Flertallet snudde etter stortingsdebatt om åpenhet

Stortingets tre største partier Ap, Høyre og Frp sa i utgangspunktet nei til å registrere alle de indirekte eierinteressene til landets 169 stortingsrepresentanter. Så snudde de.

Etter tur gikk Aps Marit Nybakk, Høyres Olemic Thommessen og Frps Harald Tom Nesvik på talerstolen før Stortinget skulle gå til votering i saken tirsdag kveld.

Alle tre oppfordret partifellene til å stemme for et forslag fra SV som åpner for registrering av alle selskapsinteresser, uavhengig av verdi.

– Hensikten er å finne en fornuftig avgrensning av hvor langt registreringsplikten bør gå for indirekte eierskap av aksjer, som man for eksempel eier gjennom holdingsselskaper. En utredning kan være fornuftig for å avklare hvordan skal gjøres, sier stortingspresident Olemic Thommessen til NTB.

Det er presidentskapet som skal komme tilbake til Stortinget med forslag til regelendringer på dette punktet. I presidentskapets innstilling framgår det at kun eierinteressen i investeringsselskapet skal oppgis når en stortingsrepresentant indirekte eier aksjer gjennom et investeringsselskap.

En uklok vurdering fra presidentskapet, mente SVs Bård Vegar Solhjell.

– Man risikerer da at de betydeligste eierinteressene og aksjeporteføljene ikke blir å finne i Stortingets register, konstaterte han underveis i stortingsdebatten.