Politikk

FpU-leder Simen Velle taler Sylvi Listhaug midt imot på en rekke områder

Vil man selge den ene nyren sin, bør man få gjøre det, mener den nye lederen i FpU.

Simen Velle fra Asker er nyvalgt leder i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Olav Olsen
  Fotograf

Fredag starter Fremskrittspartiets landsmøte. Da vil partiets ungdomsorganisasjon «banne i kirken» og be eget parti om å bruke mindre oljepenger, særlig for å få statsbudsjettet til å gå opp.

– Jeg mener det er uansvarlig, sier Simen Velle om dagens oljepengebruk.

FpU mener oljepengene i større grad skal spares til fremtidige generasjoner. En mer restriktiv bruk av oljepenger er langt fra det eneste området der han og FpU taler moderpartiet midt imot.

Støttet Mustafa – ønsker en politikk der han ikke ville sluppet inn

Asker-gutten Simen Velle ble valgt til ny leder av FpU i starten av april. Før den tid var han for mange kjent som en av de fremste støttespillerne til Mustafa Hasan (19).

Hasan fikk tidligere i år oppholdstillatelse etter å ha bodd i Asker siden han var seks år. Det skjedde etter en langvarig prosess der retten til slutt ba Utlendingsnemnda (Une) se på saken på nytt.

– Er det et paradoks at du er med i et parti som går inn for at flyktninger skal hjelpes i nærområdene?

– Jeg står for Frps innvandringspolitikk. Jeg mener den er mest fornuftig, sier han.

Innvandringspolitikken er ett av få saksfelt der Frp og FpU stort sett er enige. Begge vil ha en restriktiv linje. Velle innrømmer at han i utgangspunktet ikke ville gitt oppholdstillatelse til vennen Mustafa.

Når han likevel kjempet for hans sak, begrunner han det med at Mustafa hadde gått på skole her i 13 år og fått deler av barndommen ødelagt på grunn av langvarig og firkantet saksbehandling.

– Og på ett tidspunkt klikker de menneskelige hensynene inn, sier han om vennens sak.

– Tar Frp nok «menneskelige hensyn» i slike saker?

– Ja, det vil jeg si, sier han.

Han viser til at Frp ønsker grundig og mer effektiv saksbehandling. Da får folk får raskere avklaring, og man unngår ifølge Velle «slike groteske saker som Mustafa-saken til slutt ble».

Simen Velle ønsker en restriktiv innvandringspolitikk, men støttet vennen Mustafa Hasans sak om å få opphold i Norge.

Ønsker en minimal stat

Velle og FpU ønsker en mye mer rendyrket liberalistisk politikk enn moderpartiet.

– Staten slik den drives i dag, blander seg inn i altfor mye, sier han.

FpU vil krympe statens oppgaver betydelig: Den skal vokte grensene, sørge for politi og rettsvesen, forsvar og infrastruktur samt grunnleggende utdannelse og helsevesen.

Velle mener at:

 • Kulturdepartementet bør legges ned, og landets teatre, NRK og operaen bør selges.
 • Vinmonopolet og folketrygden bør avvikles.
 • Driften av alle sykehus og alle universiteter bør settes ut på anbud.

For å finansiere en slik «minimal» stat trengs det mindre inntekter fra skatter og avgifter. Og det skattesystemet han ønsker, skal ikke bidra til omfordeling mellom fattig og rik.

Simen Velle ønsker minst mulig statlig innblanding i folks privatliv.

Vil la folk selge nyrene sine

Velle ønsker heller ikke mye statlig innblanding i folks privatliv.

– Det skal være tungtveiende grunner til at staten skal gå inn og overstyre folks valg, sier han.

Velle vil legalisere bruk og salg av narkotika, og han vil tillate salg av organer.

– Så hvis jeg vil selge den ene nyren min, så skal jeg få lov til det?

– Ja, det mener jeg. Det er ditt valg hva du vil gjøre med din kropp, sier han og antyder at man også selv må ta konsekvensene.

I FpUs verden er det ikke gratis offentlige sykehus som tar seg av eventuelle komplikasjoner.

– Vi er liberale på abort, på rus, på legning og på organsalg. Styr ditt eget liv. Men vi går inn for frihet under ansvar.

Nei til hijab, ja til organsalg

– Men når dere går inn for så stor frihet, hvorfor vil dere da forby hijab?

– I verden i dag er det en ganske stor mengde jenter som går med hijab, noen av dem frivillig og mange ufrivillig, sier han og legger til at man ikke kan sjekke hvem som gjør hva.

– Hvis du som voksen kvinne ønsker å gå med hijab, sier jeg «be my guest», gå med hijab. Gå med akkurat hva du vil. Men det skjer en del negativ sosial kontroll overfor barn, sier han og legger til at det er derfor han mener at staten skal gå inn og styre.

– Mange kan bli presset til å selge organer også?

– Ja, sitter du med mye kredittkortgjeld og et forbrukslån ...

– Da er det greit?

– Jeg mener ikke det er greit, sier han, men påpeker at han mener «voksne mennesker» skal få lov til å gå med hijab og få lov til å selge egne organer.

– Og så må man ta konsekvensene av de valgene man tar, sier han.

Tror på «frihet under ansvar»

I FpUs verden skal staten bare sørge for en minimumspensjon for alle og en minstesikring ved sykdom. Velle tror likevel ikke at en slik politikk alt i alt vil kunne føre til at flere blir presset til å selge egne organer. Han mener FpUs nærings- og arbeidslivspolitikk samt skattepolitikk vil få flere i jobb.

– Når folk får beholde mer av pengene sine, vil vi ende opp i et samfunn der man får det bedre og helt sikker klarer å løfte samfunnets svakeste, sier han.

Velle tror folk da også vil gi mer penger til veldedighet.

– Hva med dem som tar dårlige valg?

– Det er frihet under ansvar, sier han og gir uttrykk for at blant annet skolepolitikken skal ansvarliggjøre folk til å ta fornuftige valg.

Tro og ekteskap – en privatsak

FpU mener tro er en privatsak, derfor skal ikke staten støtte hverken Den norske kirke eller andre trossamfunn. Med lavere skatt mener Velle at folk har råd til å betale for kirken sin.

– Jeg er ikke kristen. Jeg har ikke lyst til å betale for kirken, sier han.

FpU-lederen vil også tillate surrogati og fjerne ekteskapsloven.

– Og da kan man gifte seg med så mange man vil?

– Ja, hvorfor skal jeg legge meg opp i det? spør han.

Han svarer bekreftende på at han ikke vil forby hverken flerkoneri eller ekteskap med mange menn.

– Jeg er meg, og du er deg. Og så kan du gifte deg med hvem du vil. Om det er ni som lever i et lykkelig ekteskap – hvorfor skal Stortinget blande seg inn i det?

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. FpU
 2. Fremskrittspartiets landsmøte
 3. Organsalg
 4. Utlendingsnemnda (UNE)