Årets stortingsvalg kan bli det siste med dagens valgordning

Allerede i 2019 kan du trolig stemme på dine nye regionpolitikere. Men først i 2025 kan regioninndelingen avgjøre Stortingets sammensetning – hvis Regjeringen får det som den vil.

Regionreformen, hvor 19 fylkeskommuner kan bli til 10, vil trolig gi en ny valgordning for Norge.

Regjeringen setter nå ned et utvalg som i september skal starte arbeidet med å lage en ny valglov tilpasset den nye regionreformen som Regjeringen, Venstre og KrF er blitt enige om.

Stortingsflertallet vil redusere dagens 19 fylker til rundt 10 regioner.

Men får kommunalminister Jan Tore Sanner (H) det som han vil er det først i 2025 at Stortinget skal velges etter en ny valgordning.

Venstre vil sette opp farten

Det skjer fordi en endring av valgdistriktene vil kreve en grunnlovsendring, som innebærer behandling over to stortingsperioder. Et endringsforslag kan først bli vedtatt i stortingsperioden etter at det er fremsatt.

Venstre har imidlertid allerede levert inn et endringsforslag – for å fortgang i saken og sikre at de nye valgkretsene kan tre i kraft allerede ved valget i 2021.

En endring av valgordningen etter de nye regiongrensene vil kunne få stor betydning for sammensetningen av Stortinget. I dag slår Grunnloven fast at hvert valgdistrikt – fylket – skal ha ett utjevningsmandat hver.

Sanner vil bremse

I Venstres endringsforslag er det tatt høyde for at en ny valgordning kan ha både 10 og 20 utjevningsmandater. Det siste vil innebære at hver region får to utjevningsmandater.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har det ikke travelt med å endre valgdistriktene i tråd med regionreformen.

Kommunalministeren ønsker imidlertid ingen fortgang i saken.

– Mitt råd er at vi her bruker litt tid. Jeg mener det er viktig å utrede dette grundig før vi vurderer endringer, sier Sanner.

Sanner vil altså at det fremmes et endringsforslag til Grunnloven i neste stortingsperiode, basert på utvalgets arbeid som skal være ferdig i 2019.

– Det er 20 år siden valgloven ble gjennomgått sist. Siden den gang har det også skjedd store endringer i samfunnet og i måten valg gjennomføres på. Det er derfor på tide å se på hele valgregelverket på nytt.

Får Sanner det som han vil blir det dermed først ved stortingsvalget i 2025 at valgdistriktene eventuelt følger den nye regioninndelingen.

Men regionvalg allerede i 2019

Samtidig er det imidlertid klart at det allerede i 2019 vil bli gjennomført lokalvalg etter de nye regiongrensene, som trer i kraft 1. januar 2020. Det er mulig fordi lokalvalgene ikke reguleres av Grunnloven, men av valgloven.

Alt dette forutsetter imidlertid at det ikke blir regjeringsskifte til høsten. Ap har nemlig sagt at de vil legge hele regionreformen i en skuff hvis de vinner valget.

Først valgkamp i nye regioner, så gå tilbake til fylkene?

Sveinung Rotevatn (V), og Trine Skei Grande (V) og Abid Raja (V), står bak forslaget om å endre grunnloven som allerede er fremmet på Stortinget.

Rotevatn synes Sanner bruker altfor lang tid.

– Det vil være rart å skulle samle partiene og drive valgkamp i nye regionting i 2019 og så gå tilbake til de gamle fylkeskretsene i 2021. Med vårt forslag vil det være fullt mulig at valgkretsene følger regiongrensene allerede i 2021, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn

Venstre har foreslått tre ulike alternativ.

– Med våre forslag står Stortinget rimelig fritt til å bestemme hvor mange kretser og representanter det skal være.

Valgforsker foreslår flere utjevningsmandater

Ifølge valgforsker Anders Todal Jenssen vil Venstres forslag om 20 utjevningsmandater være mer demokratisk enn alternativet med 10.

– Et høyt antall utjevningsmandater fører til bedre proporsjonal representasjon. Mitt hovedsynspunkt er derfor at antall utjevningsmandater burde økes, og ut over 20.

Han sier det ikke er mulig å spå hvilke partier som vil tjene på de ulike alternativene eller om det vil være forskjell på store og små partier.

– Det vil variere. I 2005 kom Ap godt ut av det med dagens valgordning, mens Sp gjordet det i 2013.

Ikke gitt at valgkretsene endres

Alle partier på Stortinget vil bli invitert til å nominere et medlem hver, som i tillegg vil bestå av forskere og fagpersoner på valgområdet.

– Det er viktig med bred politisk forankring i spørsmål om valg og valgordning, sier Sanner.

Han sier utvalgets mandat vil bli bredt, og at det ikke er gitt at valgkretsene endres.

– Utvalget skal også vurdere om dagens inndeling i 19 valgdistrikter skal videreføres, men også om antallet skal reduseres i tråd med fylkesstrukturen.

– Men er det ikke opplagt at de nye valgkretsene vil følge regiongrensene?

– Dette er prinsipielle spørsmål som kan ha betydning for både geografisk og partipolitisk representasjon. Jeg vil ha en grundig prosess der vi får god kunnskap om ulike alternativer og konsekvenser.

I 2004 advarte daværende kommunalminister Erna Solberg mot å opprettholde de gamle valgkretsene ved en eventuell regionreform.

– Hvis man skal få dette til å fungere, må man endre stortingskretsene, sa hun da.

Her er de nye regionene som vil bli vedtatt på Stortinget før sommeren:

Han vil også be utvalget se på mulighetene for å innføre personvalg ved stortingsvalgene. Sanner og Erna Solberg fremmet representantforslag om dette allerede i 2008.

  • Podkasten Aftenpodden har med Venstres Sveinung Rotevatn denne uken, i en Venstre-spesial om blant annet landsmøtet, borgerlig uro og politisk tv. Abonner i Itunes her, eller lytt i spilleren under: