Politikk

Stortingspolitikerne har bevilget 1,7 milliarder til seg selv siden 2008. Ingen sjekker om pengene brukes på det som er formålet.

Stortingssalen fotografert i juni 2017. Flertallet blant de 169 representantene har makt til å styre hvor mye penger de skal bevilge til seg selv, men det er liten grad av kontroll med og detaljert åpenhet om hvordan pengene brukes.

Ingen har ansvaret for å kontrollere om skattebetalernes penger blir brukt til det som er formålet. Fire partier hemmeligholder fremdeles detaljene rundt egen pengebruk i Stortinget.

 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

– Enten det er en million eller hundrevis av millioner, må man rapportere tilbake at midlene er brukt til det de faktisk skal brukes til. Dette handler om respekt for offentlige forvaltningsregler og skattebetalernes penger.

Det sa riksrevisor og tidligere Høyre-politiker Per-Kristian Foss til NRK da Riksrevisjonen tidligere i høst la frem en kritisk rapport om hvordan Idrettsforbundet hadde brukt offentlige penger de hadde fått.

Riksrevisjonen fungerer som Stortingets kritiske sporhund: Denne organisasjonen har blant annet ansvaret for å undersøke om pengene Stortinget bevilger fra fellesskapet, blir brukt i tråd med formålet i ulike offentlige virksomheter.

Har overført 1,7 milliarder til seg selv siden 2008

Store beløp fra den offentlige pengesekken som finansierer statlige virksomheter, finner også veien inn i stortingskorridorene.

De siste ti årene har Stortinget bevilget 1,7 milliarder kroner i støtte til sine egne partigrupper i nasjonalforsamlingen. Ifølge Stortingets eget regelverk skal pengene kun brukes på stortingsrelevant arbeid.

Aftenposten har i en rekke artikler belyst at fire av ni partigrupper på Stortinget nekter å gi detaljert innsyn i hvordan de bruker fellesskapets midler.

Blant annet har vi omtalt at Frp og Høyre har brukt store summer på fest, moro, sosiale aktiviteter og hyggetur – uten at de vil vise frem detaljene.

Hemmeligholdspartiene peker på godkjentstempel fra revisor

I en felles uttalelse gir Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Senterpartiet uttrykk for at de revisorgodkjente regnskapene som er offentliggjort, sikrer tilstrekkelig åpenhet og innsyn, og at de derfor ikke ser noe behov for å praktisere samme åpenhet som kreves av offentlige virksomheter – eller som de samme partiene har krevd av Norges idrettsforbund.

 • Les også: Partiene raste mot idrettens manglende åpenhet rundt pengebruk – hemmeligholder samme opplysninger selv

I Debatten i NRK ble Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi spurt om flere detaljer rundt partiets pengebruk på fest og moro. Da viste han til at pengebruken var godkjent av revisor.

– Det synes ikke jeg er så interessant. Vi har Stortingets revisor, som gjennomgår alle våre bilag og sjekker at alt vi foretar oss, er i henhold til det regelverket som er vedtatt, sa han.

Hverken Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet vil vise frem detaljerte oversikter over hvordan de bruker offentlige penger. Her er partilederne for de fire partiene fotografert under Arendalsuka.

Revisor: Ikke min oppgave å kontrollere pengebruken

Men revisoren gjør ikke noen vurdering av hvorvidt bruk av offentlige penger til fest og moro oppfyller kravene til å være stortingsrelevant arbeid.

Stortingsgruppene har i praksis hatt stor frihet til å velge hvordan de har brukt de 1,7 milliardene de har bevilget seg selv de siste ti årene.

– Det er gruppene selv som er ansvarlig for at tilskuddet brukes i tråd med regelverket. Som utgangspunkt ligger det utenfor revisors mandat å undersøke om pengene brukes på stortingsrelevant arbeid, sier revisor Ole Gunnar Foss i Revisjonsselskapet AS, som har revidert stortingsgruppenes regnskaper siden 2015.

Det betyr at det ikke er noen som har ansvaret for å undersøke om pengene brukes slik det er tenkt. I tillegg er det heller ikke krav om full åpenhet rundt hva pengene brukes til, slik det er i de fleste offentlige virksomheter som er finansiert med fellesskapets midler.

Foss opplyser at han likevel ville tatt det opp med stortingsgruppen dersom han kom over en kostnad som faller utenfor regelverket, men han ønsker ikke å fortelle om dette har skjedd.

Legger seg ikke opp i penger til fest og moro

– Så du vil ikke legge deg opp i hvor mye offentlige penger partigruppene for eksempel bruker på festlige tilstelninger eller reiser?

– Nei, det vil vi ikke gjøre. Ved bruk av penger på velferdstiltak er vår oppgave å kontrollere at formalkravene i bokføringsloven er på plass. Det vil si at formål fremgår, og at deltagerliste foreligger.

Terje Tvedt i BDO reviderte regnskapet frem til 2014. Han bekrefter at de ikke har vurdert hensikten med pengebruken.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke var en del av revisjonens mandat.

MDG, SV, KrF, Rødt og etter hvert Venstre har valgt å legge frem detaljerte oversikter som viser hvordan de bruker pengene som er ment å gå til stortingsrelevant arbeid.

Disse viser blant annet at Venstre har brukt over 44.000 kroner på å feire fødselsdagen til en av sine stortingsrepresentanter, mens KrF brukte 81.000 kroner på å leie Ekebergrestauranten til en sommerfest.

Samtidig forteller offentlig ansatte at de må betale julebord og andre sosiale arrangementer av egen lomme.

Les mer om

 1. Stortingsregnskapene
 2. Stortinget
 3. Offentlig innsyn
 4. Revisorer
 5. Riksrevisjonen