Politikk

Isaksen vil kreve flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen

Torbjørn Røe Isaksen (H) og Regjeringen vil stramme inn reglene for norske barnehager.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen foreslår nye krav til både kompetanse og bemanning i norske barnehager.
 • Eirik Husøy
  Eirik Husøy
  Journalist

Torsdag sender regjeringen ut et høringsforslag om å skjerpe kravene til bemanning i barnehagene. De vil ha flere ansatte pr. barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.

– Vi foreslår en skjerpet pedagognorm og en innføring av en nasjonal bemanningsnorm, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nasjonal bemanningsnorm

Forslaget er todelt: Først vil de innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn pr. voksen skal bli lavere.

I Oslo kommune er normen for eksempel slik:

 • Én voksen pr. seks barn over tre år
 • Én voksen pr. tre barn under tre år

Det vil Regjeringen nå gjøre til nasjonale krav.

– Jeg har selv ett barn i barnehagen. Om ikke så lenge har jeg to. Vi foreldre vet at de ansatte er det viktigste i barnehagen. Det handler om å ha et trygt fang å krype opp i. Men vi må ha flere barnehagelærere for å sikre et godt faglig innhold også. Det handler om kvalitet, sier Røe Isaksen.

Flere barnehagelærere

I tillegg vil de altså skjerpe kravene til ansatte med fagkompetanse.

I dag er det nasjonale minstekravet slik:

 • Én pedagogisk leder pr. 7–9 barn under tre år
 • Én pedagogisk leder pr. 14–18 barn over tre år.

I det nye forslaget, vil kunnskapsministeren ha følgende:

 • Én pedagogisk leder pr. syv barn under tre år
 • Én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.

– I dag er kravet at 33 prosent av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere. Vi skjerper det til 43 prosent. Det betyr at vi får flere pedagoger i forhold til barn. Samtidig er Høyres mål at det skal komme helt opp til 50 prosent, sier Røe Isaksen.

Får penger allerede i høst

Dersom kunnskapsministeren får det som han vil, kommer forslaget til å tre i kraft fra 1. august 2018. Men han forventer at barnehagene begynner å ansette flere folk med en gang.

– Det blir gitt 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i barnehagene. Men allerede i år vil det bli gitt 172 millioner. Vi starter med utbetalinger til kommunene til høsten, fordi vi forventer at de allerede nå begynner å ansette flere voksne i barnehagene.

– Hvorfor kommer dette nå? Hvorfor har det tatt så lang tid?

– I regjeringserklæringen står det at vi skulle ha oppfylt kravet til ny bemanningsnorm innen 2020, så sånn sett er dette overoppfylt. Så fikk vi et bredt budsjettforlik i høst på borgerlig side om å bevilge mer penger til flere barnehagelærere, noe som har gjort det mulig å skjerpe pedagognormen.

For Røe Isaksen er det viktig at disse tingene kommer samtidig.

– Hadde vi økt kravet til bemanning uten å øke kompetansekravene, kunne vi fått en uønsket situasjon. Barnehagene hadde da fått et incentiv til å ansette flere ufaglærte. Så dette hører sammen, sier han.

Arbeiderpartiet: – Ønskelig

Hege Haukeland Liadal, medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet (Ap), har ventet lenge på forslaget.

– Stortinget og Arbeiderpartiet har ventet på dette lenge. Vi har vært svært utålmodige.

Hun mener at kunnskapsministeren er sent ute med forslaget.

– Det har vært viktig å få dette på plass, fordi dette har vært ønskelig fra Arbeiderpartiet sin side også. Men dette kommer i siste liten.

Hun kjenner ikke til detaljene i forslaget, men håper at regjeringen leverer et forslag som er levedyktig.

– Vi er spente på hva de sender ut, og det er viktig for Arbeiderpartiet at de ikke bare overlater ansvaret til kommunene.

Les også

 1. Røe Isaksen skjerper kravene til barnehagene

 2. Kunnskapsministeren: Overgangen mellom barnehage og skole fungerer dårlig mange steder

 3. At barna skal lære i barnehagen, betyr ikke at barna skal leke mindre | Torbjørn Røe Isaksen

Les mer om

 1. Torbjørn Røe Isaksen
 2. Barnehage
 3. Stortinget