To døgn i desember kan avgjøre Thommessens skjebne

Mandag kveld 18. desember skrev stortingspresident Olemic Thommessen sitt innlegg om byggesaken. Da han fremførte det to dager senere, var det kommet nye, dramatiske opplysninger.

Stortingspresident Olemic Thommessen holdt pressekonferanse etter møtet med finanskomiteen.

– En meget alvorlig sak. Men det er naturlig å avvente stortingspresidentens redegjørelse i åpent møte i Stortinget før vi konkluderer.

Det sier KrF-leder Knut Arild Hareide etter gruppemøtet onsdag ettermiddag.

Han orienterte partifellene om siste akt i byggeskandalen, men gruppen diskuterte ikke om de fortsatt har tillit til Thommessen.

– Vi har en del spørsmål vi ikke har fått svar på. Det er en veldig alvorlig sak, understreker Hareide.

Les også

Thommessen orienterte Stortinget uten å ha sjekket fakta

Hvem visste?

Hvem som visste og hvem som burde ha visst om budsjettsprekken disse to desember-døgnene, kan bli avgjørende for om Thommessen må gå av eller ikke.

Billedlig talt er det bare Stortingets vakre vandrehall som skiller kontoret til Thommessen i presidentfløyen, og Stortingets daværende direktør Ida Børresen i den andre enden.

I realiteten har det vært en skjebnesvanger informasjonskløft mellom dem. Den har kostet Børresen jobben. Og den kan koste Thommesen presidentvervet.

Børresen rapporte ikke videre

Børresen satt i prosjektrådet som tett fulgte byggearbeidene gjennom blant annet de månedlige prosjektrapportene. Hun rapporterte til Thommessen som byggherre og ansvarlig overfor Stortinget.

Børresen rapporterte imidlertid ikke videre til Thommessen om de alvorlige varslene om ny budsjettsprekk som hun fikk i møte i rådet 19. desember.

Thommessen på sin side skrev og finpusset sitt innlegg til Stortinget uten selv å undersøke eller spørre direktøren om månedsrapporten var ferdigstilt, eller om det var fremkommet annen informasjon av betydning for hans redegjørelse.

Svaret på spørsmålet om stortingspresident Olemic Thommessen har gjort nok for å styre byggeprosjektet, kan avgjøre hans skjebne.

Nå kritiseres han for passivitet, som bygger på at han som president og hovedansvarlig har en egen undersøkelsesplikt. Det hører med til historien at Thommessen selv hadde bedt om å få orientere Stortinget.

Konsekvensen ble en i beste fall mangelfull orientering 20. desember: Thommessen rapporterte blant annet om «løpende, tett kontakt» med byggeadministrasjonen.

Men kontakten var altså ikke mer tett enn at Børresen ikke fant grunn til å informere ham om de nye opplysningene, dagen før han skulle orientere Stortinget med et innlegg hun selv hadde lest og kommentert.

Oppsiktsvekkende passivt mener kritikerne

Og Thommessen fant altså ikke selv grunn til å spørre direktøren om det fantes ny, relevant informasjon. Det finner mange oppsiktsvekkende passivt, tatt i betraktning den årelange forhistorien, med blant annet et sviende, enstemmig vedtak i Stortinget i juni om at presidentskapet skal gi «korrekt og rettidig» informasjon.

– Jeg fikk ikke den informasjonen jeg burde ha fått, sier Thommessen om desember-døgnene. Men heller ikke i januar etterlyste han månedsrapporten.

Først 1. februar fikk presidentskapet rapporten prosjektrådet hadde sittet på siden 19. desember. Det gikk altså over en måned før informasjonen gikk fra direktørens kontor i den ene enden av Vandrehallen, til presidentfløyen i den andre enden.

Tok juleferie i falsk trygghet om kostnadskontroll

Thommessens redegjørelse gjorde at representantene tok juleferie i trygg, men falsk forvissning om at kostnadene var under kontroll og ikke ville overstige rammen på 1,8 milliarder kroner.

Her er nøkkeldatoene som kan avgjøre stortingspresidentens skjebne:

7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt.

18. desember: Stortingspresident skriver redegjørelsen for Stortinget uten å sjekke om månedsrapporten foreligger.

19. desember: Månedsrapporten presenteres i prosjektrådet med dramatisk informasjon:

  • Stort antall nye endringsvarsler. Antatt økte kostnader og økt usikkerhet
  • Økonomiutviklingen kritisk
  • Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige

20. desember: Stortingspresident Thommessen orienterer om byggeprosjektet uten å nevne den siste kostnadssprekken.

KrF og Høyre avgjør Thommessens skjebne

Onsdag samlet presidentskapet, finanskomiteen og de parlamentariske lederne seg til oppvaskmote, uten at det på noen måte ryddet alle spørsmål av veien.

– Har presidenten latt seg informere? Har han vært pågående nok til å kunne få den informasjonen som trengs? Her er det mange hull i den forklaringen vi har fått, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre. SV, Rødt og Sp uttrykker også mistillit til Thommessen.

Vil han slippe unna med at Børresen burde ha informert ham om budsjettsprekken?

Eller mener stortingsflertallet at han har en egen «undersøkelsesplikt» og burde vært mer aktivt informasjonssøkende før han gikk på talerstolen?

Ikke minst etter at Stortinget enstemmig i juni 2017 vedtok at presidentskapet skal gi «korrekt og rettidig» til Stortinget i plenum, og underrette om forhold av betydning.

Thommessen ble valgt med knapt flertall av regjeringspartiene og KrF i høst. Dermed er det Høyre og KrF som sitter med nøkkelen til Thommesens skjebne.

Men dommen er skjøvet ut en uke eller to i tid, til etter at Thommessen har gitt Stortinget i plenum en fullstendig redegjørelse om årsakene til, og forslag til hvordan Stortinget bør løse problemene som følger milliardsprekken.

I mellomtiden venter finanskomiteen på en «sak» som gjør at de kan begynne arbeidet med å finne inndekning for de tapte millionene, som ingen vet hvor skal tas fra.