Skal flere hundre statlige arbeidsplasser flyttes fra Oslo til distriktene? Denne opptellingen viser at det foreløpig dreier seg om 96.

Av de 236 statlige arbeidsplassene det er endelig bestemt at skal ut av Oslo, går 6 av 10 til Bergen, Trondheim og Stavanger.

Jan Tore Sanner (H), kommunal- og moderniseringsminister har lagt frem en liste med utflyttingsforslag. Til høyre Frps Tom Harald Nesvik.

Regjeringen og Venstre har vedtatt å flytte 236 arbeidsplasser og etablere 394 utenfor Oslo. I tillegg skal det utredes om enda 1200 flere jobber – inkludert Politihøgskolen – skal flyttes ut av hovedstaden.

«Det blir flere nye arbeidsplasser i distriktene med Høyre. Samtidig flytter en rekke arbeidsplasser fra Oslo og ut i distriktet», skrev Høyre på egne nettsider.

Utflyttingsplanene har fått stor oppmerksomhet, men hvor mange statlige arbeidsplasser flyttes egentlig fra Oslo til Distrikts-Norge?

Kun 96 flyttes fra Oslo til distriktene

Av de 630 mye omtalte arbeidsplassene, er 394 nyetableringer. Da står det igjen 236 arbeidsplasser som skal ut av Oslo (flere utflyttinger skal vurderes, se faktaboks nederst i saken).

Av de 236 arbeidsplassene som flyttes ut, går 140, ca. 60 prosent, til Bergen, Trondheim og Stavanger.

Resten fordeler seg slik:

  • Hamar – 35 arbeidsplasser – Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  • Harstad – 23 arbeidsplasser – Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  • Tønsberg – 23 arbeidsplasser – Valgdirektoratet
  • Bodø – 10 arbeidsplasser – Norsk kulturråd, museumsfaglige oppgaver
  • Longyearbyen – 3–5 arbeidsplasser – Norsk helsenett
  • Leikanger – 1 arbeidsplass – Administrasjon av statlig partistøtte


I kartet og tabellen under kan du studere hvilke arbeidsplasser som skal hvor, hvor mange av disse som er nyetableringer og hvor mange som er utflyttinger fra Oslo.

«Et utrolig lite plaster på en amputert fot»

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) mener Regjeringens satsing er bedre enn ingenting, men kaller utflyttingen en «dråpe i havet». Særlig i lys av det hun beskriver som omfattende sentralisering og omfattende nyetablering i Oslo.

– Med det bakteppet blir det rimelig puslete å skryte av at det de driver med er tidenes utflytting. Dette er mer et utrolig lite plaster på en amputert fot, mener Sp-politikeren.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) kaller Regjeringens utflytting og nyetablering av statlige arbeidsplasser fra Oslo en «dråpe i havet».

Hun etterlyser et langt større antall, mer til mindre kommuner og stans av nyetablering av statlige arbeidsplasser i Oslo. Sp-politikeren mener det er feil å kalle det Regjeringen legger opp til for distriktspolitikk.

– Jeg er glad for de veldig få utflyttingene, men Bergen og Trondheim er ikke distriktskommuner.

Greni tør heller ikke regne med utflyttingene som er på vurderingsstadiet.

– På ingen måte. Jeg åpner for at det kan komme med noe fornuftig ut av det, men dette er best egnet som en valgkampsak og ikke noe annet foreløpig.

Vil også vurdere mindre regionsentre

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har besvart Aftenpostens spørsmål på e-post.

– Det er foreløpig 236 arbeidsplasser som skal flyttes ut av Oslo. 140 skal til Bergen, Trondheim og Stavanger. Er det riktig å kalle utflytting av 96 statlige arbeidsplasser en distriktssatsing?

– Regjeringen har allerede vedtatt å flytte eller etablere om lag 600 arbeidsplasser til hele landet, blant annet i Bodø, Harstad, Hamar, Lillehammer, Kristiansund, Tynset og i Longyearbyen. Vi har også en offensiv plan for å vurdere ytterligere flytting av viktige oppgaver innenfor blant annet kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, kulturoppgaver og tilsyn.

– Lokaliseringspolitikken er et bidrag i en bred distriktspolitikk, men det viktigste er å skape trygge arbeidsplasser i privat sektor. Regjeringens satsing på samferdsel, kunnskap, og innovasjon er de viktigste tiltakene for å bygge vekstkraft i hele Norge, sier Jan Tore Sanner /

– Er det distriktspolitikk å flytte og etablere statlige arbeidsplasser i andre storbyer?

– Ja, det å bygge sterke byer utenfor Oslo bidrar også til regional balanse og maktspredning.

– Hvorfor flytter ikke Regjeringen flere statlige arbeidsplasser til mindre steder?

– Vi flytter arbeidsplasser blant annet til Bodø, Harstad, Hamar, Lillehammer, Kristiansund, Tynset og i Longyearbyen. I den videre planen vil vi også vurdere om statlige virksomheter kan drives i mindre regionsentre.

– Er det skapt et feilaktig inntrykk av at flere hundre statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo?

– Regjeringen har allerede etablert eller flyttet om lag 600 arbeidsplasser utenfor Oslo, og vi har laget en offensiv plan for å utrede ytterligere utflytting.

– Vi flytter arbeidsplasser blant annet i Bodø, Harstad, Hamar, Lillehammer, Kristiansund, Tynset og i Longyearbyen, sier Jan Tore Sanner (H).

Sanner synes det «er spesielt av Senterpartiet å sammenligne Distrikts-Norge med en amputert fot, all den tid Distrikts-Norge går svært bra», og sier planen viser at Regjeringen i løpet av tre år har flyttet ut eller nyetablert mer enn dobbelt så mange arbeidsplasser som i Sps siste regjeringsperiode.

– Senterpartiet snakket høyt og mye om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, men i praksis sørget de først og fremst for å styrke maktapparatet i Oslo, skriver Sanner.