Tybring-Gjedde truer med mistillit i Bergen Engines-saken

Salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til russiske eiere kan føre til mistillitsforslag, varsler Frps Christian Tybring-Gjedde.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til russisk eierskap kan tvinge fram et mistillitsforslag i Stortinget.

– Situasjonen vi nå står overfor, er svært alvorlig og kan i ytterste konsekvens svekke vår beredskap og skade relasjonene til våre allierte, skriver Tybring-Gjedde til Bergens Tidende.

– Jeg ser ikke bort ifra at alvorlighetsgraden og tyngden av denne saken vil kunne tvinge fram et mistillitsforslag, uttaler han videre.

Tybring-Gjedde er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Sjøforsvaret er storkunde

Tidligere har E24 skrevet at spionskipet Marjata, et av E-tjenestens viktigste verktøy for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene, blir vedlikeholdt av Bergen Engines.

Selskapet blir solgt til det russiskkontrollerte selskapet TMH International, som har betalt 1,6 milliarder kroner for motorfabrikken på Hordvikneset.

Blant de største kundene til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret. I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten, blir nettopp utenlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur utpekt som en trussel.

Bergen Engines gjør vedlikehold av Marjata, et av E-tjenestens viktigste og mest sensitive skip. Skipet overvåker russisk aktivitet i nordområdene.

Tybring-Gjedde sier det er en «sikkerhetspolitisk katastrofe» at regjeringen ikke har gjort noen risikovurdering før salget. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har sagt at en risikovurdering er igangsatt, og at salget ikke er gjennomført.

Les også

Russere overtar motorfabrikk: Forsvaret må vurdere kontrakter på nytt

– Underlig

Anniken Huitfeldt, som er leder i utenriks- og forsvarskomiteen, mener det viktigste for Norges sikkerhet nå er at det blir ryddet opp i saken.

– Arbeiderpartiet har derfor stilt en rekke kritiske spørsmål til statsråden. Nå avventer vi svar, sier hun.

– Jeg syns det er underlig at Frp allerede nå truer med mistillit, men det sier vel mest om økte spenninger mellom regjeringen og støttepartiet Frp.

Senterpartiet vil vente med å ta stilling til et mistillitsforslag til det eventuelt fremmes i Stortinget.

– Men vi har ikke behov for å verne noen statsråder fra Høyre. Vi mener dette er en alvorlig glipp, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Hun kaller saken en komplett skandale.

– Regjeringen er nødt til å gripe inn. Her har det vært fullstendig svikt i alle ledd.

Les også

Varslet Erna om Norges spionskip: «Motorene på dette fartøyet som du var gudmor på er levert og vedlikeholdt av Bergen Engines»

Forsvarsministeren: Sikkerheten er ivaretatt

– Sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy er selvsagt ivaretatt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), her med Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten, sier at sikkerheten for E-tjenestens fartøy er ivaretatt i salget av Bergen Engines til russisk-kontrollerte TMH.

Han vil ikke gi flere detaljer ettersom E-tjenestens kapasiteter er graderte. Bakke-Jensen viser videre til at salget skal lukkes innen utgangen av året.

– Det er med andre ord ikke slik at TMH har overtatt nå og holder på med vedlikeholdsoppdrag for Forsvaret. Vi vil bruke nødvendig tid til å gjøre en grundig vurdering av sikkerhetsmessige forhold, sier han.

Senterpartiets Mehl har minnet om at statsminister Erna Solberg (H) så sent som i forrige uke forsikret Stortinget om at regjeringen med hjemmel i sikkerhetsloven kan stanse utenlandske oppkjøp i viktige strategiske interesser i Norge

Men dieselmotorer i seg selv faller ikke inn under sikkerhetsloven, sier Bakke-Jensen.

– De er heller ikke definert som strategisk forsvarsteknologi som må beskyttes. Det vil være bruken av teknologi og hvordan denne er integrert i verdier og funksjoner som kan medføre en vurdering opp mot sikkerhetsloven, sier han.