Et virvar av ulike karanteneregler i Nordland vanskeliggjør avhør av overgrepsutsatte barn

18 kommuner i Nordland ilegger hjemmekarantene også på personer som reiser til andre kommuner i fylket. Det rammer Statens barnehus i Bodø, som har hele Nordland som virkeområde.

Mange avhør av overgrepsutsatte barn blir nå utsatt på grunn av koronapandemien. For barnehuset i Bodø, som dekker hele Nordland, er situasjonen ekstra vanskelig, fordi kommuner i Nordland ilegger karantene også for reiser internt i fylket. – Det kan bety at vi ikke får gjennomført avhør av barn fra kommuner sør i fylket, sier Siv Anita Bjørnsen.

Koronapandemien gjør at avhør av mange volds- og overgrepsutsatte barn må utsettes for å unngå spredning av smitte.

For barnehuset i Bodø, som dekker hele Nordland politidistrikt, er situasjonen ekstra vanskelig fordi mange av kommunene i Nordland forsøker å stanse trafikk og ferdsel også mellom nabokommuner i fylket.

– Det er klart at dette skaper en ekstra utfordring for oss, som fra før sliter med å få gjennomført avhør av barn fordi mange flyplasser er stengt og mange ferger er innstilt, sier leder av barnehuset, Siv Anita Bjørnsen.

Regjeringen har innstendig bedt kommunene droppe egne kommunekarantener og ikke gå lenger enn de nasjonale koronareglene for å begrense folks ferdsel innenlands. Mange kommuner i Nordland, Troms og Finnmark og Møre og Romsdal trosser likevel regjeringens råd.

Men mens de fleste kommuner i de tre fylkene har valgt å ilegge karantene kun på personer som kommer fra Sør-Norge, så ilegger alle 18 kommuner i Helgeland, den sørlige delen av Nordland, også karantene på personer fra nabokommuner i eget fylke.

Volds- og overgrepsutsatte barn fra de 18 kommunene kan dermed ikke følges til barnehuset uten at de som følger og bringer barna må i 14 dagers karantene etterpå.

Les også

Kanskje kan livet gjenoppstå etter påske | Kjetil B. Alstadheim

De 10 resterende barnehusene i Norge er ikke rammet av dette. Selv om 23 av 26 kommuner i Møre og Romsdal har laget lokale regler som rammer «søringer», tillater kommunene at egne innbyggere kan bevege seg fritt internt i fylket. Dermed rammes f. eks, ikke Barnehuset i Ålesund, som dekker hele Møre og Romsdal.

De 42 kommunene i Nordland har et lappeteppe av ulike karanteneregler:

Alle som reiser inn i Helgeland ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Det gjelder ved innreise til følgende 18 kommuner: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Træna, Rødøy, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rana. Helgeland strekker seg fra Nordlands grense mot Namdalen (Trøndelag) i sør til Saltfjellet i nord. Kommuner i rosa farge, som inkluderer Bodø, ilegger karantene på alle som kommer fra Dovre og sørover – slik de fleste kommuner i Nord-Norge (med egne karanteneregler) har innført. Kommuner med grønn farge har bestemmelser som rammer alle som kommer inn i kommunene fra et sted sør for Nordland – altså hele Sør-Norge pluss Trøndelag.

Som kartet over viser har alle de 18 kommunene i Helgeland (blå farge) innført reiserestriksjoner inn og ut fra Helgeland-området.

– En ekkel følelse

– Hva fører dette til, Bjørnsen?

– Det kan bety at vi ikke får gjennomført avhør av barn fra kommuner sør i fylket.

– Er det avhør fra Helgeland som dere ikke har fått gjennomført fordi følgepersoner ikke vil risikere karantene?

– Nei, vi har heldigvis ikke møtt den utfordringen ennå.

– Kan de spesielle karantenereglene sør i fylket føre til at alvorlige saker ikke oppdages av dere?

– Vi må bare krysse fingrene for at det ikke er store saker som ikke kommer inn til oss. Men det vet vi ikke. Det er en ekkel følelse at barn kanskje ikke får hjelp.

Slik ser et typisk avhørsrom i barnehusene ut.

Bjørnes sier barnehusene er helt avhengig av at barn man frykter er utsatt for overgrep, kan følges til barnehusene for avhør. Hun sier følgepersonene som regel ikke er foreldrene, da mistanken ofte er rettet mot disse.

– En følgeperson er en tillitsperson som ikke tilhører barnets familie. Vi bruker ofte lærere, gjerne førskolelærere, som følgepersoner. Men vi kan ikke pålegge dem å bryte forbud fattet i deres hjemkommuner.

Vanligvis gjennomføres avhør av barn i ett av de 11 barnehusene i Norge som har nødvendige fasiliteter og utstyr. Det skjer i samarbeid mellom barnehusene, politi og barnevern.

Siv Anita Bjørnsen, leder av Statens barnehus i Bodø.

Smitteverntiltak og stengte barnehager og skoler gjør det vanskelig å gjennomføre avhør i hele landet. Barna blir som regel hentet inn til avhør i skoletiden.

Anbefaler nødrett

Hun anbefaler kommunene være med på en dugnad og åpne grensene slik at det blir vanlig ferdsel mellom kommunene i fylket.

– Jeg mener regelen om å krysse kommunegrenser internt i fylket ikke kan gjelde hvis det pågår vold og overgrep, sier hun.

– Kommunene må være bevisst på at det å stenge kommunegrensene kan gi uheldige konsekvenser i enkeltsaker som omhandler barn i særlig sårbare situasjoner.

Statens barnehus i Bodø

Hun sier det er mulig å gjennomføre avhør på videolink, men at det i de minste kommunene er vanskelig å få til på grunn av manglende utstyr.

Hun sier at i saker som vurderes som svært alvorlige, kan barnevernet gripe direkte inn, slik at man ikke trenger gå gjennom et avhør.

Denne uken har det vært foretatt to avhør i Bodø, begge av barn som bor i nærheten.

– Dere kan vel søke om unntak fra bestemmelsene i Helgeland hvis det er behov for det?

– Vi kan starte en søknadsprosess, men kommunene bør være oppmerksomme på at det vil få store konsekvenser dersom barn ikke kan følges til oss eller til sykehus. Så jeg håper de som skal avgjøre slikt blir enige veldig fort.

Ordfører: – En ny problemstilling

Ordfører Torhild Haugann i Vevelstad i Helgeland forsvarer at Helgeland-kommunene ilegger hjemmekarantene, også på reiser i eget fylke.

– Det handler om å hindre smitte. Vi baserer oss på en felles uttalelse fra kommuneoverleger i Helgeland.

– Men barnehuset i Bodø sier dette kan stoppe avhør av barn fordi følgepersonene risikerer 14 dagers karantene hvis de reiser ut av kommunen?

– Dette er en ny problemstilling som jeg ikke har hørt om før.

Hun sier hun på stående fot ikke kan si at de vil endre reglene, slik Bjørnsen ønsker.

– Men jeg vil ta dette opp med de andre kommunene i Helgeland.

Fylkesmannen: – Kan ikke instruere

Fylkesmann Tom Cato Karlsen sier han har bedt kommunene lage helt like karanteneregler.

– Men jeg kan ikke instruere. Jeg kan bare anbefale. Bare staten, gjennom nasjonale retningslinjer, kan overstyre kommunene.

Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland.

Karlsen sier Helsedirektoratet har bedt ham gjennomføre lovlighetskontroll av de ulike bestemmelsene.

– Jeg har imidlertid bedt om nasjonale retningslinjer for hvordan vi kan gjøre det. Dette er en helt ny situasjon, og vi risikerer at 11 fylkesmenn har 11 ulike tolkninger av hva som er lovlig.

Les også

Krisen i sosiale medier er for en gangs skyld mindre enn den utenfor | Frank Rossavik

– Hva tenker du om at reglene i Helgeland rammer arbeidet til barnehuset?

– Jeg har pekt på akkurat det at kommunene ikke må stikke kjepper i hjulene for samfunnskritiske funksjoner. De må finne gode løsninger og gi unntak.

– Men er det ikke en fordel om barnehuset slipper å sette i gang en søknadsprosess når en alvorlig sak dukker opp, og at kommunene i Nordland heller lager like regler?

– Jo, absolutt. Og det er det jeg har bedt kommunene gjøre.