Politikk

8000 bruker ikke rett til gratis barnehage

Nesten et av fem barn som har rett til gratis kjernetid i barnehagen, bruker ikke ordningen. Guri Melby (V) innrømmer at det er noe som ikke fungerer.

– Når en vet hvor mange som kan ha godt av gratis kjernetid og hvor lett det er å søke, mener jeg at kunnskapsministeren bør inn og se om det er noe vi kan gjøre fra statlig hold for å gjøre ordningen mer tilgjengelig og kjent, sier Venstres Guri Melby til Dagbladet.
  • NTB

– Når såpass mange har rett til en gratis plass uten å bruke den, er det fare for at de ikke kjenner til ordningen. Det er kanskje de ungene som trenger tilbudet aller mest, som ikke bruker det, sier Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre, til Dagbladet.

20 timer gratis barnehage i uken til familier med lav inntekt har vært en av Venstres store seire i regjering. Fra i høst gjelder ordningen alle barn fra 2 til 5 år i husstander som tjener under 548.500 kroner årlig.

Likevel viser tall fra Kunnskapsdepartementet at nær et av fem barn som har rett til gratis kjernetid, ikke benytter seg av det. Totalt utgjorde dette 8.000 barn i 2018. Gratis kjernetid betyr at barnet kan være i barnehagen mellom klokken 10 og 14, fem dager i uken.

Melby innrømmer at det er noe med ordningen som ikke fungerer:

– Kommunene har fått ansvar for å forvalte den. De har til og med fått 20 millioner kroner ekstra for å reklamere for ordningen.

  1. Les også

    Flytter spesialpedagogikk-ekspertisen nærmere skoler og barnehager

  2. Les også

    Aftenposten mener: «Vente-på-barnehage»-støtte er bedre enn kontantstøtte

Les mer om

  1. Barnehage
  2. Guri Melby
  3. Barn