Politikk

Færre, ikke flere, på sykehjem

I fjor var det færre over 80 år på sykehjem enn det var i 2009, da Jens Stoltenberg lovet at alle «eldre som trenger sykehjemsplass, skal få det.»

Statsminister Jens Stoltenberg (AP) og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (AP) legger frem «et investeringsløft for norske sykehus». Samtidig har ikke tidligere helseløfter blitt oppfylt.
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

- Politikk handler om å sette store mål og om å ha evnen til å nå dem. Nå sier vi at det er de eldres tur. Alle eldre som trenger det, skal få sykehjemsplass, lovet Stoltenberg på tampen av valgkampen i 2009.

Sammen med eksstatsminister Gro Harlem Brundtland og omgitt av eldre på Lørenskog sykehjem, la han få dager før valget frem en ti punkts eldreplan. Fem av dem dreide seg om en verdig eldreomsorg. Fem dreide seg om en god og aktiv alderdom.

- Vi vil ha full sykehjemsdekning innen 2015. Det blir Arbeiderpartiets viktigste velferdssak i neste stortingsperiode, blogget statsministeren, som ga inntrykk av at han garanterte en like god rett til sykehjemsplass som til barnehageplass. Nå skulle Ap ta et krafttak.

- Påstanden om at det ikke skjer noe i eldreomsorgen, at det bare er noe det snakkes om i valgkampen er feil, uttalte daværende helse— og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Feil vei

Det er satset på både økte overføringer til bygging av sykehjemsplasser og flere hender. Men «krafttaket» er vanskelig å finne igjen i statistikk som belyser utviklingen i tilbudet til eldre over 80 år fra 2009 til 2012.

 • Antall eldre over 80 år på sykehjem/aldershjem gikk ned med nesten 650.
 • Antall eldre over 80 år som mottok ulike hjemmetjenester gikk ned med bortimot 1300.
Les også

Høyre nekter å komme med konkret eldreløfte

Færre årsverk blant eldre

En sentral del av Aps eldreløfter for fire år siden dreide seg om flere årsverk i omsorgstjenestene. Det var nesten 7700 flere årsverk i pleie— og omsorgssektoren i 2012 enn i 2009, så antall årsverk går oppover. Men statsministerens fokus på «eldreomsorgen» gjør det relevant å sjekke ut hvor mange av disse årsverkene som kom eldre til gode. Og de tallene peker også i feil retning.

Antall årsverk pr. 1000 innbyggere over 67 år sank fra 198 til 195.

Statistisk sentralbyrå fører eldrestatistikk i flere ulike typer registre. På enkelte områder finnes det av ulike årsaker ikke sammenlignbare tall fra 2009. Men Ap og Regjeringen kan glede seg over at andel eldre over 80 år som bor i boliger med heldøgns pleie- og omsorgstjenester økte noe fra 2010 til 2012.

- Kommunene har ansvar

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil være varsom med å kommentere i tallene detalj all den tid han ikke har inngående kjennskap til dem.

- Det er kommunene som har ansvar for å sørge for at eldre med omsorgsbehov får den hjelpen den enkelte trenger i tråd med sitt behov. Kommunene bidrar med flere tilbud, og ikke bare sykehjemsplasser. Det urovekkende ville vært om dette var tall på mennesker som ikke fikk den hjelpen de trengte, sier han.

Støre påpeker at antall institusjonsplasser er økende.

- Det kan derfor være andre grunner til at antallet eldre over 80 på sykehjem har gått noe ned. Det kan ha med hjemmetjenesten i kommune å gjøre, og at også mennesker over 80 år er friskere nå enn for fem år siden.

Ikke fått beskjed

- Men det er jo også blitt flere eldre?

- Ja, men det er en eldre befolkning med bedre helse. Samtidig vet vi at andelen eldre over 80 er relativt stabil, men vil øke fra 2020 og utover.

- Tror du at alle de over 80 som trenger det, har sykehjemsplass?

- Jeg har ikke fått rapporter fra norske kommuner som forteller at de ikke er i stand til å gi sykehjemsplass til dem som trenger det. Det kan være flaskehalser, men det er ikke det bilde vi får tegnet inn til Helse- og omsorgsdepartementet.

Pensjonistforbundet: - Mangler vilje

— Regjeringen har lovet full sykehjemsdekning ved flere anledninger gjennom de fire årene den har sittet. Det mangler på vilje til å få det til, fastslår generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.

Han mener det er langt igjen til målet om full sykehjemsdekning til de eldste og sykeste eldre er oppnådd.

- Politikerne klarte det med barnehagene – da må de klare å bygge nok sykehjemsplasser også. Det er et løft de må ta, sier han.

-Kommunen kan søke om lån i Husbanken til å investere i sykehjemsbygging. Men det mangler også driftsmidler til kommunene, slik at de kan ansette folk til å jobbe på sykehjemmene, påpeker Norman. Pensjonistforbundet mener at staten og kommunene i fellesskap må ta ansvar for å få dette til, og slutte med å skylde på hverandre fordi man henger etter i utbyggingen.

— Alle eldre må føle trygghet for at de skal få sykehjemsplass når den dagen kommer at de ikke kan klare seg hjemme lenger. Jo høyere listen legges for å få komme inn på sykehjem, jo mindre trygge vil folk føle seg, understreker han.

— Hva med de andre partienes løfter om sykehjemsplasser i valgkampen?

— Jeg har ikke mer tro på dem. Det er først når vi får en dialog på tvers av alle partier at et slikt løft kan komme i havn.

Les også

 1. De eldre vil ha offentlig drevne eldretjenester

 2. Sykehjemsansatte forteller om uforsvarlig behandling

Les mer om

 1. Politikk