Politikk

Innfører digital løsning for sosialhjelp i hele landet

I over halvparten av landets kommuner er det ikke mulig å søke om sosialhjelp digitalt. Nå kommer KS og Nav med midlertidig hasteløsning for å løse problemet.

I løpet av en til to uker vil alle landets kommuner kunne tilby digital søknad om sosialhjelp.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Både høyt og lavt i Nav har man den siste tiden oppfordret folk om ikke å oppsøke Nav-kontoret, men bruke etatens digitale løsninger. Men som Aftenposten har omtalt, er det umulig å søke om sosialhjelp digitalt i mange kommuner.

Det har medført en mer tungvint prosess, som i dagens koronasituasjon også utgjør en smittefare. Man har måttet finne et skjema på kommunenes nettsider, printe det ut, fylle det ut og sende det inn eller oppsøke det lokale Nav-kontoret for å få levert søknaden.

Tar koronagrep

Men nå vil KS og NAV gjøre digital søknad om økonomisk sosialhjelp tilgjengelig for alle søkere, uavhengig av hvilken kommune søkerne oppholder seg i.

– Situasjonen har gjort det naturlig at vi nå tar noen grep, slik at vi så fort som mulig kan tilby dette til alle landets kommuner, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Han lover at alle snart skal kunne søke om sosialhjelp fra egen stue, og håper det vil bidra til å lette trykket på Nav.

 • Les også: De siste dagene har antall søknader om dagpenger eksplodert. Sykefraværet har også økt.

Kan tilbys alle innbyggere innen to uker

Gram sier han tror de skal få rullet ut løsningen til alle kommuner i løpet av en uke eller to. Han ser flere fordeler ved den løsningen som nå kommer på plass.

 • Den digitale løsningen er tidsbesparende. Man unngår blant annet at tid går tapt i postgangen.
 • Man kan søke når som helst i løpet av døgnet.
 • Færre folk får behov for å oppsøke Nav-kontoret og utsette seg for smitte.
 • Søknadene blir kvalitetsmessig bedre. I de digitale søknadene kan man innhente annen informasjon fra offentlige registre. Dermed er det også mulig å behandle dem raskere.
Bjørn Arild Gram leder styret i KS, kommunenes interesseorganisasjon.

Papirsøknad i en rekke folkerike kommuner

Ifølge KS har man pr. dato kunnet logge seg inn på nav.no og søke om sosialhjelp i kun 130 av landets 356 kommuner.

En sjekk Aftenposten foretok tidligere denne uken, viste at det var umulig å søke om sosialhjelp digitalt i flere av landets mest folkerike kommuner. (Antall innbyggere i parentes)

 • Kristiansand (ca. 110.000)
 • Drammen (ca. 100.000)
 • Asker (ca. 95.000)
 • Tromsø (ca. 77.000 )
 • Sandefjord (ca. 64.000 )
 • Nordre Follo (ca. 58.000)

I noen av disse kommunene har man de siste dagene jobbet med egne midlertidige løsninger. Nå kommer en løsning som gjør at man i alle landets 356 kommuner skal kunne søke digitalt via nav.no.

Denne beskjeden får sosialmottagere i Drammen når de forsøker å søke om sosialhjelp via nav.no.

Ekstra viktig å unngå fysisk oppmøte

Oslo er en av kommunene der det har vært mulig å søke om sosialhjelp digitalt. Likevel oppsøker noen Nav-kontorene for å få hjelp til å fylle ut søknadene. Gram håper imidlertid at de som trenger slik personlig hjelp, vil kunne klare seg selv etter litt veiledning.

– Det er ekstra viktig nå å unngå fysisk oppmøte, sier han.

Når innbyggere i hele landet nå får tilgang til digital søknad om sosialhjelp, skyldes det ifølge KS-lederen den felleskommunale digitale plattformen FIKS, som KS i samarbeid med kommuner etablerte for et par år siden.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. KS
 3. Nordre Follo
 4. Tromsø
 5. Kristiansand
 6. Sandefjord
 7. Drammen