Per-Willy Amundsen: – Jeg er ingen privatpraktiserende statsråd

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) forsikrer omverden om at han står fjellstøtt på regjeringens politiske plattform. Det beroliger så langt ikke støttepartiene.

Per-Willy Amundsen understreker at han støtter regjeringens politikk og at tiden som twitterkonge i Frp er over.

Litt før klokken 18 tirsdag kom den nye justis- og beredskapsminister, Per-Willy Amundsen til sin nye arbeidsplass i Nydalen.

Nøkkeloverrekkelsen foregikk ikke inne på statsrådens kontor, men ute i gangen, der avtroppende statsråd Anders Anundsen overleverte skrytelisten over hva han hadde fått til fra 2013 til i dag. I tillegg til et nøkkelkort.

Hele tirsdag ble Amundsen konfrontert med sine tidligere uttalelser der han har snakket om behovet for et nytt korstog, karakterisert muslimer som late og hevdet at klimaendringene ikke er menneskeskapt.

Anders Anundsen ønsket partifellen Per-Willy Amundsen lykke til som ny justis- og beredskapsminister.

Amundsen har tidligere hevdet at de menneskeskapte klimaendringene er minimale i forhold til den påvirkningen solen har, og at det er «galskap å bruke milliarder av kroner på en hypotese om at eventuelle klimaendringer er menneskeskapt».

I 2007 sa han at innvandringen fra ikke-vestlige land om noen år kan føre til at Norge ikke lenger er demokratisk.

Uttalelsene har fått samarbeidspartiene Venstre og KrF til å steile fra starten av hans karrière som statsråd.

Vil ikke si om han mener det samme

– Mener du det samme nå?

– Når jeg uttaler meg nå, uttaler jeg meg som statsråd. Da er det regjeringens plattform og avtalen med KrF og Venstre som gjelder. Som politiker og Frp-talsmann på viktige, og la oss være ærlige, kontroversielle områder, var det min jobb å fronte partiets politikk. Nå skal jeg skal ivareta regjeringens politikk, slår han fast.

– Angrer du noen av disse uttalelsene?

– Jeg tenker at det er veldig lite interessant å gå inn i enkeltsitater og kommentarer som falt for flere år siden. Nå er jeg justisminister og skal gjennomføre regjeringens politikk.

Skuffer du ikke velgerne?

– Men du tror ikke at de som stemte på deg på bakgrunn av det du faktisk sa om muslimer og klimaendringer nå er skuffet over deg?

– Det synes jeg er en morsom måte å formulere spørsmålet på. Når du er statsråd, er det regjeringens politikk du skal gjennomføre. Det samme gjorde jeg som statssekretær. Skal vi skape et flertall må vi inngå kompromisser, slik vi har gjort med V og KrF.

– Tror du ikke velgere kan være skuffet over at du ikke kan si om du mener det samme i dag?

– Jeg tror at alle ser at i et regjeringssamarbeid må man gi og ta. Jeg foretrekker at vi får gjennomslag for politikk ved å delta i regjeringen, heller enn å stå utenfor uten innflytelse.

– Er det slik at du mener at klimaendringene ble menneskeskapt i det øyeblikket du ble statsråd?

– Måten du formulerer spørsmålet på er spesiell. Menneskeskapte klimaendringer, og en politikk som bygger på det å redusere utslipp av klimagasser, ligger sentralt i regjeringens plattform. Og avtalen med Venstre og KrF er grunnlaget for regjeringens politikk. Jeg er ikke privatpraktiserende statsråd.

Berolige Grande

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke spesielt beroliget av Amundsens uttalelser. Hun sier til Aftenposten at det er svært problematisk at Amundsen er «klimafornekter».

– Det er nå to statsråder i samme departement, innvandringsminister Sylvi Listhaug og justisminister Per-Willy Amundsen, som begge er klimafornektere og har en retorikk ikke er samlende om innvandring.

Trine Skei Grande reagerer sterkt på det Amundsen tidligere har sagt om både klima og innvandring, og mener han i alle fall bør klargjøre om han fortsatt mener det er solen som står bak klimaendringene.

– Han sitter ved kongens bord, og er med i et regjeringskollegium. Da er det ganske avgjørende at han rydder opp i dette, sier Skei Grande.

Støtte av sine egne

Skei Grandes utfall mot Amundsen har tent en motbrann i Frp.

Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein sier Amundsen så skal forholde seg til regjeringens plattform, og ikke til hva Venstres leder måtte mene.

– Hva Skei Grande skal mene er litt som musen som brølte. La oss nå se på hva velgerne sier i september 2017, sier Leirstein.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har ikke sansen for Venstre-lederens uttalelser.

– Grandes uttalelser bryter med vår demokratiske tradisjon. Hun er blitt en klimainkvisitor. Enten må du bekjenne deg til hennes klimatro ellers er du å betrakte som vantro, sier han til Aftenposten.

– Per-Willy er kunnskapsrik og engasjert. Han appellerer til partiets kjernevelgere. Siv, Ketil og Per-Willy vil utfylle hverandre. Og dessuten vil de tre samlet sett nå nesten «hele landet», Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge.

Grande har også reagert på hva Amundsen har sagt om innvandring, men også der mener Tybring-Gjedde at den nye statsråden må få snakke fritt.

– Jeg tror ikke folk flest reagerer på det han har sagt om innvandring. Jeg tror Grande her er i sin egen verden.

– Bør han likevel nå slutte med sine innvandringskritiske uttalelser?

– Nei. Han må uttale seg om områder som han har ansvaret for, f.eks. innvandring og grensekontroll.

Hagen mot Skei Grande

Også tidligere Frp-leder Carl I. Hagen fnyser av Grandes krav.

– Hun har ingen ting med å kreve hva Per Willy Amundsen skal mene om felt som ligger utenfor det han skal mene noe om som justisminister, sier Hagen.

– Like lite som Knut Arild Hareide skal ha noe mening om Amundsen religiøse tro har heller ikke Skei Grande noe med hva Amundsen mener om klimaendringer, sier Hagen.