Venstre ønsker salg av cannabis på Vinmonopolet

Venstres landsstyre åpner nå for «streng og kontrollert» salg av cannabis på Vinmonopolet. – Vil gjøre det vanskeligere å få tak i narkotika, mener Unge Venstres leder Sondre Hansmark.

Venstres landsstyre har lyttet til Unge Venstres leder Sondre Hansmark og åpner for salg av cannabis på Vinmonopolet.
  • Thomas Spence

Unge Venstre har i mange år kjempet for avkriminalisering av cannabis. Nå har de langt på vei fått støtte av partiledelsen i det nye partiprogrammet.

Flertallet på 8 av 13 medlemmer i programkomiteen mener at kontrollert omsetning er mer effektivt enn lovforbud:

«Vi vil derfor vurdere streng og kontrollert omsetning av cannabis, for eksempel gjennom apotek», skriver de.

Et mindretall på fem vil satse mer på «forebyggende arbeid og informasjonskampanjer rettet mot ungdom for å redusere bruken av narkotiske stoffer».

Landsstyret i Venstre har sluttet seg til flertallets innstilling, men endret «apotek» til «vinmonopolet».

Begrunnelse er at omsetning av cannabis bør skje der andre rusmidler selges.

«De aller fleste som kjøper cannabis bruker det ikke som et legemiddel. Derfor bør det ikke omsettes på apotek», heter det.

Forslaget behandles på Venstres landsmøte, som starter fredag.

– Handler om å begrense adgangen

– Det handler om å ta kontroll over et marked som er helt uregulert, svart, uten aldersbegrensninger, skatter eller avgifter. Det handler om å begrense adgangen til cannabis. I dag er det tilgjengelig fritt på gaten uten at noen sjekker om du er gammel nok til å kjøpe. Vi vil ta over kontrollen, sier Sondre Hansmark.

– Vil ikke offentlig salg legitimere narkotika og føre til økt forbruk?

– Nei, dette vil gjøre det vanskeligere å få tak i narkotika enn det er i dag. Det vil begrense det svarte markedet.

– Hvilke alders- og kvantumsgrenser vil du sette?

– Det er blant de ting vi må vurdere. Mange spørsmål er ikke avklart. Men at vi skal regulere dette strengt, og til beste for dem som bruker rus.

– Dagens modell med straff og forbud gjør det farligere enn det trenger å være. Det handler om å redusere tilgjengeligheten for rus, men også de skadelige konsekvensene av rusbruk, sier Hansmark.

Rotevatn mer dempet

Programkomiteens leder, nestleder Sveinung Rotevatn, forklarer stemningsskiftet slik:

– Det aller viktigste for Venstre nå er å gjennomføre rusreformen og å gå fra straff til hjelp. Men det er ett alvorlig problem som reformen ikke løser: Det svarte markedet.

– Det er rett og slett er slik at kriminelle tjener store penger på omsetning av rusmidler. Hva gjør vi med det? spør Rotevatn.

Han viser til erfaringer fra andre land som USA og Canada. Siden 2012 har 16 amerikanske delstater legalisert marihuana for voksne over 21 år.

– Vi begynner å få såpass mye erfaring fra andre land om at det finnes andre måter å regulere bruk og omsetning av cannabis uten å skade samfunnet, sier Rotevatn.

– Bør det bli like lett å kjøpe cannabis som vin på polet?

– Vi sier at vi bør vurdere det. Men det må gjøres på en kunnskapsbasert måte. Det er overhodet ikke snakk om noe frislepp.

– Hvordan skal dere regulere aldersgrense, pris og mengde?

– Omsetningen må skje etter strenge regler. Vi vet at cannabis er særlig skadelig for de unge når hjernen ikke er fullt utviklet. Det skiller seg fra andre rusmidler. Det må vi se på.

– Målet er ikke at det skal bli brukt mer cannabis enn i dag, svarer han.

– Har du selv brukt cannabis?

– Prinsipielt synes jeg ikke politikere bør svare på det. Men svaret er nei. Jeg aldri røkt tobakk en gang, sier Sveinung Rotevatn.

Ingen støtte fra KrF og Frp

Men det er lite som tyder på at Venstre får støtte til å gjennomføre reformen. Nåværende og tidligere regjeringspartnere sier blankt nei.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan er helt avvisende:

– KrF er bekymret for økningen i bruk, og at ved å legalisere sender man et signal om at dette ikke er så farlig. Det er ikke aktuelt for KrF at bruk av narkotika normaliseres, sier han.

Frps helsepolitisk talsperson Morten Stordal sier også nei til forslaget.

– Vi ser ingen grunn til å åpne opp for omsetning av narkotiske stoffer i Norge. Cannabis er ulovlig og skal fortsatt være det. Det er langt viktigere å nå ut med informasjon til unge og foreldrene deres om at unge mennesker som bruker cannabis – særlig de som bruker det regelmessig – øker risikoen for psykiske lidelser og skader hjernen i form av svekket hukommelse og evne til læring, sier han.