- Det er viktig at fastleger ikke blir tvunget til å handle i strid med sin samvittighet

Knut Arild Hareide må droppe viktig tale av private grunner.

  • Lars Molteberg Glomnes

KrF holdt landsstyremøte fredag. Partileder Knut Arild Hareide skulle etter planen talt til forsamlingen klokken 11.30og kommentert Regjeringens snuoperasjon i reservasjonsrettsaken.

På grunn av private årsaker måtte Hareide avlyse talen, og istedet ble det en pressekonferanse om reservasjonssaken med nestleder Dagrun Eriksen og helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad.

Opprinnelig kom forslaget om reservasjonsrett på bordet som en del av samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene, men det møtte voldsom motstand fra opinionen, politikere og fagmiljøer.

Torsdag kveld sa Hareide at han kan være åpen for andre løsninger, og fredag morgen offentgjorde helseminister Bent Høie (H) at det likevel ikke vil bli noen reservasjonsrett for fastleger.

— KrF har hatt som utgangspunkt å sikre en samvittighetsfrihet for legene. Det er viktig at fastleger ikke blir tvunget til å handle i strid med sin samvittighet, sier Dagrun Eriksen.

— Det vi jobber videre med er løsninger som både tar hensyn til at leger ikke skal handle i strid med sin samvittighet, men også tar vare på pasientenes retigheter, sier Eriksen.

- God prosess

Bolletad sier saken har ført "ufattelig" mye følelser og tanker. Hun roser samtalene med helseminister Bent Høie i prosessen som har vært.

— Vi har møtt en konstruktiv minister som har hatt forståelse for KrFs anliggende. For det første har vi hele veien sagt at dette ikke er en omkamp om abortloven, for det andre er det viktig å knesette et prinsipp om samvittighetsfrihet i liv- og dødspørsmål, sier Bollestad.

I likhet med Høie ville ikke KrF skissere nøyaktig hvordan de ser for seg en løsning i praksis.

— Vi er ikke ferdig med den dialogen og kommer ikke til å si hvordan denne løsningen blir, sier Eriksen.

- Når skjønte dere at dette var en sak dere kom til å tape?

— Å si at dette er en sak KrF taper blir feil. Vårt mål har vært å skape en samvittighetsfrihet sammen med et vern av pasientenes rettigheter. Det skal vi få til, sier Eriksen.

Hun vil ikke si noe om når en endelig løsning kan være klar, men sier hun ikke vil anbefale at den nye løsningen sendes ut til en ny høringsrunde.

- Ikke nederlag

Stortingsrepresentant Anders Tyvand gir uttrykk for at han tror Høies snuoperasjon ikke er et nederlag for KrF.

— Det viktige er at leger ikke presses til å handle mot sin samvittighet i spørsmål som handler om liv og død. KrF snur ikke i spørsmålet om samvittighetsfrihet, men sier vi kan være åpne for andre løsninger enn reservasjonsrett.

- Hvor sikker er du på at det finnes en slik løsning?

— Jeg har tro på at statsråden og KrF finner frem til en god løsning alle kan være fornøyd med.

- Kom dette overraskende på deg?

— Det er klart vi har diskutert saken. Det vi er helt enige om i gruppen, er at spørsmålet om samvittighetsfrihet er et viktig verdispørsmål og at leger ikke skal presses til å utføre handlinger som er i strid med sin samvittighet i liv og død. Det står vi fast på, sier representanten fra Vestfold til Aftenposten.