Nav-skandalen: Stortingskomité nekter å offentliggjøre Nav-rapport etter at Ap og Sp snudde

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet snur ryggen til alle NAV-ofrene, mener Rødt.

Seher Aydar (Rødt) på talerstolen i Stortinget under behandlingen av en annen sak i mars 2021.
  • Hans O. Torgersen

Det sier Seher Aydar i Rødt til Dagbladet etter at flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag anbefalte fortsatt hemmelighold av en rapporten «Eksport av velferdsytelser».

Flertallet består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre.

De to førstnevnte partiene ba høsten 2020 sammen med SV om at Stortinget skulle få oversendt den interdepartementale rapporten fra 2014 om eksport av trygdeytelser. Da var partiene i opposisjon.

«Vi mener rapporten er av tydelig relevans for komiteen», het det i brevet fra Ap, Sp og SV. Daværende arbeidsminister Henrik Asheim (H) avslo og henviste til at det var en «intern» rapport.

Nå sitter Ap og Sp i regjering og mener ikke lenger at Stortinget - eller offentligheten - skal få se den hemmelige rapporten.

Komiteen velger å følge en anbefaling fra tidligere arbeidsminister Hadia Tajik, som i februar sa nei. Tajik gikk av i begynnelsen av mars etter avsløringer om hvordan hun hadde fått gratis og skattefri pendlerbolig på fellesskapets regning.

Anbefalingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen kom under behandlingen av et representantforslag fra Rødts Seher Aydar og Mímir Kristjánsson om at regjeringen skal utlevere den kontroversielle rapporten.

– Utrolig skuffende

– Jeg synes det er utrolig skuffende. Nå snur Arbeiderpartiet og Senterpartiet ryggen til alle NAV-ofrene. Da de var i opposisjon sa de at de skulle snu hver stein og var for å offentliggjøre, nå er de plutselig ikke det lenger, sier Aydar til Dagbladet.

Rødt mener at rapporten kan ha betydning for om ofrene for Nav-skandalen skal få oppreisning for tort og svie, eller såkalte ikke-økonomiske tap.

48 ofre for trygdeskandalen har søkt om økonomisk kompensasjon for stress, samlivsbrudd, psykiske lidelser, tap av samvær med familie utenlands og redusert livskvalitet.

Alle har fått avslag. Årsaken er at regjeringen mener Nav-ansatte ikke har opptrådt «grovt uaktsomt eller forsett», som er lovens krav.

Erstatning for tapte billetter, hotell og lignende er det eneste Nav-ofrene har fått refundert.

Den tverrdepartementale rapporten ble laget for å finne måter å begrense trygdeeksporten på. Arbeidsgruppen konkluderte med at krav om faktisk opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende i EØS-området.

Minst 86 dømt

Tross dette kan minst 86 personer ha blitt dømt uriktig for trygdesvindel i det som er omtalt som en av de største rettsskandalene i norsk historie.

Nav-skandalen er en av de største rettsskanelen i norsk historie.

Flertallet i komiteen skriver dette om hvorfor de nekter å kreve innsyn i rapporten:

«Dette flertallet mener det er en prinsipielt viktig forskjell på at Stortinget ber om innsyn til bruk for sin kontrollvirksomhet og at Stortinget ber om innsyn for å bidra til offentliggjøring av dokumenter til bruk i en pågående rettsprosess, slik forslagsstillerne tar til orde for her. Stortingets innsynsrett i kontrollsaker skal ikke benyttes til å be regjeringen fremlegge dokumentasjon som er relevant i pågående rettssaker.»

De nåværende regjeringspartiene peker på Erna Solberg og hennes regjering, og sier det er den tidligere statsministeren som kan gi innsyn, ikke dagens regjering.

– Solberg-regjeringen besluttet gjennom kongelig resolusjon 5. februar 2021 at rapporten ikke skulle offentliggjøres. Derfor er det nåværende stortingsrepresentant Solberg, som tidligere leder for regjeringen Solberg, som er bemyndiget til å gi samtykke til innsyn, skriver statssekretær Maria Walberg (Ap) i en e-post til Dagbladet.