Stortinget gir formelt klarsignal til at Riksrevisjonen kan kikke dem i kortene

Stortinget har nå gitt Riksrevisjonen grønt lys for at de kan kontrollere nasjonalforsamlingen. Avklaringen kommer i kjølvannet av pendlerbolig-avsløringene.

Riksrevisor Per-Kristian Foss.

Det skjer etter at riksrevisor Per-Kristian Foss fortalte Aftenposten at han i 2017 opplevde at Stortingets presidentskap sa nei til at Riksrevisjonen skulle kontrollere hvordan nasjonalforsamlingen etterlever lover og regler.

Bakteppet var Aftenpostens artikler om store svakheter i kontrollen med politikernes bruk av Stortingets pendlerboliger.

Aftenposten har blant annet avdekket at:

Et sentralt spørsmål har vært hvorvidt Riksrevisjonen har hatt adgang til å gjennomføre undersøkelser som kunne avdekket dette, gjennom såkalte etterlevelsesrevisjoner.

Per-Kristian Foss har lagt til grunn at han fikk en stoppordre av Stortingets daværende presidentskap i 2017. Men dagens stortingspresident Tone W. Trøen har sagt at Riksrevisjonen er i sin fulle rett til å kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler.

Nå er det klart at Riksrevisjonen får formelt grønt lys fra Stortinget til å gå i gang med etterlevelsesrevisjoner. Dette skjedde i et brev fra Stortingets presidentskap.

«Presidentskapet kan slutte seg til at Riksrevisjonen har mandat og lovgrunnlag til å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon», heter det blant annet i brevet.

– De siste ukene har vært krevende, men jeg er glad for at vi nå har fått en formell bekreftelse på at vi faktisk kan gjøre jobben vår. Det som skjedde i 2017, er svært beklagelig, men nå kan vi endelig sette punktum og se fremover, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt Riksrevisjonen nå vil starte en gransking av pendlerbolig-praksisen.

Riksrevisjonen opplyser at det «fortsatt er for tidlig å si hvilke saker vi kommer til å gå inn i».

«Nå har vi Stortingets aksept for å gjøre denne typen kontroller, men våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det er disse vurderingene vi nå går i gang med», heter det i pressemeldingen.