Politikk

Frp-forslag: Vil avvikle kontantstøtten

Avvikling av kontantstøtten er ett av flere kontroversielle forslag fra Frps programkomité. Pengestøtten til barn som ikke går i barnehage, har vært sett på en del av limet på borgerlig side.

- Dette blir det nok intern debatt om, sier Frps Harald Tom Nesvik. Programkomitéen foreslår å avvikle kontantstøtten.
  • Geir Salvesen

På Senja i Troms har Fremskrittspartiets programkomité gjennom fire dager snekret sammen et forslag til nytt partiprogram som Harald Tom Nesvik – parlamentarisk leder og nestleder i programkomiteen – betegner som ideologisk skarpere og mer tydelig enn tidligere. Søndag var arbeidet med programutkastet over i denne omgang.

Ett av punktene der partiet nå går en helt ny vei, er fjerning av kontantstøtten i neste stortingsperiode. Entusiasmen for kontantstøtte for 1- og 2-åringer har vært klart dalende blant politikere i flere år, men nå tar Frp skrittet helt ut. Hvis dette til sist ender opp med å få gjennomslag.

– Dette vil det nok bli intern debatt om, innrømmer Harald Tom Nesvik.

– Hva er årsaken til det at dette forslaget kommer nå?

– Vi vil ikke lenger ha denne statlige ordningen. Vi ønsker å se på alternative systemer hvor skattefritak står sentralt i stedet for kontantoverføringer. Vi får nå en debatt om det i partiet, og så får vi se hva vi ender opp med til sist, sier Nesvik.

Barnefamiliene får 90 milliarder i året. Nå settes pengene under lupen

KrF skuffet over Frp

Valgkampplakat fra 2005.

Kontantstøtten har vært sett på som et slags politisk lim på borgerlig side hvor særlig KrF har beskyttet ordningen. Partiet har også sett på muligheter for omkalfatring av ordningene. Men ikke avvikling.

– Det er trist at barnefamiliene mister et parti som alliert i valgfriheten for familier til å organisere sitt privatliv. Det er KrF og Senterpartiet som nå er garantisten for å opprettholde dette systemet, sier KrFs nestleder Dagrun Eriksen som også er leder av programkomitéen.

– Nå blir det ett valg. Å velge barnehage eller barnehage. For noen er det litt tidlig med barnehage når barnet er ett år eller halvannet. Mens andre trenger mer tid. Det er synd å miste den valgfriheten, hvis det skjer.

Hun mener det er pussig at Frp som ellers snakker mye om valgfrihet og individuelle løsninger, snakker om å ha bort kontantstøtten.

Les også: KrF vil ommøblere kontantstøtten

- Ideologi blir viktigere

– Det er helt klart at ideologi, blant annet troen på enkeltmennesket, må komme bedre frem i vårt program, sier Nesvik.

– Vi prøver jo å få et program som blir tydeligere ideologisk, alt fra skole og utdanning til innvandring. Vi ønsker betydelige skjerpelser når det gjelder mindreåriges rett til familiegjenforening. Vi vil sende et tydelig signal om innskjerpelse, men vi er ikke ferdig ennå. I løpet av denne måneden vil hele forslaget til program bli sendt ut til alle fylkeslag.

– Så du venter debatt?

– Vi må tørre å ta noen debatter. Det er vår oppgave. Selve programmet blir jo ikke spikret før på landsmøtet i mai, sier han.

Foreslår "transportpoliti"

Bård Hoksrud vil ha transportpoliti.

Bård Hoksrud, som tidligere var statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og som nå er med i programkomiteen, sier han er glad for å ha fått med seg komiteen på forslaget om et nytt transportpoliti.

Bakgrunnen er det han beskriver som «vill vest-tilstander» i deler av transportbransjen hvor spesielt utenlandske vogntog bryter norske lover og regler.

– Bransjen har dokumentert brudd på hviletid og fraktregler. Statens vegvesen har vedtatt å opprette en enhet, men det bransjen vil er å ha en gruppe både med faglig kompetanse på tungbil, men også med politimyndighet. Altså en operativ enhet.

– Hvis en slik enhet raskt slår ned på slike brudd med bøter som svir, tror jeg det er noe aktørene fort vil forholde seg til, sier Hoksrud.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Kontantstøtte
  2. Innvandring