Politikk

Flere stortingsrepresentanter utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Syv stortingsrepresentanter, både menn og kvinner, sier i en spørreundersøkelse at de er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Her fra stortingssalen i begynnelsen av november.
  • Thomas Spence
  • Solveig Ruud
    Journalist

15 representanter sier de er blitt utsatt for mobbing eller trakassering. Det viser Stortingets første spørreundersøkelse om mobbing og uønsket seksuell adferd i nasjonalforsamlingen.

– Det skal være nulltoleranse på Stortinget mot mobbing og trakassering. Jeg er fornøyd med at vi for første gang har innhentet tall. Det gir oss et utgangspunkt og kunnskap om hvordan situasjonen er, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Hun fryktet på forhånd at situasjonen ville vært verre.

– De internasjonale undersøkelsene vi har sett, har hatt svært høye tall om mobbing og trakassering i nasjonalforsamlingene. Slik sett er resultatene på Stortinget langt bedre. Men ethvert tilfelle er alvorlig, og disse tallene er også alvorlige, sier hun.

Både menn og kvinner utsatt

  • Les også: Rapport skremmer Stortingets presidentskap

I undersøkelsen rapporterer 15,6 prosent av representantene at de er blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste 12 månedene. 7,3 prosent av representantene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller plagsomme eller krenkende kommentarer.

– Både menn og kvinner opplyser at de er blitt utsatt for mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Trøen.

– Er det forskjeller mellom partiene?

– Undersøkelsen er fullstendig anonymisert og har ikke fordeling på partier, svarer hun.

Rapporten bygger på en anonym undersøkelse gjennomført fra 23. oktober til 3. november i år. Alle Stortingets 169
representanter/vararepresentanter og 183 ansatte i partigruppene ble spurt.

Svarprosenten er 57 prosent i begge gruppene (96 representanter og 104 ansatte).

– Vurderer tiltak

Stortingspresidenten sier at presidentskapet vil gå nøye gjennom hele undersøkelsen.

– Den gir oss muligheter til å diskutere hva situasjonen er og hvordan vi kan innrette oss med tiltak for å forebygge dette bedre i årene fremover. Vi må få litt tid til å diskutere hvilke tiltak vi vil foreslå, sier hun.

– Har du fått personlige vitnesbyrd om seksuell trakassering?

– Nei, jeg har ikke det.

– Så vidt halvparten svarer. Er det et uttrykk for at problemet er lite?

– Dette er første gangen, og jeg håper at vi ved å ha oppmerksomhet, og ved å gjennomføre nye undersøkelser med jevnlige mellomrom i årene fremover, kan se an utviklingen og hvordan eventuelle tiltak virker.

– Hvem står for uønsket adferd i Stortinget?

– De fleste svarer at det kommer fra kolleger eller gjennom sosiale medier, sier Trøen.

Uønsket seksuell oppmerksomhet: Krenkende eller ydmykende

I undersøkelsen er definisjonene slik:

Mobbing:

En person er mobbet når han eller hun gjentatte ganger, og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.

Trakassering:

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Seksuell trakassering:

Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Tone W. Trøen
  3. Mobbing