Politikk

Venstre-krav: For hver ny ansettelse i staten, må én annen fjernes

Frp har mislyktes med å slanke staten. Venstre vil nå gå hardt til verks for å nå målet.

Guri Melby og Venstre med tøffe virkemidler for å redusere offentlig sektor
 • Robert Gjerde
  Journalist

– Regjeringen greier ikke å stanse veksten i byråkratiet, på tross av klare intensjoner om å gjøre akkurat det, sier Guri Melby, nestleder i Venstres programkomité.

Finansminister Siv Jensen (Frp) lovet en slankere stat da hun la frem statsbudsjettet for 2015. Men som Aftenposten skrev i mars i år, bare fortsetter byråkrativeksten også med Høyre/Frp-regjeringen.

Hvis Venstre får det som det vil, skal det i fremtiden ikke opprettes en eneste ny stilling i det statlige byråkratiet uten at det fjernes en annen.

Kraftigere lut

Melby peker på at sysselsettingen i sentralenhetene i direktoratene økte med hele 68 prosent fra 1994 til 2014.

– Veksten i antall ansatte i sentralenhetene i direktoratene er det klareste uttrykket for at det har skjedd en enorm byråkratisering av statlig forvaltning

Nå vil Venstre ta i bruk atskillig kraftigere lut.

Les også

Venstre vil legge om oljeskatten

Nullsum-spill

Torsdag ettermiddag vil Venstre legge frem sitt utkast til nytt partiprogram for 2017–2021 på en pressekonferanse i Oslo.

Her er noen av Venstres forslag for å stanse, og helst reversere, veksten i antall byråkrater:

 • Det skal ikke kunne opprettes en ny statlig stilling i byråkratiet uten at det fjernes en annen.
 • Nye ansettelser i det offentlige skal kun skje som erstatning for naturlig avgang.
 • Opprettelser av nye offentlige virksomheter skal motsvares av tilsvarende reduksjon av byråkrater i andre virksomheter.

Pisk til politikere

– Dette kan fungere som en pisk til oss politikere. Når vi krever nye satsinger, kontrollregimer og oppfølging av politisk vedtak, så må vi samtidig sørge for at dette ikke fører til en økning av antall offentlig ansatte, sier Melby.

Melby sier også at det er behov for å gjennomgå hvordan direktorater og tilsyn utøver sin funksjon.

– Vi må gjennomgå oppgaver, reguleringer og kontrollfunksjoner med sikte på å tilbakeføre politiske funksjoner til folkevalgte organer.

Les også

Venstre-lederen om Frp-samarbeidet: Utrolig slitsomt

Guri Melby

Stram finanspolitikk

Venstre vil også programfeste en stram finanspolitikk.

– Vi vil programfeste at vi må unngå å innføre nye offentlige utgifter uten tilsvarende kutt i eksisterende utgifter, sier Melby.

Les også

Offentlig ansatte har hatt størst lønnsvekst

– Vi har en befolkning som blir eldre og eldre, og en oljepris som faller og faller. Dette skaper et stort behov for reformer.

– En fortsatt kraftig vekst i pengebruken vil gi behov for kraftig omstilling allerede om få år. For Venstre er det viktig med en finanspolitikk som sikrer at også neste generasjon får nyte godt av en sterk velferdsstat, sier Melby.

LES OGSÅ:

Les også

Statsrådene har fått 1200 forslag til kutt i byråkratiet

Dropper skattelette

Venstre går også inn for å beholde dagens nivå på skatter og avgifter.

– Vi mener at det ikke vil være rom for store skatteletter i kommende stortingsperiode, sier Melby

Her er forslagene til ny skatte- og avgiftspolitikk:

 • Lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter – høyere på klima- og miljøskadelig atferd
 • Innføre CO₂-avgift som er lik for alle sektorer.
 • Redusere, men ikke fjerne formuesskatten.
 • Vurderer gjeninnføring av arveavgiften: Utrede modell som bidrar til omfordeling, og gjør det mulig med generasjonsskifte i familiebedrifter
 • Skattlegge kapitalinntekter som i dag er unntatt beskatning, som fordelen ved å eie egen bolig

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Finanspolitikk
 3. Regjeringen
 4. Velferdsstaten
 5. Venstre (V)