Politikk

Stian Berger Røsland (H): «Jeg er ikke for tiltak som bidrar til mer biltrafikk inn mot Oslo»

Aftenposten har snakket med en rekke politikere om gigantprosjektet som vakler.

afp000763376-qZCysEcl51.jpg
 • Petter Winther
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist
 • Gigantprosjektet E18 står for fall. Les hovedsaken her.

Stian Berger Røsland (H), byrådsleder i Oslo

— Er Høyre en garantist for ny E18?

syd01e26.jpg

— Ja. Vi har hele tiden vært for at det skal bygges en ny vestkorridor. Vi må ha en trasé som bedrer fremkommeligheten for kollektivtrafikk og sykkel, og som legger til rette for byutvikling i Asker og Bærum, men jeg er ikke for tiltak som bidrar til mer biltrafikk inn mot Oslo. Det kan ikke Oslo håndtere, og det vil heller ikke være i tråd med målene om å redusere utslippene.

- Føler du deg sikker på at dette blir noe av?

— Nei, det gjør jeg ikke. Det er stor motstand mot prosjektet, ikke minst blant partiene på venstresiden i Oslo bystyre.

Nils Aage Jegstad (H), stortingsrepresentant for Akershus, tidligere fylkesordfører

- Bør E18 utvides som planlagt?

— Ja. E18 vestkorridoren omfatter mer enn bare motorvei. Mye av veien skal legges i tunnel for å hindre støv og støy. Det er mange sider av denne saken som ofte ikke nevnes, for eksempel at man har mange miljøtiltak i den nåværende planen.

NAJ_ekstrastort_doc6lrit4p0xfp7842f9ft.jpg

— Hvorfor trenger man å bygge ut E18?

— Det ene er miljøsiden, det er mye støy og støv langs traseen i dag. Også trenger vi økt fremkommelighet for næringstransport og vi har en befolkningsvekst som krever mer transport.

- Kommer prosjektet til å bli skrinlagt?

— Nei. I Oslo og Akershus har befolkningen økt kraftig, og vi kan ikke møte fremtidens transportbehov bare med kollektivtransport. Trafikken har dessuten mange steder gått ned selv om det har kommet flere veier, det viser at flere veier ikke nødvendigvis gjør at færre velger kollektivtilbudet. Jeg skjønner at prisen kan virke avskrekkende, men dette er et prosjekt som er helt nødvendig.

Bård Vegar Solhjell (SV), stortingsrepresentant for Akershus

— Vi skiller oss fra de andre partiene fordi vi gikk imot den store utbyggingen som nå ligger i Oslopakke 3, og mener fortsatt at E18 ikke bør bygges etter planen. Det er å vedta mer biltrafikk og større klimagassutslipp. Jeg oppfatter at mange av politikerne i Oslo har endret holdning til veiprosjektet, men at man i Akershus fortsatt vil beholde dagens planer.

sz97b8b1.jpg

— Det er absolutt behov for å gjøre noe rundt Sandvika, det er behov for å bygge ut en egen bussfil og å gjøre andre grep for å få kollektivtrafikken til å skli bedre. Man må også legge til rette for mer sykkelvei. Men det massive prosjektet som nå ligger på bordet, bør skrinlegges.

Erik Lunde (KrF), gruppeleder Oslo

— Vi er en del av Oslopakke 3-forliket, men det er ingen hemmelighet at Oslo KrF har vært skeptiske til dimensjonen på E18-prosjektet. Bystyret har vedtatt at man skal snakke om dette på nytt. Da vil vårt utgangspunkt være et betydelig slanket prosjekt. Vi ønsker ikke flere biler inn til Oslo.

afp000886562.JPG

— Hvis E18 hadde vært et isolert prosjekt, uten sammenheng med Oslopakke 3, hadde nok ikke Oslo KrF gått inn for det på den måten det ligger nå. Men politikk handler av og til om å gi og ta og E18 er hovedprioriteringen til Akershus.

Eirik Sivertsen (Ap), første nestleder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Arbeiderpartiet nasjonalt ikke vil ta stilling til om de er for eller mot utbyggingen av E18 Oslo-Asker.

— Vi kommer ikke til å ta stilling til hvordan E18 skal utbedres og hvilke kostnadsrammer vi kan gå med på før saken er reforhandlet.

EIRS_ekstrastort.jpg

Sivertsen understreker at Ap er for Oslopakke 3.

— Vi menerOslopakke 3 er grunnleggende positiv for utviklingen av regionen og sikrer en bedre finansiering av kollektivtrafikken. Formålet med nye forhandlinger om E18 er å kartlegge de mange synspunktene på hvordan man skal utbedre strekningen. Vi er opptatt av å finne en løsning som det er bred enighet om, sier Sivertsen.

Abid Q, Raja (V), stortingsrepresentant for Akershus, andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen

— E18 må ikke bygges på bekostning av øvrig kollektivutbygging. Det må være kollektiv/miljøfelt der. Og det bør være i samsvar med våre klimaforpliktelser. Jeg mener Stortinget bare bør støtte en E18 som er i tråd med klimaforliket. Klimaforliket forutsetter at all trafikkvekst i og rundt byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Jeg forventer at prosjektet er planlagt og dimensjonert slik at det ikke bidrar til økte utslipp når det kommer til Stortinget.

ABIR_ekstrastort_doc6lripzg3d9413gj619ft.jpg

— Det er et bredt politisk flertall i Oslo og Akershus som har sluttet seg til Oslopakke 3. Vi kan derfor ikke trekke ut et prosjekt som vi plutselig ikke liker lenger.

Raymond Johansen (Ap), byrådslederkandidat i Oslo

— E18 er en del av Oslopakke 3, som skal reforhandles allerede neste år. Oslo Ap legger til grunn at planene og omfanget av E18 ikke fører til økte utslipp eller økt trafikkbelastning inn mot Oslo sentrum.

06042011155536.jpg

— Vi er enig i at det er behov for nye trafikkløsninger vest for Oslo, men Statens vegvesen må være krystallklare ved å si at planene og omfanget ikke fører til økte utslipp eller økt trafikkbelastning inn mot Oslo. Dette tror jeg det er stor enighet om i Oslo.

Les også

 1. E18 Asker-Oslo – gigantveien som vil bli kraftig slanket

 2. Forsker: Oslopakke 3 risikerer å flytte køen mellom Slependen og Lysaker inn i Oslo sentrum

 3. Asker og Bærum til forsvar for nye E18

 4. Oslo synes E18 er for dyr

Oslo Høyre er for ny E18, men byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er mot tiltak som vil gi økt biltrafikk inn mot Oslo.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Kommunevalg 2015