Sp har konkludert: Avslutter saken mot Ola Borten Moe og hyttegjengen

Sp vil ikke straffe Ola Borten Moe og resten av gjengen på hyttetur. Det sier partiet i en pressemelding. Sp-lederen sier han har tillit til Ola Borten Moe.

Sp-leder Trygve S. Vedum og nestleder Ola Borten Moe.
  • Solveig Ruud

– Når de jeg har snakket med, på det dypeste beklager at dette har skjedd og sier at de ikke har kjennskap til hvem som sendte meldingen, så legger jeg til grunn at vedkommende snakker sant, sier Sp-leder Trygve S. Vedum til NTB.

Partiets sentralstyre har i dag avsluttet saken om sexmeldingen som ble sendt til tidligere partileder Liv Signe Navarsete fra en hyttetur i 2016. Flere sentrale Sp-politikere, inkludert nestleder Ola Borten Moe, deltok på hytteturen. Alle har benektet at de sendte den sjikanerende meldingen.

Partiet «vil ikke straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt,» skriver sentralstyret. Og Vedum sier han ikke vil «dømme på antagelse.»

– Det gjelder også for Ola Borten Moe?

– Jeg har tillit til at når han sier til meg at han ikke har gjort det, at han er veldig lei seg og beklager sterkt, så opplever jeg ham som veldig oppriktig. Jeg har ingen grunn til å mistro at han mener det.

Borten Moe avgjør

– Når kan Borten Moe komme tilbake?

– Han valgte selv å fratre inntil videre. Nå skal generalsekretæren ta sine avsluttende samtaler med de involverte. Så må Ola selv vurdere det. Han er landsmøtevalgt. Og når generalsekretæren har avsluttet saken, er det Ola selv som må gjøre en vurdering, sier Vedum.

På spørsmål til ett av sentralstyrets medlemmer, Sigrid Brattabø Handegard, om hun håper Borten Moe «raskt gjeninntar nestledervervet,» svarer hun følgende i en SMS:

– Slik sentralstyret har konkludert, er det opp til nestlederen å vurdere dette. Ut over det har jeg ingen kommentar.

Her er vedtaket fra sentralstyret:

1. Sentralstyret tar sterkt avstand fra innholdet i den aktuelle tekstmeldingen som ble sendt Liv Signe Navarsete, og sentralstyret beklager sterkt den belastning dette har påført henne og de potensielt ni uskyldige. En slik melding skal ingen få eller noen sende i vårt parti. Den har påført Liv Signe Navarsete en stor belastning. En melding med et slikt innhold er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer.

  • 2. Sentralstyret mener det er sterkt beklagelig at ingen har innrømmet å ha sendt denne meldingen etter utallige oppfordringer. Partiets sentralstyre ser ikke at vi besitter flere maktmidler for å få den eller de skyldige til å stå frem. Sentralstyret tar politiets henleggelse til etterretning.
  • 3. Partiet kan ikke og vil ikke straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt. Det er det ikke åpning for i våre etiske retningslinjer.
  • 4. Sentralstyret ber generalsekretæren avslutte saken i samsvar med partiets etiske retningslinjer i tett dialog med varsler og de det varsles mot.»

Beklaget på Facebook i går

Ola Borten Moe la i går ut en beklagelse på Facebook. Det skjedde like etter at politiet hadde henlagt saken.

– På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse overfor Liv Signe Navarsete, skrev han.

En kilde i sentralstyret opplyser at det sto sammen om dagens konklusjon. Om det betyr at det i utgangspunktet var delte meninger, har ikke Aftenposten noen informasjon om.

Sentralstyremøtet skjedde via telefon. Partileder Trygve M. Slagsvold Vedum er i Finnmark og deltok på telefon derfra.

Ikke alle fornøyd

Aftenposten har snakket med Sp-kilder som har advart partiet mot å trekke for raske konklusjoner i denne saken. Det er noen med mistro til flere av de involverte på hytteturen, som mener at saken ikke er over.

Vedkommende minner om at to av deltagerne på hytteturen, inkludert Borten Moe, sitter i Sps sentralstyre og må ha landsmøtets tillit for å bli gjenvalgt.

Sp har ikke hatt landsmøte i år, men har det i valgåret 2019.