KrF-lederen: Norge må bruke retten til å si nei til EØS-direktiver

KrF-leder Knut Arild Hareide avviser at KrF er på glid vekk fra EØS-avtalen. Men han mener tilliten til avtalen ville bli styrket om Norge brukte reservasjonsretten.

Knut Arild Hareide kritiserer Ap og Høyre for ikke å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

To ganger på kort tid har KrF i Stortinget stemt imot viktige utvidelser av EØS-avtalen. I vinter sa partiet nei til at Norge skulle slutte seg til energibyrået Acer. I forrige periode var KrF imot at Norge sluttet seg til EUs bank- og finanstilsyn.

– Er KrF på glid vekk fra sin støtte til EØS-avtalen?

– Vi forlater ikke EØS-linjen. KrF er genuint opptatt av EØS, slår KrF-leder Knut Arild Hareide fast.

Men han innrømmer at avtalen er under økt press.

Da EØS-avtalen ble godkjent i Stortinget i 1992, sikret «Nei til EU-partiet» KrF flertall for avtalen. Det avgjørende for støtten var at Ap-regjeringen klarte å sikre Vinmonopolets eksistens. KrF har vært regnet som selve EØS-partiet, det eneste partiet som har denne tilknytningen til EU som førstevalg.

En midlertidig ordning

– Det har alltid vært strid om avtalen. Tilhengerne av EU-medlemskap fremstiller den som en husmannskontrakt. EU-motstandere i SV og Sp har alltid vært imot avtalen, men nå ser vi nye angrep. Regjeringspartiet Frp dobbeltkommuniserer om avtalen. I fagbevegelsen, som har vært allierte i kampen for å forsvare EØS, øker motstanden. Det var knapt flertall for Acer i stortingsgruppen til det tradisjonelle ja-partiet Ap, sier Hareide.

– Avtalen ligner mye på en husmannskontrakt?

– Nei, fordi det er muligheter for å reservere seg. Jeg etterlyser at Norge bruker de mulighetene som avtalen innebærer. KrF sa nei til patentdirektivet i regjering i 2003, men Ap og FrP sikret flertall med Høyre. Vi sa også nei til datalagringsdirektivet, men Høyre og Ap skaffet flertall i Stortinget for å innlemme det i norsk lov i 2011. Senere viste det seg at det var så dårlig at EU skrotet det, minner han om.

Ikke for mange nei

KrF har de siste 18 årene sagt nei til omkring ett direktiv i hver stortingsperiode. Hareide mener at retten til å si nei må brukes med forsiktighet.

– Betyr det at etter KrFs nei til Acer så vil dere ikke stemme mot flere direktiver?

– Nei, men det er en grense for hvor mange ganger vi kan si nei. Men jeg avviser NHOs argumentasjon om at ethvert nei setter hele avtalen til side, sier han og legger til:

– Det er propaganda. Sier vi nei vil vi være i en dialog med EU om løsninger. Så må vi vurdere om de løsningene vi kan få til er bedre enn direktivet eller om vi er bedre tjent med å si ja til direktivet. Poenget er at vi på alle disse årene ikke har forsøkt dette.

Den rødgrønne regjeringen varslet nei til postdirektivet, men det ble opphevet av Solberg-regjeringen.

Hareide viser til at det pågår en debatt i EU om suverenitetsavståelse, på samme måte som i Norge. I forbindelse med tilknytningen til energibyrået Acer og EUs finanstilsyn, ønsker KrF å få en mer samlet vurdering av om vi avgir for mye suverenitet til disse organene der vi ikke er med på beslutningene. Det har partiet ikke fått gjennomslag for.

Styrket med litt nei

– Vi har nå sagt ja til 11.000 direktiver på vel 25 år og ikke nei til ett. Jeg tror at bevisstheten rundt EØS-avtalen hadde vært styrket i det norske folk om vi hadde brukt retten til å si nei noen ganger, forklarer han.

– Ser du noe alternativ til EØS?

– Det er klart at mange vil følge nøye med på hva slags avtale britene får med EU. Det kan påvirke debatten hos oss, men jeg tror det er naivt å tro at vi skal få en avtale som på samme måte sikrer våre interesser, sier han.