Politikk

Mange minstepensjonister går glipp av 4000 kroner i økt pensjon

Alle enslige minstepensjonister ble lovet 4000 kroner mer i året. Nå viser det seg at opp mot 15.000 likevel ikke får denne summen.

Ragnhild Davidsen og Leif Balken synes det er urettferdig at ikke alle enslige minstepensjonister får økningen de ble lovet.
 • Solveig Ruud
  Journalist

Fra 1. september er landets enslige minstepensjonister lovet økt pensjon. Folketrygdens «minstepensjon» for enslige settes opp med 4000 kroner på årsbasis.

Men flere tusen vil merke at hele eller deler av summen inndras på grunn av samordningsregler. Det rammer mange kvinner som er minstepensjonister i folketrygden, men som i tillegg har en liten tjenestepensjon etter å ha jobbet i stat eller kommune.

Pensjonister som ved siden av folketrygdens «minstepensjon» har en tilsvarende privat tjenestepensjon, rammes ikke av samordningen.

Frykter at hun blir rammet

- Hadde jeg ikke hatt tjenestepensjon ved siden av, kunne jeg ikke gått hit, sier Ragnhild Davidsen, som ofte besøker Stovner eldresenter sammen med Leif Balken.

– Det er jo urettferdig. Jeg synes det, sier Ragnhild Davidsen, som mottar minste pensjonsnivå i folketrygden.

Men etter 14 år med halv stilling som renholder i kommunen har hun i tillegg opparbeidet en liten tjenestepensjon.

Hun tror hun kan være en av dem som ikke får økningen Regjeringen har lovet. Men hun er også enke og litt usikker på det endelige regnestykket. Nav har ennå ikke sendt ut brev om ny pensjon.

– Det er ikke så mye en har å rutte med. Jeg følger nøye med hvert år når oppgjøret kommer, slik at summen blir riktig, sier hun.

På Stovner eldresenter tar hun en kaffekopp sammen med Leif Balken.

– Vi går hit for å ha det litt hyggelig. Men hvis jeg ikke hadde hatt pensjonen fra kommunen ved siden av, da hadde jeg ikke kunne gå hit, sier hun.

«Vesentlig styrket», lovte statsråden

Regjeringen har uttalt at økningen på 4000 kroner vil «komme om lag 70.000 pensjonister til gode.» I tillegg vil 10.000 andre pensjonister med svært liten tilleggspensjon (under 3999 kroner) i folketrygden også få en gevinst.

Da Regjeringen la frem årets trygdeoppgjør, som isolert sett endte med svekket kjøpekraft for pensjonistene, gjorde Sosial- og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) et poeng av de fire ekstra tusenlappene til minstepensjonistene.

– Pensjonistenes totale økonomi er vesentlig styrket gjennom trygdeoppgjøret og statsbudsjettet, sa hun til Aftenposten.

Pensjonistforbundet: løftebrudd

Men uten endringer i samordningsloven, spises økningen på 4000 mer eller mindre opp for mange. Regjeringen anslår at det kan dreie seg om mellom 10.000 og 15.000.

Pensjonistforbundet mener det rammer flere – og at det rammer pensjonister som «har minst av alle»: kvinner som har gått inn og ut av yrkeslivet eller jobbet deltid.

– Vi oppfatter dette som et rent løftebrudd. Vi er veldig overrasket over dette siden Regjeringen var så bastant på at nå skal alle få 4000 kroner mer i minstepensjon, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

– De har vært i arbeidslivet og betalt sin pensjonsavgift til folketrygden, men får ikke de pengene Stortinget sier de skulle fått, fortsetter han.

Han sier forbundet føler seg litt lurt når Regjeringen har operert med at ca. 70.000 enslige minstepensjonister vil få 4000 kronene mer i pensjon.

Slik kan det slå ut

Denne sammenligningen viser hvordan dette slår ut i praksis for en 68 år gammel pensjonist som i gjennomsnitt har jobbet 60 prosent i 30 år i en stilling som på fulltid gir en inntekt på 380.000 kroner.

 • Utbetalt pensjon i dag: 199 989 kroner. Både i offentlig og privat sektor gir dette en minstepensjon i folketrygden på 179.748 kroner. Med tidligere jobb i offentlig sektor vil vedkommende ha en liten tjenestepensjon på 20.232 kroner i året. Hvis vedkommende i stedet har en tilsvarende privat pensjon, vil begge eksemplene gitt en total pensjon på 199.989 kroner i året.
 • Utbetalt etter 1. september. Tidligere offentlig ansatt: 199.989. Tidligere privat ansatt: 203.980 kroner. Folketrygdens minstepensjon settes opp med 4000 kroner for begge. Men for den tidligere offentlig ansatte reduseres (avkortes) tjenestepensjonen med samme sum. Tilleggspensjon fra privat sektor forblir uendret.
En rekke kvinner som mottar folketrygdens minstepensjon samt en liten tjenestepensjon, vil oppleve at de 4000 kronene samordnes vekk.
Les også

Pensjonistorganisasjonene vil ikke skrive under på trygdeoppgjøret. De mener pensjonistene mister kjøpekraft.

Opprinnelig KrFs forslag

Økningen på 4000 kroner var opprinnelig et forslag KrF fikk gjennomslag for i forbindelse med budsjettforhandlingene om årets statsbudsjett. Det kom som et svar på at Regjeringen ville gi mer til pensjonistpar.

Regjeringen har overfor Stortinget opplyst at 10–15.000 blir «berørt» av samordning. Men verken Regjeringen eller Stortingets sosialpolitikere har tydeliggjort det Pensjonistforbundet mener blir utfallet: at knapt noen av disse får en økning som er i nærheten av løftet om 4000 kroner.

Ifølge forbundet gir staten med den ene hånden, mens det offentlige tar med den andre.

Krever at Regjeringen retter opp

– Men indirekte kunne man lese seg til at noen ikke ville få dette beløpet i proposisjonen Regjeringen sendte Stortinget. Har dere gjort noe for å forhindre det?

– Vi drømte ikke om dette, vi trodde Regjeringen visste at den måtte gjøre noe med samordningsloven, sier Jan Davidsen, som legger til at Pensjonistforbundet har lært en lekse om at det må gjøre en enda grundigere jobb neste gang.

Sammen med Fagforbundet og NTL skriver Pensjonistforbundet nå et brev til Arbeids- og sosialdepartementet der de ber Regjeringen ordne opp i saken.

KrF: Ikke vår intensjon

Også KrF-leder Knut Arild Hareide er overrasket over utfallet.

– Det var ikke vår intensjon, sier han til Aftenposten. Men han opplyser at det å endre samordningsloven lå utenfor det KrF forhandlet med regjeringspartiene om.

– Dette understreker behovet for fortsatt å prioritere minstepensjonistene i budsjettforhandlingene til høsten, sier han.

Har ikke endret reglene ved tilsvarende justeringer før

– Personer som har offentlig tjenestepensjon i tillegg til minstepensjonen fra folketrygden har i utgangspunktet en samlet pensjon som overstiger folketrygdens minstenivå. Fordi tjenestepensjonen etter gjeldende regler skal samordnes med folketrygden, vil disse ikke få full uttelling for økningen i folketrygdens minsteytelse, innrømmer statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Han varsler ingen endringer i samordningsreglene og viser til at tjenestepensjonen derfor skal samordnes med det nye minste pensjonsnivå i folketrygden, slik det også er blitt gjort ved tidligere økninger i minstepensjonen.

Men han mener at mange av dem som rammes av samordningen, likevel får beholde mer enn halvparten av de 4000 kronene.

Les også

 1. SV: Frp vil kvele debatt om og kritikk av årets trygdeoppgjør

 2. Frp snur etter pensjoniststorm: Skal likevel behandle trygdeoppgjøret i Stortinget

 3. Hvorfor ble det så mye bråk? Her er syv spørsmål og svar om trygdeoppgjøret

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Pensjon
 3. Regjeringen
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)