Februar-tallene er de dårligste Aftenpostens målinger har vist for Høyre, Frp og de to partiene samlet siden Solberg-regjeringen så dagens lys høsten 2013. Fremskrittspartiet havner under ti prosent.

Samtidig er klimaet mellom Regjeringen og de borgerlige samarbeidspartiene kaldere enn på lang tid i kjølvannet av Anundsen-saken.

— Velgerne legger en hel del vekt på det valgforskerne kaller «performance»: De vil ha en handlekraftig regjering som er i stand til å få til noe, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim til Aftenposten.

— Man liker ikke for mye kaos og rot. Jo mer konflikt det er på borgerlig side, jo lettere spill får Arbeiderpartiet. Og jo større sjanse er det for at et eller begge sentrumspartiene bryter ut og støtter Ap ved neste stortingsvalg, mener han.

Solberg drømmer om åtte år

Da Erna Solberg satte i gang sitt borgerlige regjeringsprosjekt i oktober 2013, var hun tydelig på sin åtteårsdrøm:

— Strategien er gjenvalg. Vi ønsker å endre kursen, og da trengs det mer enn fire år, sa Solberg til VG i mai 2013.

De fire borgerlige partiene skulle holde sammen slik at hun fikk makt i to perioder, med makten det medfører til å gjøre varige endringer i det norske samfunnet.

Målet var å få med alle de fire partiene

Høyre-lederen har tviholdt på at hun ønsket at alle de fire partiene på borgerlig side skulle være med i den nye regjeringen - også etter at de i første runde sa nei takk høsten 2013.

I avtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre ligger det fortsatt en åpen innbydelse til sentrumspartiene om å tre inn i varmen dersom de skulle ombestemme seg.

Men etter Anundsen-høringen er avstanden større enn noen gang

Nå er mange på grunnplanet krystallklare på at det er mer uaktuelt enn noen gang siden valget å gå inn i regjering med Høyre og Frp.

— Jeg sier NEI med store bokstaver til å gå inn i regjering. Å sitte der som gissel med to superarrogante partier er ikke aktuelt, det blir ikke med min velsignelse i alle fall, sa Per Pedersen, leder i Nordland KrF og medlem i sentralstyret i partiet, til Aftenposten i januar.

Etter Anders Anundsens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen sist fredag har harde ord haglet fra begge kanter.

Flere fylkeslag i Venstre har vedtatt krav om mistillit, mens det fra Frp-hold har kommet advarsler om at Regjeringen vil stille hardt mot hardt dersom sentrumspartiene ikke forstår sine plasser som juniorpartnere.

— Vi må huske at det er vi som sitter i regjering, ikke knøttpartier som Venstre og KrF. Det er vi som bestemmer, sier Christian Tybring-Gjedde til Bergens Tidende.

Solberg ser utfordringene

Solberg selv erkjenner at asylbarnsaken har skadet samarbeidsforholdet mellom de fire partiene.

— Det er ingen tvil om at selve saken har gjort det området vanskeligere. Men jeg mener at vi nå har ryddet bort noen av påstandene knyttet til det. Så står vi igjen med en situasjon hvor Anundsen har vært klar på at han burde fulgt bedre opp den politikkendringen han omtalte på Stortinget, sier Solberg til Aftenposten.

- Er det et problem for regjeringsprosjektet at du får en offentlig debatt mellom et av regjeringspartiene og regjeringens støttepartier som til dels oser av mistillit?

— Ja. Utfordringen med debatten rundt dette er helt åpenbar. Samtidig er det mange andre saker vi samarbeider godt i, sier Solberg til Aftenposten.

- Er du nærmere eller lengre unna målet om en borgerlig firepartiregjering i dag sammenlignet med da du ble statsminister?

— Jeg tror vi er omtrent der vi har vært hele tiden - vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen. Det er opp til KrF og Venstre selv å vurdere dette.

Frp under symboltung tiprosent-grense

Regjeringspartiene holdt seg på et høyt nivå i sitt første leveår, men begge falt kraftig etter at statsbudsjettet ble lagt frem i oktober. Februar er en foreløpig bunn-notering etter maktskiftet i målingene Respons gjør for Aftenposten.

Fremskrittspartiet ender på 9,9 prosent – en nedgang på 1,4 prosentpoeng siden forrige måned. Det er tre år siden Frp sist lå under ti prosent på partibarometrene fra Respons.

— Nedgangen er ikke veldig sterk, men det blir litt ekstra symbolsk når partiet passerer under tiprosent-grensen, sier Thore Gaard Olaussen i Respons.

— En del Frp-representanter har prøvd å gjøre KrF og Venstre til små, ubetydelige partier, og argumentert med at det store Frp må få viljen sin. Nå er KrF og Venstre til sammen faktisk større enn Frp. Sånn sett er Fremskrittspartiet nødt til å dempe retorikken sin litt, mener Todal Jenssen.

Jensen: - Greit at uenighet kommer frem

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke bekymrer seg over konfliktnivået mellom Frp og sentrumspartiene.

— Jeg mener samarbeidet gjennomgående er godt. At vi er uenige i noen saker kan ikke overraske noen. Det er i og for seg greit at det kommer frem, sier Jensen til Aftenposten.

— Hvis noen tror de rødgrønne ikke kranglet, tar de feil. De gjorde det bare på bakrommet. Det viktige er at det er et grunnleggende godt samarbeid, og at vi tross alt er enig i mer enn vi er uenige i, mener hun.

Svakeste Høyre-måling siden 2009

For Høyre må vi helt tilbake til høsten 2009 for å finne et like svakt resultat. Partiet ender på 21,7 prosent,. Det er en nedgang på 1,0 prosentpoeng siden januar.

Både KrF og Venstre opplever svak fremgang, men denne er så liten at Olaussen mener den ikke er verdt å legge vekt på.

— Det virker ikke som om støttepartienes kjør mot Regjeringen i asylbarn-saken den siste tiden har hatt noen nevneverdig positiv effekt for dem, sier han.

Olaussen vil også være forsiktig med å legge for stor vekt på hvor stor betydning denne enkeltsaken har hatt for regjeringspartienes nedgang, ettersom de har hatt en fallende kurve helt siden statsbudsjettet ble lagt frem i oktober.

Støre stabilt sterk

Om det var valg i morgen, ville resultatet ifølge denne målingen blitt at Solberg måtte levere fra seg nøklene til Statsministerboligen til Aps Jonas Gahr Støre. Samlet får de fire partiene i Erna Solbergs borgerlige regjeringsprosjekt bare 75 mandater på Stortinget i målingen, mot 94 til opposisjonen.

Arbeiderpartiet står på stedet hvil og holder seg over 40 prosent for tredje måned på rad.

— Partiet henter flest velgere fra regjeringspartiene, spesielt Høyre. Dette har vært en tendens i flere måneder, sier Olaussen.

Anders Todal Jenssen tror de to regjeringspartiene kan komme til å oppleve flere kalddusjer på meningsmålingene i tiden fremover.

— Det er ikke gitt at vi har sett slutten på denne utviklingen. Regjeringen er en fløyregjering. De er forpliktet på et program som flertallet av velgerne trolig er uenig i. Jo tydeligere det blir for velgerne dag for dag at Regjeringen setter en politikk ut i livet som de selv er imot, vil motstanden øke, tror Jenssen.

Vil ikke tilbake til «borgerlig kaos»

Erna Solbergs store prosjekt har vært å forene de fire borgerlige partiene, etter årevis med kjekling og «borgerlig kaos». Utfordringen ved saker der Frp trekker i én retning og sentrumspartiene trekker i den andre, er at konfliktene blir dominerende, og kompromissene vanskelige å finne.

De fire borgerlige partilederne under sonderingene i Nydalen høsten 2013.
Cornelius Poppe

Asylpolitikken er et av feltene som er viktige for både Frp og sentrumspartiene — og der de er helt uenige. For å slippe vedvarende konflikter og kjekling ble det inngått en egen avtale om dette feltet under forhandlingene i Nydalen og på Stortinget.Når saken - tross en avtale alle i utgangspunktet sa seg fornøyd med - likevel blir vanskelig, vekker det sterke følelser i alle leire.

Grunnlaget for Solbergs samarbeid er tillit

Dersom tilliten forsvinner på dette viktige området, vil det kunne tære på samarbeidet også på andre felter. Vanskelige saker har allerede irritert - og flere saker kommer.

Ernas trøst er samling i toppen

Men selv om deler av bildet ser mørkt ut, er det også positive ting å ta med seg for Erna Solberg i dagens situasjon.

Selv om grasrota i de tre andre partiene murrer, er det fortsatt god samling i toppen.

I partiledelsene er det etter det Aftenposten forstår i stor grad lojalitet til det borgerlige prosjektet. Alle insisterer på at de har fått gjennomslag for mye, samtidig som de alle husker hvor lite innflytelse de hadde i opposisjon til den rødgrønne regjeringen sist.

På regjeringshold er håpet at krisestemningen etter budsjettet og asylbarnsaken skal få KrF og Venstre til å velge å involvere seg i arbeidet med kontroversielle saker før de legges frem for Stortinget.

Eksempler som trekkes frem er måten de fire partiene jobbet seg frem til et kompromiss om klimapolitikken som alle kunne presentere samlet, og utvalget som til våren skal sette seg ned og finne en løsning på det betente spørsmålet om bil- og bensinavgifter.

— Klimakompromisset er et eksempel på godt politisk håndverk av Erna Solberg. Det er også verdt å merke seg at hun har lagt seg på en mye mer forsonlig linje i saken om asylbarna enn de som har gått høyest på banen. Erna Solberg utviser så vidt jeg kan se godt politisk lederskap, men det er ikke så lett bestandig når du har stortingsrepresentanter som i liten grad tar regien, sier Todal Jenssen.

Kilder: Samtaler med kilder i de borgerlige partiene på Stortinget og i Regjeringen.