Storberget: - Landbruket er avhengig av forutsigbarhet. Akkurat nå er det kaos

Oppkjøringen til årets landbruksoppgjør er i gang. Det er allerede klart at landbruksminister Sylvi Listhaugs forslag ikke faller i god jord i Stortinget.

- Landbruket er avhengig av forutsigbarhet. Akkurat nå er det kaos, sier Knut Storberget, som er Arbeiderpartiets talsperson i landbrukspolitikken.

Torsdag serverte Bondelaget norsk mat foran Stortinget. Samtidig kom tallene og statistikkene som danner grunnlag for landbruksoppgjøret..

Om landbruksminister Sylvi Listhaugs ønske om omveltninger i landbruket kan utføres i praksis, sås det sterk tvil om. I mylderet av stortingsrepresentanter foran Stortinget var det få uttalelser som tyder på det.

— Landbruket er avhengig av forutsigbarhet. Akkurat nå er det kaos, sier Knut Storberget, som er Arbeiderpartiets talsperson i landbrukspolitikken.

Regjeringen må ha støtte

Etter påske kommer Storberget med en liste der 25 punkter som skal klargjøre partiets strategi. Fra før er regjeringen avhengig av støtte fra KrF og Venstre i landbrukspolitikken.

— I denne landbrukspolitiske strategien legger vi inn at kvotesystemet skal stå fast. Det samme gjelder bo- og driveplikten og ordningen med samvirkene som markedsregulator, sier Storberget.

Han mener den reelle politiske aksen i landbrukspolitikken går gjennom de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV, med KrF og V på linje.

Les også:

Les også

Krever at Regjeringen verner mer matjord

Hvor mange kuer?

I spørsmålet om kvotesystemet for melkeproduksjon, hvor mange kuer en bonde kan ha, er Arbeiderpartiet imidlertid noe på glid. I erklæringen som kommer etter påske åpnes det for et handlingsrom med mulighet for at enkelte bønder kan øke produksjonen.

Det er allerede klart at Sylvi Listhaugs forslag ikke faller i god jord i Stortinget.

Likevel holder partiet døren på gløtt for flytting av kvoter mellom fylker. Det er også KrF, det av regjeringens samarbeidspartier som vil bremse Listhaug mest, enig i.

Jevnbyrdige fylker

— Skal det flyttes på kvoter må det være mellom fylker som er jevnbyrdige i størrelse og betydning, sier Line Henriette Hjemdal, som er landbrukspolitisk talsperson i KrF.

Det anses som viktig distriktspolitikk at melkekvoter ikke kan flyttes fra små vestlandsfylker til for eksempel større trøndelagsfylker.

Gunnar Gundersen, som er landbrukspolitisk talsperson for Høyre, var blant dem som forsynte seg av bondefrokosten foran Stortinget. Han er tilhenger av dereguleringer av konsesjoner og av at markedet kan ordne opp i landbruket. Han er likevel realist.

Mulighet til tilpasning

- Vi er ikke i flertall, men vi prøver å ha en dialog. Jeg vet det er ulikt syn på hvordan landbruket skal møte fremtiden. Vi ønsker å gi bøndene større mulighet til å tilpasse seg, sier Gundersen.

Les også:

Les også

En sak som har skapt mye bråk til liten nytte

Den såkalte budsjettnemda for jordbruket, som inkluderer bondeorganisasjonene og staten, la torsdag frem tall som danner grunnlaget for landbruksoppgjøret.

Årets oppgjør starter offisielt med bøndenes krav 25. april. 7. mai kommer staten med sitt tilbud. Forhandlingene skal fullføres før 17. mai.

Tjener lite

Tallenes tale viser at inntektene i jordbruket, målt som vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk økte fra 277.400 kroner i 2012 til 284.100 kroner i 2013, ifølge Småbrukarlaget. Gjennomsnittslønnen for sammenligningsgruppen var i 2013 kroner 489.200.

Det beregnede inntektsnivået i 2014 er betydelig lavere enn forventet. En av årsakene er at det har blitt lagt ned flere arbeidstimer i næringa enn beregnet de siste to årene, og flere årsverk å fordele inntektene på.

Lav selvforsyning

En annen bakgrunn for de forestående forhandlingene er at norsk selvforsyningsgrad av mat nå synker ned mot 40 prosent, i følge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Blant dem som under Bondelagets Stortings-markering ble erklært som offisiell Bondevenn, var, Håkon Mageli, som er direktør i Orkla. Med blant andre bonde og visesanger Aasmund Nordstoga på scenen bak seg var lederen i Bondelaget, Nils T. Bjørke, fornøyd med at bøndene nå er i gang med landbruksoppgjøret.

— Et samlet Storting har sagt at vi skal øke matproduksjonen. Da regner jeg med at regjeringen legger opp til en avtale i tråd med det, sier Bjørke.