LO-forbund hyret samboeren til forbundslederen til å lede politisk debatt

Lørdag innleder forbundsleder Trine Lise Sundnes (49) i Handel og Kontor til politisk debatt. Deretter har regionavdelingen leid inn samboer Øystein Moen som debattleder på representantskapsmøtet i Bergen lørdag.

Lørdag innleder forbundsleder Trine Lise Sundnes til debatt i Handel og Kontor region Vest. Deretter leder hennes innleide samboer paneldebatten.

Øystein Moen er kommunikasjonsrådgiver og gründer. På hjemmesiden skriver han at han har jobbet med kommunikasjon i over 25 år og er en av grunnleggerne av Panor Public Affairs AS.

– Jeg har ikke sett programmet, men det er riktig at han skal lede debatten. Det er infoavdelingen som håndterer denne saken, sier Trine Lise Sundnes.

– Vet avdelingen at du er gift med Moen?

– Vi er ikke gift, men bor sammen. Jeg uttaler meg ikke om saken. Jeg er bare invitert hit. Det er regionen som står for arrangementet, sier Sundnes.

I helgen holder HK Vest representantskapsmøte. Ifølge programmet skal paret Sundnes og Moen begge i ilden lørdag formiddag:

Lørdag 27. april

Kl. 09.00 Åpning ved regionleder Beate Steinsvik

Kl. 09.15 Innledning til debatt ved forbundsleder Trine Lise Sundnes

Kl. 10.00 Politisk paneldebatt ledet av Øystein Moen

På Moen hjemmeside er honorarkravet oppgitt som «Fra 15.000,- per foredrag».

– Hva er prisen for dette oppdraget?

– Hva jeg tar, oppgir jeg ikke, svarer Moen

– Har HK hyret deg inn tidligere?

– Ja, jeg har vært inne i HK, men ikke mens Trine Lise har vært forbundsleder.

– Visste at vi er samboere

– Hvordan kom oppdraget i stand?

– HK region Vest ringte og lurte på om jeg kunne lede debatten. Jeg sa ja under forutsetning av at Trine Lise ikke er en del av panelet.

– Visste HK region Vest at du er samboer med forbundslederen?

– Ja, de visste det.

– Hadde du noen betenkeligheter med å ta oppdraget?

– Nei, ikke så lenge hun ikke er debattant eller har vært beslutningstager i spørsmålet om å benytte meg.

– Spurte du henne om råd?

– Nei, svarer Moen.

Lang erfaring fra Arbeiderpartiet

Moen reklamerer for øvrig med at han har politisk erfaring fra Arbeiderpartiet, AUF og en rekke frivillige organisasjoner.

«Øystein kan gi bedriften din viktig innsikt og svare på spørsmål om arbeidsliv og politiske prosesser. Han blir ofte brukt i strategiprosesser for organisasjoner og virksomheter», heter det.

HK er LOs tredje største forbund i LO-familien etter Fagforbundet og Fellesforbundet. Som forbundsleder i HK har Trine Lise Sundnes sete i LO-sekretariatet. Hun har oppgitt Einar Gerhardsens Tillitsmannen som en av sine favorittbøker.

Både Sundnes og ledelsen i HK region Vest viser til informasjonsavdelingen i Handel og Kontor sentralt for kommentar om avtalen.

– HK i region Vest diskuterte grundig på et styremøte hvem som skulle være debattleder. De ønsket en som ikke var lokal, og valgte å be Øystein Moen. De anså ikke det for å være et problem.

– Sundnes deltar ikke i debatten, men gir et oppspark og snakker om søndagsåpne butikker, pensjon fra første krone og andre viktige HK-saker, sier informasjonssjef Kirsti Hansen Demény.

– Høres ikke helt heldig ut

Førstelektor Elin Ørjaseter ved Høyskolen Kristiania mener det må være total gjennomsiktighet i slike situasjon.

– Det høres ikke helt heldig ut. Han må regne med oppmerksomhet når han tar oppdraget, sier førstelektor Elin Ørjaseter ved høyskolen Kristiania.

– Når man kjøper tjenester av nærstående av topplederen, må det være total gjennomsiktighet. Det må være viktig for dem som er rundt å vite om de har snakket de flere, og hvorfor er det naturlig at han får oppdraget, sier hun.