KrFU advarer Hareide mot å støtte Regjeringen om statsborgerskap

KrFU-leder Ida Lindtveit krever at moderpartiet går mot Regjeringen og stiller seg bak et SV-forslag i kjølvannet av Mahamud-saken.

Ida Lindtveit i KrFU mener moderpartiet må støtte opposisjonen - og ikke Regjeringen - i saken om domstolkontroll av tilbakekallelse av statsborgerskap.

– KrFU forventer at KrF stiller seg bak SVs forslag om å styrke rettssikkerheten til mennesker som tidligere har fått innvilget oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge, sier Ida Lindtveit, leder i KrFU.

Ap, Sp, MDG og Venstre støtter et forslag fra SV som vil sikre at bare en domstol kan tilbakekalle statsborgerskap fra personer som har løyet om identitet sin.

I dag er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har en slik myndighet.

Bare regjeringspartiene Høyre og Frp er klart imot forslaget. KrF er i tenkeboksen, men vil sikre flertall for SVs forslag hvis de velger å støtte opposisjonen.

KrF bestemmer seg onsdag

Saken har fått mye oppmerksomhet nå fordi UDI vil kaste den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud ut av Norge.

De mener han snakket usant om hvilket land han kom fra, i asylsøknaden sin for 16 år siden.

KrF avgjør trolig saken på sitt gruppemøte i Stortinget onsdag denne uken.

Politikere i SV, Ap, Sp, Venstre og MDG har også engasjert seg sterkt i Mahamud-saken, samtidig som innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har tatt til motmæle og sagt at innvandringspolitikken ikke kan styres av følelser.

Stanse iverksettelse

Opposisjonen ber Regjeringen om å «avvente saksbehandlingen» av slike saker frem til SVs forslag er behandlet ferdig i Stortinget.

De fem partiene angriper ikke begrunnelsen for å miste statsborgerskapet – at man har oppgitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger – men de mener en domstol vil være bedre egnet enn en saksbehandler i UDI til å vurdere bevis i slike saker.

Les også

Jusprofessor: Ikke nok å se på id-juks for å miste statsborgerskap

Samler argumenter

KrFs talsperson i utlendingssaker, Geir Toskedal, sier partiet ennå ikke har bestemt seg.

– Saken er foreløpig åpen fra vår side. Vi sitter med nøkkelen og er klar over det, sier han.

Han opplyser at partiet nå samler inn argumenter for og imot, og at det trolig vil ta «noen uker» før man har bestemt seg.

Rødgrønt vedtak

Det var ikke sittende Regjeringen som innførte dagens lovverk. Det kom på plass under rødgrønne regjeringen.

Ifølge et svarbrev fra Listhaug i desember til Aps Kari Henriksen, ble minst 65 personer fratatt statsborgerskapet i fjor. Det er rundt halvparten av det totale antallet som ble utsatt for det samme i perioden fra 2012 til og med 2016.

Marit Arnstad (Sp) sier regelverket ikke tidligere er blitt brukt aktivt, slik det nå gjøres av sittende regjering.