Politikk

Den rødgrønne idyllen kan sprekke på tirsdag. Rødt presser Ap om EUs omstridte jernbanepakke.

Rødt fremmer forslag om å reversere tilslutningen til jernbanepakken. Hva svarer Støre og Vedum?

Utfordre eller godta den kontroversielle jernbanepakken? Rødts Bjørnar Moxnes (bak) foreslår at Støre-regjeringen skal reversere det ferske vedtaket.
  • Thomas Spence

Rødts leder Bjørnar Moxnes fremmer tirsdag forslag om å oppheve vedtaket i EØS-komiteen 24. september om å melde Norge inn i EUs omstridte jernbanepakke IV.

– Vi mener at norsk jernbane skal styres fra Norge og ikke Brussel. Når et flertall i befolkningen gir et stortingsflertall mot privatisering og oppsplitting av jernbanen, må vi få en politikk i tråd med det.

– Dette blir første testen for Støre-regjeringen. Var det bare prat eller mener de alvor med å utforske handlingsrommet i EØS-avtalen? spør Moxnes.

Forslaget lyder: Stortinget ber regjeringen i EØS-komiteen ta initiativ til å reversere vedtaket om innlemmelse av de rettsaktene som inngår i EUs Jernbanepakke IV.

Jernbanepakken har vært på en årelang ferd gjennom ulike politiske arenaer siden 2016. Solberg-regjeringen foreslo at Norge skulle slutte seg til EUs felles europeiske jernbaneområde. Både Ap, SV, Sp, MDG og Rødt stemte imot. Men i juni ga Stortinget med 44 mot 42 stemmer grønt lys for jernbanepakken.

Den mest kontroversielle konsekvensen er at fremtidige jernbanekontrakter må legges ut på anbud.

– Problemet er at pakken kan føre til anbud på evig tid. Det er udemokratisk og ineffektivt for en skikkelig satsing for jernbanen, mener Moxnes.

– Mer katolsk enn paven

– Stoler du ikke på at Støre-regjeringen vil ordne opp?

– Vi har en viss erfaring med at Ap kan være mer katolsk enn paven med tanke på EU. Forslaget gir dem mulighet til å bevise det motsatte.

– Hva vil skje hvis de ikke stemmer for?

– Det vil være et gigantisk mageplask og et svik mot både velgerne og fagbevegelsen. Vi legger til grunn at de står ved de har sagt før valget også etter valget, svarer Moxnes.

Med forslaget ønsker Rødt å få viktige politiske avklaringer:

  • Hvis Ap og Støre-regjeringen stemmer imot, viser det ifølge Rødt at Aps løfte om å bruke det såkalte handlingsrommet bare er tomme ord. Og at Sp, som er både EU- og EØS-motstander, har latt seg overkjøre av Ap fra første sekund i regjering.
  • Hvis Støre-regjeringen stemmer for å reversere jernbanepakken, blir det opp til EU å avgjøre om den vil ta hensyn til det nye rødgrønne flerfallet i Norge. Enten klarer regjeringen å trekke Norge ut av direktivet, eller så nekter EU. Det siste viser ifølge Rødt at Norge er bastet og bundet av EU-direktiv også når flertallet vil oppheve dem.
Den omstridte jernpakken kan bli en test på om Støre-regjeringen vil være mer kritisk til EØS-avtalen.

Gjennom mange arenaer

I det nye Stortinget er det et stort rødgrønt flertall mot jernbanepakken. Like etter valget ba opposisjonen derfor Solberg-regjeringen om å utsette innføringen av pakken.

Regjeringen svarte at den har plikt til å gjennomføre vedtak fattet i Stortinget. Det skjedde 24. september i EØS-komiteen hvor EØS/Efta-statene og EU møtes.

Moxnes mener Solberg-regjeringen gjennomførte et «politisk røvertokt».

– At en slik begrensning av mulighetene til nye stortingsflertall ble gjort av et en utgående regjering uten flertall i Stortinget, er svært problematisk. I tillegg mener vi at rettsaktene vil påtvinge en ny regjering en politikk som gir svært mange aktører og oppstykking, uheldig ressursbruk, press på lønns- og arbeidsforhold og at de begrenser det politiske handlingsrommet.

Ifølge LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har de tidligere jernbanepakkene bidratt til dårligere arbeidsvilkår, større byråkrati, økende lønnsutgifter og til stadig flere direktører.

– Jernbanepakken vil ikke løse, men tvert imot forverre disse problemene, mener Moxnes.

Taushet i Hurdal

Hverken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil kommentere forslaget.

– Vi kommer ikke til å gå inn i enkeltsaker i mediene samtidig som vi sitter i forhandlinger, sier Sps kommunikasjonssjef Lars Vangen.

Aps transporttalsperson Sverre Myrli har tidligere lovet å undersøke hvilke muligheter som finnes for å skrote pakken.

Han understreker at Ap, Sp og SV er politisk mot innholdet i jernbanepakken, hovedsakelig fordi togtrafikken da må anbudsutsettes.

– Det er en politikk vi mener ikke er riktig for Norge. Men hva kan vi få gjort med det nå når formalitetene er at Stortinget vedtok norsk deltagelse? spør Myrli.

Tirsdag får vi dermed den første testen på hvordan samarbeidsforholdene blir i det nye Stortinget.

Les mer om

  1. EØS
  2. Bjørnar Moxnes
  3. EU