Politikk

Advokat advarer: Arbeidsgivere sier opp ansatte i panikk

– Arbeidsgivere varsler oppsigelser i panikk. Jeg vil oppfordre dem til å velge permittering i stedet for oppsigelse, sier arbeidsrettsadvokat Nicolas Weiss-Andersen.

 • Thomas Spence

Weiss-Andersen har allerede fått den første oppsigelsen som følge av koronasmitten på sitt bord.

Han har i tillegg fått henvendelser fra flere klienter som er innkalt til drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15–1 fordi arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse, på grunn av «koronakrisen».

Advokat Nicolas Weiss-Andersen ber arbeidsgiverne om «å holde hodet kaldt» og utsette avgjørelsen om å si opp ansatte. Foto: SWAN Advokater

Koronakrisen har ført til at tusener av arbeidstagere er permittert.

– Vi må prøve å begrense en oppsigelsesbølge, sier advokat Nicolas Weiss-Andersen i SWAN Advokater DA.

– Gå først til permittering

 • Les også: Krisefond til 100 milliarder kroner

Han mener det bærer preg av panikk, og oppfordrer arbeidsgiverne til først å gå til permittering.

– Dette er en helt ny situasjon for oss alle. Jeg ser at arbeidsgivere ofte må foreta en vanskelig vurdering mellom oppsigelse og permittering som følge av midlertidig driftsstans.

– Noen mener at krisen er mer enn midlertidig. Arbeidsgivere ser ut til å frykte at behovet for driftsinnskrenkning vil vare i mer enn seks måneder, sier han.

Weiss-Andersens budskap til arbeidsgiverne nå er å holde hodet kaldt og «forstå at dette er en avgjørelse som de faktisk kan utsette.»

– I de fleste tilfeller vil vilkårene for permittering være til stede, i en slik krise som vi befinner oss i nå. Da er det riktig og uproblematisk å permittere de ansatte der alternativet er oppsigelse, som er langt mer drastisk.

– Folk er ekstra fortvilet. De vet ikke hva som kommer til å skje. Dette er et ekstremt uheldig tidspunkt å miste jobben på, sier han.

Må være «saklig grunn» til oppsigelse

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 15.1. skal arbeidsgiver innkalle arbeidstager til drøftelsesmøte og informere om at de vurderer oppsigelse før avgjørelsen foretas.

Loven krever at det i tilfelle skal være «saklig grunn».

Weiss-Andersen tror mange arbeidsgivere ikke er klar over at det er en større likviditetsbelastning, på kort sikt, å gå til oppsigelse enn permittering.

Må betale full lønn i oppsigelsestiden

Forklaringen er:

 • Ved permittering må arbeidsgiver etter de nye reglene i krisepakken betale arbeidstager full lønn i to dager. Deretter betaler Nav lønn i ytterligere 15 dager før vedkommende går over på dagpenger (62,4 prosent av full lønn).
 • Ved oppsigelse må arbeidsgiver betale full lønn i 1, 2 eller 3 måneder avhengig av hvilken oppsigelsestid som er avtalt, eller fremkommer av arbeidsmiljøloven. I prøvetiden er oppsigelsesperioden bare 14 dager.

– Hvis man permitterer, kan man utsette likviditetsbelastningen ved å gå til oppsigelse, i inntil seks måneder. Dette forutsetter naturligvis at vilkårene for permittering er til stede i dag, og løpende, sier Weiss-Andersen.

Etter at permitteringen utløper (enten som følge av at vilkårene ikke lenger er til stede, eller at makstiden for arbeidsgivers lønnsfritak på 26 uker er utløpt), skal arbeidstager tilbake i jobb, med mindre vilkårene for oppsigelse da er til stede.

Det eneste arbeidsgiver har «å tjene» på oppsigelse i dag fremfor om seks måneder er at han slipper å betale to dager med full lønn.

– Hvorfor tror du arbeidsgivere går til rask oppsigelse?

– Jeg tror dette er panikkhandling. Arbeidsgiver er redd for forpliktelsene. Jeg antar at de prøver å snøre igjen pengesekken i frykt for å ikke overleve på sikt.

– Har du en oppfordring til arbeidstagerne?

– Jeg vil oppfordre dem til å sette seg inn i muligheten for permittering og diskutere den muligheten med arbeidsgiver, slutter han.

Les mer om

 1. Permittering
 2. Nav
 3. Arbeidsmiljø

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Redd for at koronaen skal ødelegge ferieplanene? Slik svarer LO og NHO medlemmene.

 2. FOTBALL

  Kan permitterte spillere forsvinne gratis? Dette skaper stor uenighet blant advokater.

 3. ØKONOMI

  Permitteringer blir billigere for bedriften, dyrere for staten og den enkelte

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Permitteringsperioden bør ikke forlenges uten videre

 5. ØKONOMI

  Nå er NAV klar med lønnskompensasjon

 6. ØKONOMI

  Regelendring gir tusener i tap for deltids permitterte