Politikk

Samferdselsministeren: Hele E18 og Oslopakke 3 er i fare

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ber det rødgrønne Viken-flertallet besinne seg. Han sier at deres nei til E18-planene kan få omfattende konsekvenser for samferdselsutbyggingen i hovedstadsområdet.

E18 gjennom Bærum er landets mest trafikkerte vei. Planen om å bygge ut motorveien og legger deler av den under lokk, er en prestisjesak for regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

Tirsdag la det nye, rødgrønne flertallet i det nye storfylket Viken frem sin politiske plattform. De ønsker å stanse regjeringens plan om kapasitetsutvidelse på E18 i Bærum.

Viken-flertallet støtter E18-prosjektet for øvrig, altså planene om egne kollektivfelt og sykkelvei, og at lange strekninger av motorveien skal legges i tunnel. Prosjektet skal bompengefinansieres.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) varsler nå at dette kan få dramatiske konsekvenser. Det kan blant annet rokke ved hele Oslopakke 3, altså den lokale bompengeavtalen i Oslo-området, forteller han til Aftenposten.

– Det er ingen tvil om at det som Viken nå melder i sin politiske plattform, ikke bare setter E18-prosjektet i fare, men også veldig mange kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3. E18 er en sentral del av Oslopakke 3, som også er grunnlaget for byvekstavtalen vi har med Oslo og Akershus i dag, sier Dale.

Oslopakke 3 inneholder en lang smørbrødliste over ulike vei- og kollektivprosjekter, og den er fremforhandlet som et kompromiss mellom partier både høyre- og venstresiden, både i Oslo og nabofylket, slik at den står seg over tid. Senere i høst skal avtalen reforhandles.

Et premiss for at store kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny T-banetunnel bompengefinansieres de neste årene, er at også store veiprosjekter skal realiseres.

– Så hele Oslopakke 3-avtalen er i fare nå?

– E18-prosjektet er del av Oslopakke 3, det går ikke an å late som noe annet. Settes deler av den i spill, står flere prosjekter i fare, sier Dale, og nevner blant annet Fornebubanen og ny T-banetunnel i Oslo.

Les også

Viken stiller E18-ultimatum. Det setter regjeringen i bompenge-skvis.

Truer med å trekke gjeldsgaranti

Akershus, som 1. januar 2020 går inn i Viken, ga i fjor en gjeldsgaranti på 15 milliarder kroner for E18-prosjektet. Det er denne Viken-flertallet nå truer med å trekke.

– Vi har ikke den fulle oversikten over konsekvensene av det nå, men de kan være store både for vei og kollektivprosjekter både i Oslo og Akershus, sier Dale.

– Hvis Viken-flertallet gjør alvor av det de varsler i plattformen og trekker garantien, vil regjeringen da ha grunnlag for å legge frem en sak for Stortinget om E18-utbyggingen?

– Det er blant vurderingene vi må gjøre nå. Men det er ikke gitt, men da er det heller ikke gitt at vi har grunnlag for å ha en avtale.

Les også

«Samferdsel har et sugerør i statskassen. Hvis Frp får det som de vil, blir sugerøret enda større», skriver Ketil Raknes

Ber Viken-flertallet besinne seg

Samferdselsministeren understreker at han inntil videre forholder seg til hva som faktisk er vedtatt og at Viken foreløpig ikke har gjort et vedtak om noe annet.

– Min oppfordring til flertallet i Viken er å besinne seg og ikke gjøre noe som setter hele Oslopakke 3 i spill. Det vil ingen – hverken bilister, innbyggerne langs E18 eller dem som er avhengig av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus – være tjent med, sier han.

– Er det aktuelt at en Frp-minister å gjennomføre et bompengeprosjekt på tvers av hva lokale politikere ønsker?

– Nei, vi forholder oss til at lokalpolitiske initiativ er grunnlaget for bompengesøknader. Det har det vært i denne saken, de vedtakene står fortsatt, og det forholder jeg meg foreløpig til, svarer Dale.

– Men hvis Viken-flertallet snur det gamle vedtaket, som de nå har varslet at de skal?

– Vi stopper ikke prosjektet nå, fordi vi har lokalpolitiske vedtak å forholde oss til. Men hvis de snur, må vi ta stilling til det da. Men det er ikke naturlig at vi legger frem en bompengesak for Stortinget som det ikke er lokalpolitisk tilslutning til. Det har vi aldri gjort.

Samferdselsministeren viser til at det allerede er krevd inn milliarder i bompenger gjennom Oslopakke 3.

– Dersom noen tror at det går an å kreve inn bompengene, men ikke bygge prosjektene, da er det noen som har forregnet seg. Det er derfor jeg sier at de potensielle konsekvensene, også for kollektivutbyggingen, er nok større enn det jeg opplever at de politiske uttalelsene jeg har sett fra Viken de siste dagene bærer preg av.

Viken-leder: – Absurd påstand fra Dale

Tonje Brenna (Ap), som blir fylkesrådsleder i Viken 1. januar, synes kritikken fra Dale er uforståelig.

Hun viser til at Viken-flertallet står fast på det hun og fem andre lokalpolitikere fra Oslo og Akershus signerte på i 2016, men som Stortinget og Regjeringen senere så bort ifra.

– For meg virker det nærmest absurd at det å stå på Oslopakke 3-enigheten, er å sette den samme enigheten i spill, sier Brenna.

– Hadde regjeringen lyttet til den lokale enigheten om E18, ville denne situasjonen aldri oppstått. Dale er hjertelig velkommen til å ta denne avtalen innover seg og legge den til grunn i det videre arbeidet. Det er alt vi ber om, sier Brenna også.

Les mer om

  1. E18
  2. Oslopakke 3
  3. Jon Georg Dale
  4. Oslopolitikken