Politikk

Direktorat stopper pengestøtten til stiftelsen Født Fri

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fattet vedtak om å holde tilbake andre termin av årets driftsstøtte til stiftelsen Født Fri. Stiftelsens daglige leder Shabana Rehman har tilbakevist kritikken om dårlig økonomistyring og har bedt om at IMDis vedtak om å stanse finansieringen omgjøres. Foto: Heiko Junge / NTB

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har vedtatt å holde tilbake andre termin av årets driftsstøtte til stiftelsen Født Fri.

  • NTB-Dag Kjørholt

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding mandag.

Etter en grundig gjennomgang av Født Fris regnskapsdokumentasjon er direktoratets konklusjon at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring.

Imdis vedtak betyr at stiftelsen ikke får utbetalt 3 millioner kroner i andre termin.

Vedtaket kan påklages til Kunnskapsdepartementet. Fristen for å klage er tre uker fra den dagen Født Fri mottok brevet om at driftsstøtten holdes tilbake.

«Misvisende og feilaktig»

Stiftelsen reagerer sterkt på at støtten blir holdt tilbake.

– Stiftelsen FødtFri anser svaret fra Imdi som misvisende og bygget på et feilaktig grunnlag, heter det i en uttalelse mandag kveld.

– Vi mottok i dag et brev fra Imdi som kalles «vedtak om tilbakehold av tilskudd». Brevet oppfattes å være en ny begrunnelse for det tidligere formløse vedtak, heter det.

Stiftelsen fastholder at den mener økonomistyringen «har vært god». Daglig leder Shabana Rehman reagerer også på at hun fikk kjennskap til Imdis konklusjon via mediene.

– Det er svært kritikkverdig i seg selv. Nå har vi fått tre ukers klagefrist, men har ingen penger og ingen ansatte, sier hun til VG.

– Kjedelig sak

Rieber-Mohn kaller det hele en kjedelig sak, men presiserer viktigheten av at bevilgede midler blir brukt som de skal.

– Det er stor konkurranse om ressurser på frivillighetsfeltet. Derfor er det viktig at organisasjoner som mottar støtte, bruker fellesskapets midler i tråd med formålet og har god økonomisk styring, sier hun.

– Når en organisasjon som har mottatt 14 millioner over statsbudsjettet ikke følger retningslinjene, må det få konsekvenser, uttaler Imdi-sjefen.

Mottok varsel

Imdi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende stiftelsen. På bakgrunn av varselet ble det igangsatt undersøkelser med vekt på stiftelsens økonomistyring.

Undersøkelsene ble utført av revisjonsselskapet Ernst & Young, som konkluderte med at stiftelsen manglet god økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Født Fri avviste allerede i starten av oktober anklagene om dårlig økonomistyring og krevde at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

Les også

  1. Født Fri tilbakeviser kritikk – vil ha utbetalt statsstøtte

  2. Kafka-prosess mot Shabana Rehman | Kjetil Rolness

  3. Kafka-kritikk fra Rolness

Les mer om

  1. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet