrika i månedsskiftet februar-mars med på å forsinke konklusjonen.

Var Anundsen budskap til Stortinget korrekt?

Før medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité konkluderer, må de hver for seg svare på en rekke spørsmål:

 • Har Anders Anundsen feilinformert Stortinget?
 • Har han brutt opplysningsplikten overfor Stortinget - altså holdt tilbake opplysninger Stortinget skulle hatt?
 • Visste han hva som skjedde - eller burde han visst hva som skjedde?
 • Og hva gjorde han for å sikre at kursendringen ble satt ut i livet?

- Sto «avkledd» igjen

Flere komitémedlemmer sier allerede nå at han feilinformerte da han sa at politiet hadde oppfattet kursendringen.

En stortingskilde i et av regjeringens støttepartier sier Anundsen sto «avkledd» igjen etter at polititoppene hadde forklart seg fredag formiddag.

KrF, Venstre, Høyre og Frp inngikk høsten 2013 en avtale om at man i større grad skulle ta barnefaglige hensyn i vurderinger om barn, som hadde bodd lenge i landet, men fått avslag på opphold, skulle sendes ut av landet.

Anundsen forsikret dem om at endringen ble praktisert, selv om Politidirektoratet ikke hadde «kopiert» riktig ordlyd fra tildelingsbrevet i et annet skriv som gikk nedover i etaten.

Politiet oppfattet ikke endringen

I høringen kom det frem at det ikke var tilfelle. Politiet hadde ikke oppfattet den lille språklige endringen i tildelingsbrevet. Derfor praktiserte de ingen generell kursendring. Når de samtidig fikk tydelig beskjed om å returnere flere asylsøkere totalt, ble resultatet dermed også at mange barn med lang botid i Norge, også ble returnert.

I høringen kom det nemlig frem fra politiet selv at de ikke helt hadde skjønt forskjellen på å prioritere «lengeværende barn» og «barn» i tildelingsbrevet som fortalte hvilke grupper som skulle prioriteres for retur.

Det kom også frem at det dersom de skulle føre en ny politikk overfor barn som har bodd her lenge, måtte barna enten være gitt et amnesti eller så måtte politiet ha fått en instruks - eller handle i tråd med en forskriftsendring.

De mente at en endring av en formulering i et tildelingsbrev ikke var et tydelig nok styringssignal.

Fulgte ikke opp

Stortinget må ta stilling til om Anundsen trodde politikken var endret og om endringen ble praktisert.

I høringen kom også frem at justisministeren selv hadde gjort lite for å få underliggende etater til å forstå politikkendringen. Han blir også beskyldt for ikke å ha fortalt Stortinget om mange forhold som sammen bidro til at mange barn med lang botid ble sendt ut av landet.

 1. Les også

  Presset øker på Anundsen

 2. Les også

  Justisministeren avslørt av sine egne

 3. Les også

  Harald Stanghelle: En statsråd på grillen

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Kremjobben ble ikke slik det var tenkt. Nå henger den femte av Frps justisministere i en tynn tråd.

 2. KRONIKK
  Publisert:

  Asylbarndebatten er blitt historien om et «kanskje»

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Stortingshøringen: SV mener Erna Solberg har feilinformert Stortinget

 4. POLITIKK
  Publisert:

  SV: Nye funn om terrorsikring

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Ut av Regjeringen med Riksrevisjonen på nakken

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit