Politikk

Ap-politiker: – Norge gir fra seg kontroll til andre

Regjeringens nye forslag til investeringsavtaler som kan gjøre det mulig for selskaper å saksøke Norge i internasjonale domstoler, møter motbør.

Else-May Botten (Ap), medlem i Stortingets næringskomitè.
  • Kenneth Lia Solberg
  1. august er dethøringsfrist for regjeringens forslag om å inngå bilaterale investeringsavtaler (BITs). Ihøringsbrevetskriver Næringsdepartementet at «det fremgår i Sundvolden-erklæringen at regjeringen vil øke bruken av bilaterale investeringsavtaler (BITs) der dette er hensiktsmessig.»
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Forslaget har fått sterk kritikk av Senterpartiets Liv Signe Navarsete, og nå melder også andre politikere seg på kritikken.

  • Les også: Regjeringen vil innføre kontroversielle investoravtaler

Enig i Navarsetes kritikk

– Jeg er enig med Navarsete i at det er ganske tullete å ta høringen i denne stille tiden for å få dette til å blåse mest mulig over. Jeg synes det er bra at folk blir oppmerksomme på det, sier Else-May Botten, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet i Næringskomitèen.

Næringsminister Monica Mæland (H) har selv understreket at hun mener regjeringen har gjort sitt for å sette sine forslag til nye investeringsavtaler på dagsordenen.

– Vi arrangerte et åpent innspillsmøte 3. juni hvor mange møtte opp. Der var det representanter for næringslivet, NGOer, diverse organisasjoner og presse til stede. Vi har i alle mulige sammenhenger satt dette på dagsordenen, og har redegjort for våre hensikter, sier næringsministeren.

– Veldig skeptisk til dette

Else-May Botten reagerer spesielt på at Regjeringen i sitt høringsbrev vil gjøre det mulig for selskaper å gå direkte til erstatningssøksmål i internasjonale tvistedomstoler, uten å gå via det nasjonale rettssystemet først.

– Det betyr at Norge gir fra seg mer kontroll til andre, fremfor å være opptatt av å ha hånden på rattet selv.

Hun får støtte av Arbeiderpartikollega i Finanskomitèen, Marianne Martinsen.

– Jeg er veldig skeptisk til dette. Det er grunn til at dette ikke var en del av det opplegget som ble foreslått av Regjeringen forrige gang. Dette er veldig kontroversielt, sier hun.

Norsk Folkehjelp: Oppgitt over tidspunktet

Norsk Folkehjelp er en av organisasjonene som tidligere har engasjert seg i debatten om bilaterale handelsavtaler, basert på effekten disse avtalene har i utviklingsland. De er oppgitt over tidspunktet Regjeringen har satt for høringen.

— Det er unødvendig å gjøre dette midt i ferietiden. Det gir både oss og andre dårlig tid å komme med innspill, og saken er for viktig til ikke å drøftes grundig. Vi mener regjeringen bør utsette høringsfristen med i alle fall tre måneder, sier kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp, Håkon Ødegaard.

MDG: – Store selskaper gis anledning til å bremse politikk

Miljøpartiet De Grønnes eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, er svært skeptisk til Regjeringens planer.

Nasjonal talsmann for Miljøpatiet De Grønne, Rasmus Hansson.

– Dette er en utvikling som er svært problematisk fordi vi allerede har mange eksempler på at store selskaper gis anledning til å bremse politikk som er fornuftig, rettferdig og fremskrittsvennlig både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv, sier Hansson. Han mener multinasjonale selskaper med slike avtaler gis en makt som er helt uakseptabel når den ikke er forankret i noen demokratiske organer.

– Norge bør vurdere å innta en pådriverrolle for å endre utviklingen i disse internasjonale frihandels— og økonomiske samarbeidsregimene, sier Hansson.

Han mener slike avtaler er med på å svekke politisk og demokratisk kontroll over internasjonal handel.

– Det er svært problematisk sett i lys av faktiske internasjonale behov når det gjelder rettferdig fordeling, fattigdomsutvikling og miljø- og klimatiltak, sier han.

Les også:Dette skjedde da Philip Morris gikk til sak mot Norge

Mener investorer trenger bedre beskyttelse

Martinsen mener eksemplene på at land saksøkes for blant annet strengere røykelov og styrket miljølovgivning viser at man må være varsom med denne typen avtaler.

– Det illustrerer veldig godt at den typen tvisteløsningsmekanismer kan få konsekvenser som ikke er heldige. Det er viktig at slike løsninger ikke begrenser staters mulighet til å beskytte egen befolkning.

Samtidig mener hun det er viktig at investorer får et sterkere rettslig vern når de investerer utenlands.

– Saken i seg er veldig interessant. Jeg tror det er bred enighet om at vi trenger mekanismer som beskytter investorer, men samtidig må man finne en balanse slik at nasjonal frihet og rett til selvbestemmelse ivaretas. Det blir veldig viktig å ta disse drøftelsene grundig.

Ingen av de to Arbeiderpartirepresentantene vil forskuttere hva Ap kommer til å stemme i Stortinget når disse avtalene legges frem der.

– Det er nesten uhørt å svare veldig raskt for eller mot, for dette er komplisert. Vi må veie opp hva som er positivt og negativt, sier Else-May Botten.

Ber regjeringen utsette høringsfristen

SVs Karin Andersen reagerer også skarpt på avtalene, som hun hevder «setter demokratiet til side og gir makten til internasjonale selskap».

De gir bedriftene rettigheter når lover og regelverk skal utformes, slik at ikke land kan gå foran for å ivareta befolkningens og arbeidstagernes interesser. Disse selskapene ser på folkestyret og helse, miljø og sikkerhet som et eneste stort handelshinder som står i veien for eiernes utbytte, sier hun til NTB.

- Sikrer flere investeringer

Fremskrittspartiets Jørund Rytman slår tilbake mot kritikken.

— Jeg merker meg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er negative til at Norge skal inngå investeringsavtaler med andre land, og dermed ikke vil sikre at norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter fra andre land, sier Rytman, som er medlem av Stortingets næringskomité og har vært en pådriver for avtalene.

— Får vi på plass slike investeringsavtaler med u-land, som for eksempel Myanmar, vil det utvilsomt føre til at flere norske selskaper tør investere i landet, sier han.

Aftenposten har vært i kontakt med flere stortingsrepresentanter for Regjeringens støttepartier KrF og Venstre, men har så langt ikke fått svar fra noen av representantene.

Les også

Norge inngår omstridt avtale med Colombia

Les mer om

  1. Politikk