Politikk

Vil tette skattehull etter DN-avsløring

Norges rikeste har inntekter på 80 milliarder kroner skattefritt på grunn av en regelendring i skatteloven fra 2006 – Vi må hindre mer eller mindre evigvarende utsatt skatt, sier Aps Hadia Tajik.

Aps Hadia Tajik er overrasket over den kreative skatteplanleggingen blant Norges rikeste. Nå vil hun endre regelverket.
 • Caroline Enge
 • Hilde Lundgaard
  Journalist

I en reportasje lørdag, viser Dagens Næringsliv hvordan en regel i skatteloven lar de rikeste i Norge plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper.

Avisen anslår at staten har gått glipp av beskatning av rundt 80 milliarder kroner årlig.

Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting , og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser.

Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet.

Nå tar både Ap, Sp og SV til orde for å endre skattereglene.

Da fritaksmetoden ble vedtatt i 2004, het det at «komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støtter innføringen av fritaksmetoden, men vil understreke viktigheten av at departementet løpende vurderer behovet for tiltak for å forhindre uønskede tilpasninger».

Likevel er det ikke foretatt noen evaluering av effektene fritaksmetoden på statens skatteinntekter.

Les også

DN: Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter

AP: -Må forhindre evigvarende utsatt skatt

Hadia Tajik mener regelendringen som skulle sørge for at penger ble reinvestert i bedriften, ikke tatt ut, ikke har virket etter hensikten.

Aps finanspolitiske talsperson, Hadja Tajik, sier hun er overrasket over DNs avsløringer.

– Jeg har ikke en spesielt utviklet kreativitet for skatteplanlegging, slik tilfellene DN har omtalt ser ut til å ha hatt, sier hun og understreker at det grunnleggende for Ap er et mer rettferdig skattesystem, der de med høye inntekter og stor formue bidrar mer til fellesskapet.

– Derfor ønsker Arbeiderpartiet å øke både skattesatsen og verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten, og vi ønsker også å øke selskapsskatten til 23 prosent igjen, sier Tajik, som samtidig poengterer at partiet også ønsker et skattesystem som øker sannsynligheten for at eiere reinvesterer overskudd i selskapet.

– Derfor må selvsagt overskudd beskattes mindre om det reinvesteres i selskapet enn om eieren velger å ta pengene ut av selskapet.

Ifølge Tajik støttet Ap i sin tid endringen nettopp for å bidra til at overskudd blir brukt til å skape nye arbeidsplasser. Nå erkjenner hun at DNs gjennomgang påviser utilsiktede effekter og vil kontakte Finansdepartementet for å se hvordan reglene kan endres.

– Vi må se hvordan vi kan hindre at noen ordner seg med mer eller mindre evigvarende utsatt skatt, sier Tajik, som også vil ha mer offentlighet rundt dette.

– Verdien av tilbakeholdte overskudd må fremgå i offentlig statistikk om ulikhet. Det gjør det ikke i dag.

Kari Elisabeth Kaski sitter i finanskomiteen på Stortinget for SV.

SV: – Et velbegrunnet forslag

Stortingsrepresentant for SV Kari Elisabeth Kaski sier hun ikke er overrasket over funnene Dagens Næringsliv har gjort.

– Dette er noe vi har fryktet, og jeg har selv vært på Stortinget i forbindelse med fremleggingen av Ulikhetsmeldingen i vår og advart mot at ulikhetene er mye større enn de offisielle tallene viser fordi man holder tilbake overskudd.

Kaski har derfor oversendt et brev til finansminister Siv Jensen der hun ber om oppdaterte tall for å vise de reelle forskjellene.

SV var også med på å vedta fritaksmetoden på Stortinget i 2004, og hadde finansministerposten i 2006, da regelendringen ble iverksatt.

– Sett i ettertid, hadde det vært bedre at man ikke vedtok fritaksmetoden?

– Jeg har ikke grunnlag for å si at man ikke burde innført endringen i 2006. Det var et velbegrunnet forslag som vi stilte oss bak. Intensjonen var blant annet å skattlegge utbytte og arbeidsinntekt, noe som er viktig. Men når vi nå ser konsekvensene, er den viktige jobben å finne ut hvordan vi kan tette dette skattehullet, sier Kaski.

Hun mener det er viktig å også ta i bruk andre former for skattlegging av de rikeste.

– Det er et politisk ønske fra SV å ta grep i skattereglene. Men det kan ta tid, og derfor er det viktig å motarbeide kutt i formuesskatten og skattlegge arv, for å hindre oppsamling av formue på færre hender, sier Kaski.

 • Les også: Siv Jensen gir tre millioner nordmenn økt skatt

– De med dyre advokater rigger seg

Også Sps Sigbjørn Gjelsvik er overrasket over størrelsen på beløpene som ikke er beskattet, og vil sende finansminister Siv Jensen et skriftlig spørsmål om saken.

– Da vi i sin tid gjorde disse endringene, var jo hensikten å holde pengene i bedriftene. Så ser vi at de som har ressurser til å kjøpe de dyreste advokatene klarer å rigge seg for å komme rundt dette, sier han, men innrømmer at han ikke vet hva man konkret skal gjøre for å tette hullet.

– Dette er en sak vi må gå ordentlig inn i, og som bør egne seg for brede løsninger på Stortinget. Vi skal ikke sitte og se på det, men heller ikke satse på forhastede forslag, sier han og minner om at de færreste hadde sett for seg konsekvensene av den forrige regelendringen.

Oppdatering 15.12: I den første versjonen av denne saken sto det at DNs anslo at staten går glipp av 80 milliarder skattekroner i året. Det riktige er at DN har omtalt at 80 milliarder årlig er inntekter som ikke beskattes.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Utbytte
 3. Formuesskatt
 4. skatt
 5. Bondevik-regjeringen
 6. Næringsliv