Stor skepsis på Stortinget mot å tukle med oljeskatten

Et nesten enstemmig storting ønsker en tiltakspakke for oljeindustrien før utgangen av april. Men hva krisepakken skal inneholde er det helt ulike oppfatninger om.

Finanskomiteen på Stortinget er enig om å be regjeringen komme med tiltak for å avhjelpe krisen i oljeindustrien, men ikke enig om hva tiltakene skal inneholde. Fra venstre Sylvi Listhaug (Frp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Terje Lien Aasland (Ap), Mudassar Kapur (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Ola Elvestuen (V) og Tore Storehaug (KrF).

Stridens kjerne er et forslag fra olje- og gassnæringen om å endre avskrivningsreglene. Ved å kunne avskrive investeringene over ett år i stedet for seks år, vil oljeselskapene utsette skatten. Ordningen foreslår oljenæringen skal gjelde i to år.

Beregninger fra oljeindustriens bransjeforening Norsk Olje og Gass viser at investeringene faller med 10 prosent i inneværende år og med 20–35 prosent i 2022 – uten tiltak.

Tirsdag påla et nesten enstemmig storting regjeringen å legge frem forslag for krisepakke for oljenæringen innen utgangen av april. Men partiene er ikke enige om at endringer i petroleumsskatten er det tiltaket som best hjelper leverandørindustrien.

Prisen på Nordsjøolje (Brent) var for ett år siden 70,78 dollar, tirsdag var den 33,32 dollar.

Sp og Frp støtter oljeindustrien

Sp og Frp er for å endre avskrivingsreglene for oljeindustrien. Men i de andre partiene går det fra liten entusiasme til direkte motstand.

– Svaret er ja, vi mener at en kan endre avskrivningsreglene for å øke aktiviteten. Vi har også spilt inn at man kan binde CO₂-avgiften til å finansiere investeringer for å gjøre oljeproduksjonen mer miljøvennlig, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Nestleder i Frp og tidligere olje- og energiminister (desember 2019 til januar 2020) Sylvi Listhaug har kjørt denne saken hardt og understreket på pressekonferansen tirsdag at det haster med å komme med tiltak og en skattetilpasning som holder aktiviteten oppe.

Det å stimulere til olje- og gassinvesteringer når olje- og gassprisen stuper på grunn av overproduksjon av olje og gass, er det mange i Stortinget som stiller seg tvilende til.

Venstre: Andre tiltak enn å gå løs på skattesystemet

Venstres Ola Elvestuen sier at det man nå først og fremst må gjøre, er å komme med tiltak som ivaretar leverandørindustrien.

– Det er mange andre tiltak en kan komme med enn å gå løs på skattesystemet, sier han, og mener det ikke er naturlig at staten skal ta mer risiko ved utbygginger enn i dag.

– Betyr det at Venstre vil avvise å endre avskrivningsreglene for å få til økt aktivitet i oljesektoren?

– Vi har ikke gått inn for det og det er ingenting i regjeringsplattformen som tilsier at vi skal ha en slik endring. Det er heller ikke nødvendig for å ta tak i problemstillingen rundt leverandørindustrien.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier at partiet sier nei til å endre skattereglene. De mener det heller bør finnes andre og mer treffsikre støttetiltak og at det som er viktig er å finne tiltak som hjelper verftsindustrien.

Han nevner, i likhet med andre, at det å satse på havvind og karbonfangst og lagring er tiltak som hjelper verkstedsindustrien over i det grønne skiftet.

Miljøpartiets Une Bastholm har også signalisert at partiet er imot slike endringer.

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier at de er for tiltak for verftsindustrien, men skeptisk til skatteendringer fordi det er vanskelig å vite om de treffer riktig.

Ap i tenkeboksen

Fellesforbundet, som organiserer verftsarbeidere, har støttet ordningen. LOs leder Hans-Christan Gabrielsen mener det en slik ordning må vurderes. De har lagt press på Ap.

Terje Lien Aasland næringspolitisk talsperson i Ap sier det kan være andre tiltak som gi større effekt enn å endre avskrivningsreglene.

– Men jeg kan ikke si hva Ap kommer til å mene om dette nå. Først må vi få et forslag fra regjeringen, sier Aasland.

Mudassar Kapur fra Høyre leder finanskomiteen og sier at han vil avvente forslaget fra regjeringen som Stortinget et bedt om.

– Vi må nå få en helhetlig vurdering, dette kan være en av tiltakene som vurderes, sier han.

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug sier at han vil avvente hva regjeringen legger frem som forslag senere i april før han sier noe om KrF kan støtte endringer i skattesystemet for oljesektoren.

NHO: Krisepakke for oljenæringen det viktigste nå

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til Aftenposten at det er viktig at tiltakene for oljeindustrien kommer nå, og at regjeringen utreder dem superraskt.

– Jeg er glad for utålmodigheten Stortinget viser her, sier Almlid, og viser til at oljenæringen og tilhørende næringer utgjør 200.000 arbeidsplasser.