Politikk

Moskenes er på Sanners ja-liste. Mandag stemte 89,5 prosent nei.

Innbyggerundersøkelsen ga dødt løp mellom ja- og nei-siden - men havnet på kommunalministerens liste over reformvillige kommuner. Nå har 9 av 10 sagt nei i folkeavstemning.

Rorbuene ble bygget som sesongbolig for fiskere, men er nå ofte overnattingssteder for turister i Moskenes. I Lofoten-kommunen er det kort vei til ordførerens kontor - da Aftenposten når Lillian Rasmussen på telefon har hun akkurat hjulpet to turister med å skaffe nøkler til en hytte. Kallestad, Gorm

 • Bjørn S. Kristiansen

Innbyggerundersøkelsen i Moskenes kommune ytterst i Lofoten ga et svært jevnt resultat.

Av de 171 spurte i innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i februar, var det svært jevnt – 40 prosent sa ja, 38 prosent sa nei.

Det var altså 3-4 personer som avgjorde. Ved et så jevnt resultat er feilmarginene oppe i hele 10,9 prosent.

Opinion, som har utført undersøkelsen, konkluderer med at det er omtrent like mange som sier ja og nei.

Men i kommunalminister Jan Tore Sanners (H) opptelling er Moskenes likevel oppført som en kommune med ja-flertall.

Mandagens folkeavstemning i kommunen med snaut 1100 innbyggere ga imidlertid et ganske annet resultat.

– Kan ikke trekke slike slutninger

Ifølge ordfører Lillian Rasmussen, som representerer Bygdelisten, møtte 419 moskenesværinger opp.

Det er halvparten av alle stemmeberettigede og langt over dobbelt så mange som fikk delta i spørreundersøkelsen.

89,5 prosent stemte nei til at Moskenes skulle slå seg sammen med Flakstad og Vestvågøy. 10,5 prosent sa ja.

– Sanner mener innbyggerundersøkelser er et bedre verktøy for dere lokalt folkevalgte. For Moskenes' del - synes du det?

– Jeg synes folkeavstemningen er bedre, spesielt når innbyggerundersøkelsen ga et 50-50-resultat. Folkeavstemningen gir et tydeligere råd til meg som ordfører, sier Rasmussen.

– Hva tenker du om at Moskenes ble ført opp som en ja-kommune etter innbyggerundersøkelsen?

– Det er jo et uttalt ønske fra statsrådens side om at han vil ha større komuner, og da vil han vel bruke argumenter som kan belegge det. Men sånn jeg leser tallene fra innbyggerundersøkelsen, var det likeverdige ja- og nei-sider. Og da kan man ikke trekke slike slutninger.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Braastad, Audun / NTB scanpix

Les også

Sanner gir grønt lys for å neglisjere resultatet etter folkeavstemninger

– Skaper usikkerhet

Tirsdag skrev Aftenposten at kommunenes innbyggerundersøkelser om sammenslåing blir kritisert.

En gjennomgang Aftenposten har gjort av metodebruken viser at i kommunene med færrest spurte er det under hundre personer som har svart på innbyggerundersøkelsen - noen steder så få som 69 personer.

Også i større kommuner er antallet spurte mange steder lavt - flere steder har under én prosent av innbyggerne, eller en drøy prosent av de med stemmerett, har sagt sin mening.

Det lave antallet spurte gir i mange av kommunene skyhøye feilmarginer. I kommuner med jevne resultater gjør dette det svært problematisk å tolke utfallet som et klart ja eller nei.

– Når vi i tillegg ser lav svarprosent, skaper det usikkerhet om hvor stor vekt vi kan legge på dem. Særlig i de kommunene der man sammenligner innbyggerundersøkelser mot folkeavstemninger i samme kommune, er det grunn til å være varsom og se nærmere på hva innbyggerundersøkelsene faktisk viser, sa professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til Aftenposten tirsdag.

Les også

Folkeavstemninger er et enkelt svar på store spørsmål. Nå kan de bremse kommunereformen, skriver Trine Eilertsen.

– Bør prøve å stå alene

Rasmussen mener noe av forklaringen på spriket mellom folkeavstemningen og innbyggerundersøkelsen i kommunen, kan skyldes at det opprinnelig forslaget om å slå sammen Moskenes, Vågan, Vestvågøy og Flakstad ble endret da Vågan falt ut av folden.

– Kommunestyret har vært enige om at vi skulle utrede muligheten for sammenslåing, men da hovedsaklig at hele fastlandslofoten skulle være med. Og når ni av ti nå sier nei, sier vel det at vi bør prøve å stå alene dersom vi får lov til det, sier Moskenes-ordføreren.

– Innbyggerhøringer og folkeavstemninger er rådgivende

Aftenposten har forsøkt å få Jan Tore Sanner i tale om saken, men han har ikke vært tilgjengelig.

Via pressetjenesten i Kommunal- og moderniseringsdepartementet får vi denne kommentaren fra statssekretær Grete Ellingsen (H):

– Både innbyggerhøringer og folkeavstemninger er rådgivende. Det er de demokratisk valgte lokalpolitikerne som skal treffe vedtakene. Det blir nå opp til lokalpolitikerne å tolke utfallene, vurdere hvordan deres kommune best kan møte fremtiden – og fatte vedtak i tråd med dette. Jeg registrerer også at innbyggerundersøkelsen og folkeavstemningen tar opp ulike sammenslåingsalternativer og derfor ikke ser ut til å være direkte sammenlignbare.

 1. Les også

  Ekspert tror Sanners kommunereform er i alvorlig trøbbel

 2. Les også

  Kommunereform i Danmark: Sentralisering og byer uten rådhus

 3. Les også

  Det er lett å lide med Jan Tore Sanner for tiden | Trine Eilertsen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Moskenes
 2. Jan Tore Sanner
 3. Lillian Rasmussen
 4. Lofoten

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Kommunenes undersøkelser om sammenslåing får slakt

 2. POLITIKK

  Ordførerne på Sørlandet spiste kake for sammenslåing - får klart nei fra folket

 3. POLITIKK

  Nå starter thrilleren på Sørlandet

 4. POLITIKK

  Å tvinge sammen kommuner er trolig rykket et skritt nærmere

 5. POLITIKK

  Sanner om at flertallet sa nei til kommunesammenslåing: – Som forventet

 6. POLITIKK

  Fire uker før fristen: Se om din hjemkommune vil slå seg sammen med naboen