Politikk

Senterpartiet går inn for solidarisk samfunnstjeneste

Vil utrede mulighet for at vernepliktige kan jobbe i elderomsorgen.

Kjersti Toppe har kjempet for at Senterpartiet skal se på muligheten for å innføre en verneplikt i eldreomsorgen. Nå har hun fått gjennomslag.
  • Marie Melgård

Senterpartiet går inn for å se på mulighetene for å innføre en verneplikt som også gjelder i omsorgstjenesten.

Sentralstyret i Senterpartiet gått innfor å utrede muligheten for iverksette en «solidarisk samfunnstjeneste», etter Hagen-utvalgets forslag. Dette har nå fått flertall.

Som Aftenposten omtalte i går var mange fylkeslag positive til forslaget.

— Vernepliktige er en arbeidsressurs

Hagen-utvalget har sett på innovative løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer (NOU 2011:11).

De mener vernepliktig ungdom må anses for å være en arbeidsressurs som bør brukes i en sektor hvor behovet er stort og ressursene stadig færre.

Utvalget ser for seg at man har en tre måneders «rekruttskole» med en grunnleggende innføring i omsorgsarbeid, og at man finner tilpassede arbeidsoppgaver til de som utfører omsorgstjeneste.

I Hagen-utvalgets forslag ser man for seg at hvis en person jobber ett år i omsorgstjenesten før man starter på høyere utdanning, eller arbeider tre månedsverk per år i sektoren mens man studerer, så kan man komme ut av et femårig studium uten studielån.

Forslaget som sentralstyret i Senterpartiet har gått inn for, lyder slik:

«Utrede muligheter for å iverksette Hagen-utvalgets forslag om en solidarisk omsorgstjeneste, der ungdom stimuleres til å bruke tid og arbeidsinnsats for å løse enkle oppgaver innen helse og omsorg. Dette skal komme i tillegg til og ikke til erstatning for faglært helsepersonell.»

Ble bråk

Som Aftenposten tidligere har omtalt, var det stortingsrepresentant Kjersti Toppe som først brakte på bane ideen om en verneplikt i eldreomsorgen.

Det ble rabalder.

Venstres Trine Skei Grande mente forslaget hørte hjemme på historiens skraphaug «i likhet med andre forslag om tvangsarbeid».

SU-leder Andreas Halse mente det ville være mange autoritære regimer som ville klappe Toppe på skulderen for forslaget.

1/3-del må ta seg jobb i omsorgsyrkene skal vi opprettholde dagens standard. Det betyr at vi enten må kutte i tilbud eller få inn folk utenifra. Da synes jeg det er fint at man kan bruke egen ungdom til å yte litt av sin tid i en sektor som trenger hjelp, sier Toppe.

— Men hvorfor må det være en plikt man skal påføre ungdom?

- Går man for å innføre det som en plikt, må det være gode fritaksløsninger og gode incentiver, sier hun og viser til forslagene fra Hagen-utvalget om lønn og nedbetaling av studielån.

Les mer om

  1. Politikk