Opposisjonen holder Solberg ansvarlig for trygdeskandalen

Siden arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er ute av regjeringen, holder opposisjonen statsministeren og regjeringen ansvarlig for trygdeskandalen.

Eva Kristin Hansen (Ap) har vært saksordfører for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités undersøkelser om trygdeskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i saken ble torsdag behandlet i Stortinget.

– Fra Ap og flertallet i komiteens side vil jeg si at hvis hun hadde vært arbeids- og sosialminister i dag, hadde vi fremmet mistillitsforslag, rett og slett fordi vi mener hun burde fanget opp ting, sa saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap).

– Det er statsråden som er ansvarlig, som burde ha visst. Når statsministeren velger å ta Hauglie ut av regjeringen, setter hun seg selv i den situasjonen at vi må holde henne og regjeringen ansvarlig, uttalte Hansen.

Statsminister Erna Solberg (H) fjernet Hauglie fra regjeringen i januar. Solberg fulgte debatten i Stortinget torsdag, sammen med Hauglies etterfølger Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fjernet Hauglie

Kjernen i trygdeskandalen er at norske myndigheter i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

– Mange har omtalt dette som en Nav-skandale. Det er kanskje en trygdeskandale, ja, men kanskje aller mest en rettsskandale, sa Hansen.

– Hvordan kan det ha seg at folk har blitt dømt uriktig år etter år, uten at det har blitt avdekket? sa SVs Freddy André Øvstegård.

Formelt var det Hauglies redegjørelse til Stortinget i fjor høst som ble behandlet torsdag. Komiteen har levert en delt innstilling.

Mens Ap, SV og Senterpartiet – som har flertall i komiteen, men ikke i Stortinget – landet på at regjeringens håndtering er «sterkt kritikkverdig», er partiene på borgerlig side mer forsiktig i sin kritikk.

– Reagerte for sent

Kjernen i opposisjonens kritikk er at alarmen burde gått tidligere i regjeringsapparatet.

Hansen la vekt på at det var en diskusjon internt i Nav om regelforståelsen allerede i 2014/2015, og at trygderetten fra juni 2017 begynte å avsi kjennelser hvor avslag fra Nav ble henvist til ny vurdering.

Samtidig ble i november 2017 Nav klageinstans orientert om usikkerheten, og i november året etter tok trygderetten selv grep og varslet at den ønsket å gå til EFTA-domstolen for å få en avklaring.

– Bedre systemer og kultur

Arbeidsminister Røe Isaksen gjentok regjeringens beklagelse da han deltok i debatten i Stortinget og merket seg at flertallet i kontrollkomiteen mener regjeringens håndtering er sterkt kritikkverdig.

Han innrømmer at det er behov for en bedre kultur og rutiner for å løfte opp vanskelige problemstillinger i Nav og opplyser at han skal møte fagforeningene i etaten for å diskutere dette.

– Regjeringen har sagt at flere spørsmål burde ha vært reist tidligere. Når en feil har pågått i så mange år, er det åpenbart at departementet ikke kan være fornøyd. Nav burde fanget opp feilen tidligere, og det er et faktum at ingen fanget opp problemstillingen før trygderetten begynte å se på dette i 2017, sa arbeidsminister Røe Isaksen.

Uavhengig utvalg

Et uavhengig granskningsutvalg skal innen 1. juni legge fram sin rapport om saken.

En viktig delrapport ble lagt fram onsdag. Der kom det fram at et enstemmig utvalg støtter regjeringens konklusjon om at trygdereglene virkelig er blitt feiltolket. Bakteppet er en juridisk diskusjon de siste ukene om hvorvidt det virkelig var snakk om en slik feiltolkning.

En annen viktig avklaring fra utvalget er at saken strekker seg lenger tilbake enn 2012.

Regjeringen har varslet en ny redegjørelse i Stortinget når utvalgets endelige rapport foreligger.