Politikk

Flertallet sier nei til SVs forslag om parkeringsavgift i Stortingsgarasjen

SV vil at det skal koste penger å parkere i Stortingets garasje. Det vil ikke presidentskapet ha noe av, og sier blankt nei.

SV-representantene Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken mener kollegene på Stortinget har råd til å betale for parkering som andre folk.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

I Oslo rådhus vil flertallet i bystyre innføre en ordning med at de som bruker garasjen må betale, også de folkevalgte. Den samme ordningen ønsker SV at Stortinget skal innføre, med unntak for dem som av sikkerhetsmessige hensyn må kjøre bil og folk med funksjonsnedsettelser.

Torsdag behandlet presidentskapet saken og innstiller på nei til SVs forslag.

– Mange stortingsrepresentanter pendler fra steder der bil er det eneste alternativet. I tillegg er det slik at de i dag får refundert disse pendlerutgiftene og ville også ha fått refundert parkeringsutgiftene, sier Stortingets andre visepresident Morten Wold fra Frp .

Han sier presidentskapet deler SVs ønske om at politikerne skal bruke mindre bil, men støtter ikke forslaget som lyder slik:

«At Stortinget innen utløpet av første kvartal 2018, innfører betalingsparkering i Stortingets garasje, med betalingsfritak for personer som av sikkerhetsmessige hensyn eller som følge av funksjonsnedsettelser må bruke bil, samt sikre at nullutslippskjøretøy betaler maks halv pris av hva fossilbiler skal betale.»

 • Les også: Fjerner 20 000 gratis p-plasser i Oslo

Tommelen ned fra flertallet

Presidentskapet peker også på at et «endret trusselbilde [kan] være grunn til å benytte bil, og enkelte representanter anbefales av sikkerhetsmessige hensyn å unngå offentlig transport.»

Wold sier det vil bli mer byråkrati om en skal ha en ordning med betaling og en rekke unntak.

– Derfor mener vi at det er bedre å legge til rette for at folk lettere kan sykle og at de kommer flere ladepunkter for elbiler. Det er bedre miljøtiltak enn betaling i garasjen, sier han.

Forskjell på Rådhuset og Stortinget

– Men i Oslo rådhus er det flertall for at de skal innføre betaling, burde ikke Stortinget også kunne gjøre det?

– Vi har representanter fra hele landet. Stortingsrepresentanter fra Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark dagpendler til Oslo. Det blir tungvint om de bare skal bruke kollektive transportmidler, sier Wold.

Han legger til at det er et enstemmig presidentskap som står bak å avvise SVs forslag.

I presidentskapet sitter alle partier bortsett fra KrF, SV, Rødt og MDG. Det vil dermed være solid flertall i Stortinget for å si nei til SVs forslag når det neste uke kommer opp i Stortinget.

Kanskje de bare ikke vil?

– Det er helt utrolig at flertallet av partier på Stortinget mener stortingspolitikerne skal beholde privilegiet som en gratis parkeringsplass er. Oslo kommune innfører p-avgift i Rådhuset. De klarer dette fint, det kan vi også, sier Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken i en kommentar til presidentskapets innstilling. De mener at deres forslag også tar høyde for sikkerhetsmomentet.

Sammen med Arne Nævra og Solveig Skaugvoll Foss, står de bak forslaget:

– Det er ingen grunn til at godt betalte stortingspolitikere skal slippe å betale parkeringsavgift mens alle andre i Oslo sentrum må det. Kanskje de bare ikke har lyst å betale for seg?

Les mer om

 1. Oslo
 2. Morten Wold
 3. Sosiale medier
 4. Bil
 5. Kollektivtransport