Olje- og energiministeren vil stramme inn konsesjonsbetingelsene for vindkraft

Det kan ta mange år fra et kraftselskap får konsesjon til det begynner å bygge vindmøller. Nå varsler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg tøffere tidsfrister.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.
  • Alf Ole Ask

I dag får en utbygger av vindkraft fem år på seg fra konsesjonen er gitt til å starte byggingen av vindmølleparken. Ofte forlenges fristen om utbyggeren ber om det. Dette vil olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg endre på.

Grunnen: Køen av tidligere konsesjoner fører til at det nå er en boom av nye vindkraftprosjekter landet rundt. I tillegg vil en slik lang behandlingstid føre til at prosjektene endres for eksempel på grunn av ny teknologi.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la 1. april frem en ramme med forslag om 13 områder som er egnet for vindkraft.

Signalene som Olje- og energidepartementet (OED) har fått under møter land og strand rundt i forbindelse med høringer om rammen for vindkraft, er at noen av konsesjonskravene bør strammes inn.

– Signalene er klare, og det vil vi følge opp. Konkret hvilke tidsgrenser vi kommer med, er noe av det vi nå vurderer, sier statsråden til Aftenposten.

Lokal støtte og behov for kraften

Energiministeren understreker at to forhold skal være førende for utbygging av ny lønnsom vindkraft: Prosjektene skal ha lokal støtte, og det skal være behov for kraften.

Han viser til at den omfattende utbyggingen av vindkraft har endret debatten. Den lokale motstanden har mange steder økt. Utkastet til ramme for vindkraftutbygging er et forsøk på å dempe konfliktnivået. Derfor presiserer han at det er avgjørende at utbyggere samarbeider godt med kommuner og andre lokale aktører for å redusere den samlede belastningen.

Høringsfristen for rammen, går ut i 1. oktober. OED skal etter å ha vurdert innspillene, bestemme hvilke områder som er egnet for å dele ut nye konsesjoner. I tiden frem til rammen er ferdig, er behandlingen av alle nye konsesjoner lagt på is, totalt 24.

Kommuneveto?

Stortinget behandler 19. juni et forslag fra Sp om å gi kommunene vetoratt i spørsmålet om vindkraftutbygging.

Freiberg avviser å gi kommunene vetorett i spørsmål om ja eller nei til vindkraft.

– Jeg har ikke godkjent søknader der kommunen har sagt nei. Kommunens syn er tungtveiende, men det kan være tilfeller der nasjonale hensyn er viktigere, sier han.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har totalt behandlet 244 søknader som er ferdig behandlet. Av disse har 39 fått konsesjon, viser en oversikt på NVEs nettsider.

Politiet bøtelegger demonstranter mot vindkraft på Frøya.

I fem tilfeller hadde kommunen sagt nei til utbygging. Samtlige klaget på vedtaket til Olje- og energidepartementet, der fire av kommunene fikk medhold. Dermed er det kun gitt tillatelse til bygging i én kommune som har vært negativ, nemlig Tromsø. Der skal det nå bygges en vindmøllepark med 67 turbiner på Kvaløya, ifølge NTB.

Splitter partier og folket

Utbygging av vindkraft er blitt en omstridt sak Norge rundt. I noen av prosjektene har den lokale støtten snudd ettersom årene har gått. Nylig ga kommunalminister Monica Mæland ordre om midlertidig stans i byggingen av den omstridte Frøya vindpark, etter omfattende lokale protester. Men sist uke opphevet departementet bygestansen.

På de fleste politiske partienes landsmøter i vår har det vært omfattende debatt om vindkraften på land og de inngrep som den gjør i naturen.

Vindmøllepark på Smøla.

Mange av dem som er skeptiske til utbygging av vindkraft på land, skuer ut mot havet.

– Norge har noen fantastiske muligheter innenfor havvind. Det er ikke Norge som er markedet for strøm produsert med vindmøller til havs, men verden ellers. Dersom vi skal nå målene I Parisavtalen, så er havvind en del av det som må utvikles. Her har Norge en industriell mulighet, fastslår statsråden.

Han avviser at det kommer på tale å subsidiere drift av vindkraft. Noe annet er å støtte utvikling av teknologi. Så langt er denne, i motsetning til vindkraft på land, ikke lønnsom.

Nei til å subsidiere vindkraft til havs

– Vi vil i sommer legge ut områder hvor selskaper som ønsker det, kan utvikle teknologi og bygge parker til havs. Eksakt hvor, er det som skal sendes ut på høring, og så skal OED peke ut områder etter at vi har fått innspill, sier han.

Men ministeren, som også er tidligere ordfører i Hadsel kommune i Vesterålen, har et nært forhold til havet.

– Vi kan ikke komme i den situasjon at vi legger vi rette for en næring og ødelegger en for en annen. Du kan fiske over undervannsinstallasjoner for olje, men du kan ikke tråle over en vindpark, sier han.

Freiberg viser til at det er det er brukere av havet i dag som er engstelige for havvindmøllene.

– Utbyggingen må gjøres med klokskap, slik at vi ikke flytter en opphetet debatt om vindkraft på land til havs, sier han.