Innfører digital løsning for sosialhjelp i hele landet

I over halvparten av landets kommuner er det ikke mulig å søke om sosialhjelp digitalt. Nå kommer KS og Nav med midlertidig hasteløsning for å løse problemet.

I løpet av en til to uker vil alle landets kommuner kunne tilby digital søknad om sosialhjelp.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud

Både høyt og lavt i Nav har man den siste tiden oppfordret folk om ikke å oppsøke Nav-kontoret, men bruke etatens digitale løsninger. Men som Aftenposten har omtalt, er det umulig å søke om sosialhjelp digitalt i mange kommuner.

Det har medført en mer tungvint prosess, som i dagens koronasituasjon også utgjør en smittefare. Man har måttet finne et skjema på kommunenes nettsider, printe det ut, fylle det ut og sende det inn eller oppsøke det lokale Nav-kontoret for å få levert søknaden.

Tar koronagrep

Men nå vil KS og NAV gjøre digital søknad om økonomisk sosialhjelp tilgjengelig for alle søkere, uavhengig av hvilken kommune søkerne oppholder seg i.

– Situasjonen har gjort det naturlig at vi nå tar noen grep, slik at vi så fort som mulig kan tilby dette til alle landets kommuner, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Han lover at alle snart skal kunne søke om sosialhjelp fra egen stue, og håper det vil bidra til å lette trykket på Nav.

Kan tilbys alle innbyggere innen to uker

Gram sier han tror de skal få rullet ut løsningen til alle kommuner i løpet av en uke eller to. Han ser flere fordeler ved den løsningen som nå kommer på plass.

 • Den digitale løsningen er tidsbesparende. Man unngår blant annet at tid går tapt i postgangen.
 • Man kan søke når som helst i løpet av døgnet.
 • Færre folk får behov for å oppsøke Nav-kontoret og utsette seg for smitte.
 • Søknadene blir kvalitetsmessig bedre. I de digitale søknadene kan man innhente annen informasjon fra offentlige registre. Dermed er det også mulig å behandle dem raskere.
Bjørn Arild Gram leder styret i KS, kommunenes interesseorganisasjon.

Papirsøknad i en rekke folkerike kommuner

Ifølge KS har man pr. dato kunnet logge seg inn på nav.no og søke om sosialhjelp i kun 130 av landets 356 kommuner.

En sjekk Aftenposten foretok tidligere denne uken, viste at det var umulig å søke om sosialhjelp digitalt i flere av landets mest folkerike kommuner. (Antall innbyggere i parentes)

 • Kristiansand (ca. 110.000)
 • Drammen (ca. 100.000)
 • Asker (ca. 95.000)
 • Tromsø (ca. 77.000 )
 • Sandefjord (ca. 64.000 )
 • Nordre Follo (ca. 58.000)

I noen av disse kommunene har man de siste dagene jobbet med egne midlertidige løsninger. Nå kommer en løsning som gjør at man i alle landets 356 kommuner skal kunne søke digitalt via nav.no.

Denne beskjeden får sosialmottagere i Drammen når de forsøker å søke om sosialhjelp via nav.no.

Ekstra viktig å unngå fysisk oppmøte

Oslo er en av kommunene der det har vært mulig å søke om sosialhjelp digitalt. Likevel oppsøker noen Nav-kontorene for å få hjelp til å fylle ut søknadene. Gram håper imidlertid at de som trenger slik personlig hjelp, vil kunne klare seg selv etter litt veiledning.

– Det er ekstra viktig nå å unngå fysisk oppmøte, sier han.

Når innbyggere i hele landet nå får tilgang til digital søknad om sosialhjelp, skyldes det ifølge KS-lederen den felleskommunale digitale plattformen FIKS, som KS i samarbeid med kommuner etablerte for et par år siden.