Advokat advarer: Arbeidsgivere sier opp ansatte i panikk

– Arbeidsgivere varsler oppsigelser i panikk. Jeg vil oppfordre dem til å velge permittering i stedet for oppsigelse, sier arbeidsrettsadvokat Nicolas Weiss-Andersen.

Weiss-Andersen har allerede fått den første oppsigelsen som følge av koronasmitten på sitt bord.

Han har i tillegg fått henvendelser fra flere klienter som er innkalt til drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15–1 fordi arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse, på grunn av «koronakrisen».

Advokat Nicolas Weiss-Andersen ber arbeidsgiverne om «å holde hodet kaldt» og utsette avgjørelsen om å si opp ansatte.

Koronakrisen har ført til at tusener av arbeidstagere er permittert.

– Vi må prøve å begrense en oppsigelsesbølge, sier advokat Nicolas Weiss-Andersen i SWAN Advokater DA.

– Gå først til permittering

Han mener det bærer preg av panikk, og oppfordrer arbeidsgiverne til først å gå til permittering.

– Dette er en helt ny situasjon for oss alle. Jeg ser at arbeidsgivere ofte må foreta en vanskelig vurdering mellom oppsigelse og permittering som følge av midlertidig driftsstans.

– Noen mener at krisen er mer enn midlertidig. Arbeidsgivere ser ut til å frykte at behovet for driftsinnskrenkning vil vare i mer enn seks måneder, sier han.

Weiss-Andersens budskap til arbeidsgiverne nå er å holde hodet kaldt og «forstå at dette er en avgjørelse som de faktisk kan utsette.»

– I de fleste tilfeller vil vilkårene for permittering være til stede, i en slik krise som vi befinner oss i nå. Da er det riktig og uproblematisk å permittere de ansatte der alternativet er oppsigelse, som er langt mer drastisk.

– Folk er ekstra fortvilet. De vet ikke hva som kommer til å skje. Dette er et ekstremt uheldig tidspunkt å miste jobben på, sier han.

Må være «saklig grunn» til oppsigelse

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 15.1. skal arbeidsgiver innkalle arbeidstager til drøftelsesmøte og informere om at de vurderer oppsigelse før avgjørelsen foretas.

Loven krever at det i tilfelle skal være «saklig grunn».

Weiss-Andersen tror mange arbeidsgivere ikke er klar over at det er en større likviditetsbelastning, på kort sikt, å gå til oppsigelse enn permittering.

Må betale full lønn i oppsigelsestiden

Forklaringen er:

  • Ved permittering må arbeidsgiver etter de nye reglene i krisepakken betale arbeidstager full lønn i to dager. Deretter betaler Nav lønn i ytterligere 15 dager før vedkommende går over på dagpenger (62,4 prosent av full lønn).
  • Ved oppsigelse må arbeidsgiver betale full lønn i 1, 2 eller 3 måneder avhengig av hvilken oppsigelsestid som er avtalt, eller fremkommer av arbeidsmiljøloven. I prøvetiden er oppsigelsesperioden bare 14 dager.

– Hvis man permitterer, kan man utsette likviditetsbelastningen ved å gå til oppsigelse, i inntil seks måneder. Dette forutsetter naturligvis at vilkårene for permittering er til stede i dag, og løpende, sier Weiss-Andersen.

Etter at permitteringen utløper (enten som følge av at vilkårene ikke lenger er til stede, eller at makstiden for arbeidsgivers lønnsfritak på 26 uker er utløpt), skal arbeidstager tilbake i jobb, med mindre vilkårene for oppsigelse da er til stede.

Det eneste arbeidsgiver har «å tjene» på oppsigelse i dag fremfor om seks måneder er at han slipper å betale to dager med full lønn.

– Hvorfor tror du arbeidsgivere går til rask oppsigelse?

– Jeg tror dette er panikkhandling. Arbeidsgiver er redd for forpliktelsene. Jeg antar at de prøver å snøre igjen pengesekken i frykt for å ikke overleve på sikt.

– Har du en oppfordring til arbeidstagerne?

– Jeg vil oppfordre dem til å sette seg inn i muligheten for permittering og diskutere den muligheten med arbeidsgiver, slutter han.