Marian Hussein blir SVs helsetopp på Stortinget

Nyvalgt stortingsrepresentant Marian Hussein (34) har jobbet som vernepleier. Nå skal hun fronte SVs helsepolitikk som partiets helsepolitiske talsperson.

Marian Hussein (til høyre) under den offisielle åpningen av Stortinget mandag. Her sammen med SV-leder Audun Lysbakken og partiets finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Mandag åpnet kong Harald offisielt det 166. Stortinget. På Oslo-benken satt blant andre den ferske stortingsrepresentanten Marian Hussein ved siden av Frps Jon Engen-Helgheim.

34-åringen er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun er den første på Stortinget med bakgrunn fra Somalia og den første som bruker hijab.

– Jeg er minoritet på mange områder. Jeg tror kanskje også at jeg er den første fra Stovner som har vært på Stortinget, sier Hussein med et smil.

Det er nå også klart at den ferske stortingsrepresentanten skal bekle et viktig verv for sitt parti, som helsepolitisk talsperson for SV.

– Stor ære

Under pandemien har helsepolitikken virkelig kommet i fokus. Posisjonen blir ekstra viktig, siden Senterpartiet og Arbeiderpartiet er nødt til å gå til SV for å få flertall på Stortinget. Spesielt på helsefeltet er det flere områder der de to regjeringspartiene ikke er enige, og her kan SVs rolle bli avgjørende.

– Det er en stor ære og en glede, men det er også et stort ansvar, for helsefeltet er et kjempeviktig felt. Det berører veldig mange mennesker også på alle livets viktigste sider. Det er en av de gjeveste komiteene også i SV, så jeg vet at mange har hatt det øverst på listen sin, sier Hussein, som hadde helsefeltet på toppen av ønskelisten.

Hun mener pandemien har vist hvor viktig det er å jobbe både med helseberedskap og mot et klassedelt helsevesen.

– Jeg er selv helsepersonell. Jeg har jobbet i den kommunale helsetjenesten og vet hvor viktig det er både med nok bemanning og skikkelige arbeidsvilkår, sier Hussein.

Tannhelse, psykisk helse og helseforetaksmodellen, som er dagens modell for organisering av sykehusene som SV vil fjerne, er andre saker hun vil løfte.

– Må forholde seg til SV

– Dere gikk til valg på en tannhelsereform. Er dette et gjennomslag dere vil kreve i forhandlinger med Ap og Sp?

– Jeg vil si at selvfølgelig skal vi det, uten at det er klarert med forhandlingsleder. Våre prioriteringer i valgkampen er også prioriteringer vi vil følge opp i stortingsperioden, sier hun.

SV trakk seg som kjent fra samtalene om et mulig regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Partiet oppga for lite gjennomslag for SVs saker som årsaken. Men Hussein regner med at SV på Stortinget vil få gjennomslag for mye av sin politikk.

– Arbeiderpartiet må huske at de trenger 85 representanter bak seg her på huset. Med mindre de har tenkt å kjøre slalåm mellom høyresiden og venstresiden, må de forholde seg til SV, sier Hussein.

Hun sier at hun forstår Støre slik at han vil komme til SV først.

– Dette er noe vi har jobbet veldig for, så det vil vi følge opp også her på huset.

Marian Hussein på Oslo-benken i Stortinget, sammen med Jon Engen-Helgheim (Frp) (i midten) og Michael Tetzschner (Høyre).

Lysbakken til kontrollkomiteen

Det var på et gruppemøte lørdag at Hussein ble valgt som helsepolitisk talsperson. Det er tidligere kjent at SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes skal ha rollen som forhandlingsleder for SV. Det er en ny funksjon som er opprettet med bakgrunn i SVs nye situasjon som parlamentarisk grunnlag for en Støre-regjering.

SV-leder Audun Lysbakken fortsetter naturlig nok som parlamentarisk leder, og de to nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes er parlamentariske nestledere.

Mer overraskende er det at Audun Lysbakken går inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen har som oppgave å følge med på at regjeringen og forvaltningen gjennomfører politikken som Stortinget har vedtatt.

På spørsmål om det er for å vise at SV er et reelt opposisjonsparti, svarer Lysbakken at det er «enklere enn som så».

– Jeg interesserer meg for sakene i komiteen og har lengst erfaring i gruppen – så det er naturlig at jeg tar den. Særlig fordi det er en av komiteene som best kan kombineres arbeidsmessig med å være partileder og parlamentarisk leder, sier han.