Politikk

Slik gikk det til at en formulering ble klippet ut, omtalt i avisen og dermed limt inn igjen i Aps partiprogram

Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre fjernet en setning om private tilbud fra programmet. Den måtte de lime inn igjen.

Motstanden mot privat eldreomsorg ble tonet ned av Aps programkomité. Det hadde ikke alle på landsmøtet fått med seg før det sto i avisen.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Ap har i tre programmer på rad slått fast at «grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres». Og slike tjenester har da vært direkte koblet til bl.a. eldreomsorg.

I år ønsket Ap et «stramt, tydelig og prioritert program».

Derfor, forklarer Hadia Tajik overfor Aftenposten, fjernet programkomiteen, som hun ledet, all motstand mot kommersielt drevet eldreomsorg fra programmet.

Støre: Vi løfter ikke over setninger

En konsekvens av dette ble at Aps program alt i alt signaliserte sterkere motvilje mot privatisering innenfor skole og helse enn i omsorgssektoren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som også satt i programkomiteen, svarte slik dagen før programmet skulle opp til votering:

– Eldreomsorgen er et stort offentlig ansvar. Og min tale til landsmøtet understreket jo hvilken betydning vi legger på opptrapping, både av ressurser, flere mennesker, kompetanse og ny teknologi. Vi legger ikke hvert nytt program ved siden av det gamle og løfter over setninger.

Støre presiserte at Aps hovedprinsipp var at eldreomsorgen er et offentlig ansvar, men at kommunene treffer sine valg.

 • Politisk redaktør Trine Eilertsen kommenterer: Mange av velgerne Ap skal vinne fra Høyre, lever greit med bestemor på anbud

Støre avviser ny linje i eldreomsorgen

– Kommunene velger litt ulikt ut ifra de lokale forutsetningene: tungt offentlig ansvar, innslag av ideelle og frivillige aktører, som spiller en viktig rolle i eldreomsorgen og i noen sammenhenger private løsninger som kommunene har ansvar for å velge.

– Men Ap har jo hatt omtrent likelydende formulering i tre programmer på rad?

– Jeg kan bare vitne fra programprosessen nå. Det ikke har vært slik at vi på hvert område har brukt akkurat de samme setningene. Så det ligger ikke noe linjeskifte i det, sa han.

Micaelsen tok affære

At programforslaget ikke lenger uttrykte motstand mot private omsorgstilbud, gikk under radaren for mange.

En sentral kilde i programkomiteen fleipet med at dette ville det ikke bli bråk om, hvis ikke Aftenposten skrev om det. Men det hadde Aftenposten allerede gjort.

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen.

Det førte til at Aps helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen, ba redaksjonskomiteen om å gjøre det Støre sa programkomiteen ikke gjorde: «løfte over setninger» fra forrige program.

Setningen som var strøket, ble klippet ut fra forrige program og på nytt limt inn i det nye.

Dermed mener Ap også de neste fire årene at «grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.»

Alle skal med, ifølge Aps slagord, men hvor mye fra det gamle programmet som skal med, ble etterhvert et tema på Aps landsmøte.

Tajik: Ville skrive stramt, tydelig og prioritert

– Er dette et uttrykk for at Ap mener man ikke trenger private bidrag når eldrebølgen kommer for fullt?

– Altså, de formuleringene vi har tatt inn på eldreomsorg, er formuleringer som har stått i tidligere Ap-programmer, sa Tajik til Aftenposten etter vedtaket.

Hun la til at det ikke var «programkomiteens vilje å signalisere noen annen eller ny linje når formuleringen ble fjernet.»

– Så da vi ble oppmerksomme på at det kunne bli en diskusjon, valgte vi å tydeliggjøre det ved å ta formuleringene inn igjen.

– Antyder du nå at det var en glipp? Har ikke du tidligere argumentert for programforslaget overfor Aftenposten?

– Når man skriver et program er det jo alltid en diskusjon om hvor mye man skal ta med videre fra tidligere programmer. Vi har prøvd å skrive et program som er mest mulig stramt, tydelig og prioritert, noe som innebar at en del mer generelle overordnede formuleringer ikke er blitt med videre, sier hun.

«Politisk viljeserklæring»

Helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen omtaler setningen som mer enn en «generell overordnet formulering». Han kaller setningen en «politisk viljeserklæring» og sørget også for å få inn en presisering om at Ap ikke «ønsker kommersialisering av pleie- og omsorgstjenestene».

– Betyr dette at du skulle ønske det f.eks. ikke fantes private firmaer som tilbyr tjenester i hjemmetjenestene?

– Nei det betyr det ikke, sier han, og påpeker at det fortsatt vil være opp til den enkelte kommune og det politiske flertallet der å avgjøre hvordan de selv vil organisere eget tjenestetilbud.

Ønsker ikke kommersielle «i pleien»

Ifølge Micaelsen vil Ap imidlertid «tenke helt nytt i eldreomsorgen i Norge» i årene som kommer.

– Vi vil være avhengige av det offentlige, av private, ideelle, frivillige og nøkkelpersoner rundt hver bruker. Og vi må bruke ny teknologi, sier han, og ønsker private utviklere på det området.

Men han har «ingen tror på at fremtidens eldreomsorg skal løses ved at vi skal legge til rette for flere kommersielle selskaper inn i pleien i Norge».

Åpner for private i nye boformer

Micaelsen signaliserer imidlertid at Ap på ett punkt kan være interessert i økt privat innslag.

Selv om han opprettholder at dagens støtteordning til heldøgns pleie- og omsorgsplasser skal være som den er, åpner han for økt samarbeid med private i nye former for boliger for eldre som gradvis får økt hjelpebehov.

– Hvordan vi skal organisere det, må vi komme tilbake til, sier han.

Aps landsmøte vedtok lørdag prøveprosjekt med å etablere studentboliger i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger. Studenter vil da kunne leie hybel i bytte mot å delta i f.eks. sosiale aktiviteter for beboere.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Arbeiderpartiet (Ap)
 3. Arbeiderpartiets landsmøte
 4. Stortingsvalg 2017
 5. Politikk
 6. Torgeir Micaelsen
 7. Jonas Gahr Støre