Politikk

Ap-leder Støre: Bompengemøtet er uttrykk for krise i Frp

– Høyre og Venstre etterlyser veiprising fremfor bompenger. Men dette stemte regjeringspartiene ned så sent som mars i år, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Full gjennomgang av kostnadene i alle prosjekter i Nasjonal Transportplan. Høyere statlig andel i finansieringen av kollektivutbygging i storbyene. Det er Ap-leder Jonas Gahr Støres svar på bompengeopprøret.

  • Thomas Spence

Arbeiderpartiets sentralstyre drøftet mandag ettermiddag bompengeopprøret. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og finansminister Siv Jensen (Frp) forsøker å skjule en intern krise i Frp.

– Når de som har styrt finans og samferdsel i seks år nå må kalle inn til krisemøte om bompenger, er det først fremst krise over manglende kontroll og konsekvensene av egen politikk, sier Støre.

Jensen har innkalt de andre lederne i regjeringspartiene til krisemøte om bompengeopprøret. Landsmøtet i Frp vedtok for to uker siden – mot Jensens ønske- å bruke opp til 100 milliarder oljekroner til å slette gjelden til bomstasjonene og fjerne bompengene.

– Det er bred forståelse i Ap for at folk blir frustrerte når bompengene øker på toppen av at regjeringen har gitt folk med utsatt økonomi dårligere råd gjennom dyrere barnehage, dyrere strøm, gjort det dyrere å pendle og nå kuttet i arbeidsavklaringspenger som gjør mange mennesker blir uføre- samtidig som det gis mange milliarder i skattelette til de som har mest, sier Støre.

  • Les også: Frp vedtok å bruke 100 milliarder til å fjerne bomstasjonene

– Trang kommuneøkonomi neste år

Han sier at «bompengene rammer urettferdig og forsterker en dårlig fordelingspolitikk.»

– Samferdselsminister Dales grep med å tvinge regningen for overskridelser over på kommunene, er også en ansvarsfraskrivelse. I mange tilfeller er det statens egne prosjekter som sprekker. Det bør føre til at Dale ber om en gjennomgang av kostnadssituasjonen for prosjektene i Nasjonal Transportplan (NTP), mener Ap-lederen.

Det dreier seg om en rekke store prosjekt som veistrekninger på E6, E 39, Follobanen, tog Sarpsborg-Fredrikstad og Fornebubanen.

Ifølge Støre kan disse prosjektene komme «ut av kontroll fordi kostnadskontrollen er veldig svak.»

– Kommunene får en trang kommuneøkonomi neste år. Enten må prosjektene stoppes, eller det vil gå ut over eldre, skole, barnehager.

Støre: Vil innføre veiprising

– Vi er for at staten betaler en større andel av vei og kollektivutbyggingen rundt de store byene. Vi vil øke statens andel fra 50 til 70 prosent til bypakkene i de fire store byene. Det koster mer, men vi har ikke foreslått 8 milliarder i formuesskattelette, sier han.

Ap vil også at elbiler skal begynne å betale en andel bompenger, og at veiprising innføres.

– Høyre og Venstre etterlyser veiprising fremfor bompenger. Ja, det er mer rettferdig og effektivt. Men dette har altså regjeringspartiene stemt ned så sent som mars i år.

– Det er opplagt at det er Frp som dikterer hva regjeringens syn er, sier han.

– Vil Ap redusere bompengene?

– Vi er for at bilistene er med å finansiere vei- og kollektivutbyggingen. Men når prosjektene kommer ut av kostnadskontroll, og mange opplever at bompengene øker og uten at de får bedre veitilbud tilbake som i noen av distriktene, skjønner vi at folk er frustrerte, sier Støre.

– Vi krever derfor høyere statlig finansieringsandel, og bedre kontroll med prosjektene og et mer moderne system med veiprising. Flere må dele på regningen. Derfor er det bare rimelig at de som kjører elbil også må betale bompenger, sier han.

-Vifter med løsning som ikke har flertall

– Er det rom for å bruke mer oljepenger for å dempe bompengeopprøret?

– Vi har ment at staten kunne prioritert annerledes. Vi ville latt mange skattekutt ligge og heller investert i vei og bane. Ap står for en forsvarlig økonomisk politikk som handlingsregelen er et uttrykk for.

– Frps innkalling er først og fremst en egen krise. Det er ikke å ta på bilistene på alvor å vifte med en løsning de ikke har flertall for, sier Støre.

Les mer om

  1. Nasjonal Transportplan
  2. Bompenger
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Jon Georg Dale
  5. Oljepenger