Politikk

Ordkrig om helseberedskap i første spørretime etter koronatiltakene

Norge var for dårlig forberedt da krisen traff, hevder Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Aps Ingvild Kjerkol og helseminister Bent Høie fra Høyre. Olav Olsen

 • Alf Ole Ask

Etter mange uker med politisk borgfred brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre og partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol den første spørretimen etter korona-nedstengningen til et oppgjør med helseminister Bent Høie (H).

Det var to ting Ap særlig var opptatt av, nemlig mangel på intensivplasser og beredskap før krisen rammet, og hva som nå blir veien videre for å åpne landet når vi skal vende tilbake til en mer normal situasjon.

Les også

Før koronakrisen er over, må minst ett av fire scenarioer bli til virkelighet. Alle er usikre.

Ikke godt nok forberedt

Ap-toppene mener at dersom Norge hadde hatt tilstrekkelig intensivkapasitet, nok smittevernutstyr og tilgang på legemidler for dem som ble alvorlig syke, så er det ikke sikkert at alle de strenge tiltakene ville vært nødvendige.

I praksis vil det si at Norge ikke hadde hatt behov for så omfattende nedstengning.

Diskusjonen om den manglende beredskapen startet allerede i NRKs Politisk kvarter onsdag morgen og fortsatte inn i spørretimen.

Støre sa at Norge var for dårlig forberedt da krisen traff. Valget av «slå ned-strategien» var delvis begrunnet i manglende beredskap. Han spurte direkte om Høie var enig i at Norge var for dårlig forberedt?

– Jeg mener det er for tidlig å trekke konklusjonene nå, sa Høie.

Han viste til at det er nedsatt et utvalg som skal granske beredskapen.

Statsråden mente at det vil være å trekke konklusjonen på et for tynt grunnlag om man gjør det før granskingen er klar.

Høie mente også at det var galt å ha en slik beredskapsdiskusjon når de som skal granskes, står midt oppe i arbeidet med å løse krisen.

Granskingen skal være klar om et år.

Hvordan åpne opp?

Både Støre og Kjerkol var opptatt av diskusjonen om hvordan Norge skal gjenåpnes.

Ap-lederen etterlyste en debatt om dette og ikke minst at det kunne være større lokale variasjoner i tiltakene. Der hvor det er lite smitte, burde en kunne åpne mer.

Høie svarte at når man nå åpnet opp, hadde det vært viktig å gjøre det likt over hele landet. Det gjaldt ikke minst skoler og barnehager.

Statsråden pekte også på at lærerorganisasjonene hadde vist til at det var bra at reglene var de samme landet over, fordi det ga økt trygghet for lærere, elever og foreldre.

Men han åpnet for at man fremover kunne ha større grad av lokale tilpasninger, og viste til at åpningen må skje gradvis.

Høie viste til at det måtte gå 14 dager mellom endringene for at en skal få tid til å evaluere effektene.

Ap: Hva er veien videre?

I Vandrehallen etter spørretimen utdypet Støre kritikken av regjeringen når det gjaldt diskusjonen om å lempe på tiltakene.

– Har du konkrete eksempler på tiltak som du mener bør lempes på nå?

– Jeg merker meg at de ekspertgruppene som har vurdert åpning av skoler og barnehager, har gitt andre råd enn det regjeringen har fulgt, sier Støre. Han legger til at det er ulike erfaringer i ulike deler av landet.

– Spørsmålet er om en skal gjøre ulike tiltak i Oslo og andre deler av landet, oppsummerer han.

Helseminister Høie sier at han nesten daglig redegjør for hva som er regjeringens plan.

– Dersom Ap har en annen strategi eller plan, så diskuterer jeg gjerne den. Men jeg oppfatter at det er vanskelig få tak i hva som er Aps alternativ, sier Høie til Aftenposten etter spørretimen.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset

Koronaviruset

 1. NORGE

  Dette er landene Norge nå åpner grensene til. Halvparten sier de nå vil på utenlandsferie.

 2. NORGE

  Direkteblogg om korona

 3. NORGE

  Folkefest i gatene skapte bekymring i juni. Men hva viser smittetallene om det som skjedde?

 4. VERDEN

  Europa åpnet grensene i juni. Nye tall forteller hvor mange som ble smittet.

 5. NORGE

  Her har 40 personer måttet snu i døren: – Noen tror de kan bløffe seg inn i landet

 6. DEBATT

  Farlig ønsketenkning fra pensjonert professor