Høyre frir til KrF uten «kristendom» i programmet

Når KrF samlet landsstyret fredag, hadde mange allerede finlest Høyres programutkast. Der finner de knapt noen av KrFs honnørord.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen mener Høyre understreker kristendommens kulturbetydning i Norge.
  • Solveig Ruud

Onsdag, to dager før KrFs fylkesledere møttes, ble Høyres forslag til nytt program lagt frem. KrF-erne står foran viktige debatter om hvem de skal samarbeide med fra neste høst.

I Høyres programutkast kan Krf-erne glede seg over at Høyre vil beholde «hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk», at det foreløpig ikke står noe om søndagsåpne butikker – og at partiet ikke tar til orde for nye store skattelettelser.

Men gransker de programmet nøyere, finner de raskt at Høyre bruker svært liten plass på å beskrive de kristne grunnverdiene KrF er opptatt av.

Les også

Slik oppsummerer Aftenpostens politiske redaktør det nye programmet til Høyre.

«Kristen» kun nevnt én gang

– Hvor mange ganger bruker dere ordet «kristne» i Høyres programutkast?

– Jeg tror «kristendom» står oftere enn kristne. Jeg tror kanskje ikke det konkret står «kristen» i det hele tatt, sier Torbjørn Røe Isaksen, leder av Høyres programkomité.

– Er det et paradoks at dere vil samarbeide med KrF og har så liten omtale av kristne verdier og kristendom?

– Nei, sier han og leter frem det avsnittet der det slås fast at Norge har «en klar historisk tilknytning til den evangelisk-lutherske kristne tradisjon. Kirken er skilt fra staten, men ikke fra norsk kultur og tradisjon.»

Ikke «kristen» i Høyres, men 53 ganger i KrFs program

– Jeg tror vi går lenger enn mange andre partier i å fremheve kristendommens kulturbetydning. Jeg vet ikke hvor mange ganger KrF har ordet «kristen» i sitt program? sier han spørrende.

Svaret er 53 ganger. I tillegg omtaler KrF i sitt programutkast «kristne» 23 ganger. Det siste ordet finnes ikke i Høyres, som kun én gang omtaler «kristne» og ikke sier noe om «kristendom».

Ingen «kristne» i Aps gjeldende program

Ordbruken i Høyres nye program skiller seg lite fra det forrige. Det er bare i gjengivelse av partiets formålsparagraf man finner «det kristne verdigrunnlag» i gjeldende program.

Ap har ennå ikke lagt frem sitt utkast, men det gjeldende programmet slår bare Høyres i å omtale kirken noen flere ganger. Ordet «kristen» eller «kristne» finnes ikke der.

Eriksen: Handlinger, ikke ord avgjørende

– Det er ikke unaturlig at de bruker andre begreper enn oss, sier Dagrunn Eriksen om Høyres programutkast og minner om at KrF bygger sin politikk på kristne grunnverdier, mens Høyre «har vært et verdikonservativt parti».

Hun er mer opptatt av hvorvidt Høyre kommer til å endre noen av verdistandpunktene sine enn hvilke ord de bruker i programmet.

Hun sier det er mer interessant hvordan Høyre forholder seg til kristne verdier i samfunnet, til mindretallets rettigheter om trosfrihet og om kirkens plass og muligheter i samfunnet.

Hun signaliserer at hun savner personer som Inge Lønning i Høyre og sier det blir spennende å se hvordan Høyre legger seg i debatten om f.eks. samvittighetsbaserte reservasjonsønsker i arbeidslivet.

Les også

Tillat eggdonasjon | Jan Arild Snoen

Les også

Kronikk: Barna er borte i debatten om eggdonasjon Marit Johanne Bruset

Spent på Høyres syn på eggdonasjon

Høyres standpunkt i ulike spørsmål om bio- og genteknologi blir også svært viktige for KrF. I programutkastet gjentas Høyres nei til surrogati, tidlig ultralyd og forskning på befruktede egg. Men det sies ingenting om eggdonasjon, et tema som splittet Høyres landsmøte før forrige stortingsvalg.

Leder i programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen, sier til at Aftenposten at Høyre skal ha en intern partihøring og et debattmøte om bioteknologi i høsten. Regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding på området.

– Det vil komme et nytt kapittel der, sier han.

– Høyre legger seg langt ut på venstresiden

Noe av det KrF og Eriksen misliker svært mye i det nye programmet er det hun karakteriserer som «radikale forslag» i familiepolitikken.

– Når Høyre vil fjerne barnetrygden og gjøre barnehager og SFO gratis, legger de seg langt ut på venstresiden i familiepolitikken, sier hun og påpeker at lederen i Høyres likestillingsutvalg, Tina Bru, nesten høres ut som «Karita i gamle dager».

Hun sikter da til Aps tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Eriksen mener Høyre nå vektlegger hensynet til arbeidsliv og likestilling mer enn hensyn til familien.

Hun påpeker også at Høyre tydeligere enn før plasserer seg på høyresiden i innvandrings- og integreringspolitikken.