Støre-regjeringen godtar mer hemmelighold enn Solberg-regjeringen

Solberg-regjeringen krevde at øverste sjef i departementet skulle ha innsyn i kundelistene til politikerne. McKinsey nekter «uten unntak» Støre-regjeringen innsyn i statssekretærens kundeliste.

Daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre og daværende kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Thoner i lysere tider i 2019.

Statssekretær Kristine Kallset ved Statsministerens kontor (SMK) svarer slik i en e-post til Aftenposten:

«Kristoffer Thoner har taushetsplikt om hvilke kunder han har jobbet med i McKinsey. McKinsey gjorde det klart for Thoner før utnevnelsen at taushetsplikten han har, gjelder overfor alle personer og organisasjoner, uten mulighet for unntak».

Det står i kontrast til praksis under Solberg-regjeringen. Landbruksminister Sylvi Listhaug kom rett fra PR-byrået First House til departementet i 2014. Statssekretær Julie Brodtkorb kom til SMK i 2013. Hun hadde tidligere arbeidet som administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået JKL.

I begge tilfellene fikk henholdsvis departementsråden i departementet og regjeringsråden ved SMK innsyn i kundelistene. Slik var den øverste administrativt ansvarlige informert og kunne gripe inn ved eventuelle interessekonflikter.

Noen slik mekanisme for å hindre interessekonflikt mellom statens og Thoners tidligere oppdragsgivere finnes altså ikke. Det vekker oppsikt både i Ap og LO, men også i Senterpartiet.

– Når en tidligere arbeidstager blir folkevalgt eller går inn i en politisk rolle, burde de tillate at kundelisten blir åpen for offentligheten, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til TV 2.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener at kundelistene til politikere skal være åpne.

I kontrast til tidligere forslag

Fredag ble Kristoffer Thoner utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK). Han er Støres pressetalsmann og en av de som jobber tettest med statsministeren.

Thoner kom fra stillingen som juniorpartner i det internasjonale konsulentselskapet McKinsey. Støre har ansatt Thoner selv om han visste at McKinsey nekter å utlevere listen over tidligere oppdragsgivere.

Utnevnelsen står i skarp kontrast til Arbeiderpartiets politikk i opposisjon:

I 2014 fremmet Aps Martin Kolberg og Jette F. Christensen sammen med Sps Marit Arnstad og Per Olaf Lundteigen et forslag om at nye statsråder og statssekretærer må opplyse om tidligere oppdragsgivere. Utgangspunktet var « ... et ønske om å opprettholde den allmenne tilliten til politikken».

– Manglende åpenhet om tidligere oppdragsgivere samt politiske og næringsmessige interesser hos statsråder og statssekretærer kan, med rette eller ikke, så tvil om politikkens integritet. Bak forslaget ligger det også et ønske om å hindre en utvikling hvor politikken kommersialiseres, het det.

Strammet inn

I 2018 stemte Aps representanter for et enda strengere forslag, fremmet av SV. Det var i all hovedsak en kopi av forslaget fra 2014, men med én viktig endring: Det ble foreslått at ikke bare oppdragsgiver skal oppgis, men også innholdet i oppdraget.

Målet var som i 2014 å «sikre det innsyn borgerne har krav på for å kunne vurdere om en statsråd eller statssekretær har uheldige bindinger».

Det daværende stortingsflertallet bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF vedtok i stedet at Stortinget ber «regjeringen utrede og sende på høring et forslag om endring i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesserer».

De øvrige partiene med Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre i spissen «gikk inn for å vedta loven uten ytterligere utredning», ifølge Stortingets arkiv.

Til vurdering

Kommunal- og distriktsdepartementet oppnevnte i 2019 en arbeidsgruppe for å følge opp vedtaket.

Rapporten ble overlevert departementet i juni i år. På spørsmål om å få rapporten utlevert, skriver departementet:

«Rapporten ligger nå til vurdering i departementet. Den vil bli en del av et større arbeid om eventuelle endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser.»

Tross at Ap både i 2014 og 2018 stemte mot hemmelighold, og på tross av at en departemental arbeidsgruppe som oppfølging utreder spørsmålet, ansatte Støre likevel en nær rådgiver med hemmelig kundeliste.

Støre og SMK har selv ikke gjort noen direkte forsøk på å få McKinsey til å gå med på et unntak i dette spesielle tilfellet som gjelder landets regjering.

Alle forsøk på å oppheve hemmeligholdet er overlatt Thoner og det internasjonale konsulentselskapet McKinsey.

– SMK har ikke hatt noen egen kontakt med McKinsey om dette, det er jeg som har hatt dialogen med min tidligere arbeidsgiver. Det jeg har fått anledning til å si, er at jeg det siste året har vært involvert i arbeid med tre ulike klienter, to i utlandet og én med hovedkontor i Norge, skriver Thoner i en e-post.