Listhaug pepret med spørsmål om klima: – Jeg hører at dere bare skal kjøre på med dette med klimaendringer.

Sylvi Listhaug (Frp) sier at klimaendringene også er menneskeskapte. Men hun mener det er uinteressant å diskutere hvor stor skyld mennesker har.

Sylvi Listhaug fikk en rekke spørsmål om klima.
  • Daniel Røed-Johansen

Først fikk den ferske olje- og energiministeren overlevert nøklene fra partikollega Kjell-Børge Freiberg. Da høflighetsfrasene dem imellom var rundet av, slapp journalistene til.

Det ble starten på en seanse på et snaut kvarter der Listhaug ble pepret med spørsmål. De fleste handlet om hennes syn på klima, slik de gjorde det da statsminister Erna Solberg måtte svare på spørsmål halvannen time tidligere.

– Hva mener du klimaendringer skyldes?

– Jeg har stått bak regjeringens politikk hele veien, helt siden 2013. Da fikk jeg ansvar for skognæringen, som også er en veldig viktig næring for å løse de utfordringene som kommer med klimaendringene. Jeg står for det samme i dag også.

– Jeg mener vi skal ta dette på største alvor, ha et føre var-prinsipp og sørge for at vi gjør verden grønnere med den fantastiske teknologiutviklingen som skjer, sier Listhaug.

– Det var ikke det som var spørsmålet. Mener du at klimaendringene er menneskeskapte?

– Jeg mener at de også er menneskeskapte. Derfor skal vi ta ansvar for å bringe verden videre og gjøre den grønnere gjennom teknologiutvikling. Da er norsk olje- og gassektor en del av løsningen.

Les også

Klima-kjør mot Solberg da hun presenterte Listhaug som ny oljeminister

Sylvi Listhaug under onsdagens seanse.

– Ikke interessant å diskutere

– Hvor stor andel av klimaendringene er menneskeskapte, og hvilke andre forhold har spilt inn?

– Jeg mener det ikke er interessant å diskutere. Det som er det interessante er at vi skal sørge ...

– Hva er det som bidrar til klimaendringer utover det menneskeskapte?

– Jeg mener det viktigste er å sørge for at vi skal være med på gjøre noe med de klimaendringene vi ser. Og da handler det om å bruke den teknologien som vi har i Norge og de fantastiske menneskene som jobber i denne bransjen, som er blant av de klokeste hodene i verden innenfor denne sektoren.

– Hvorfor er det ikke interessant?

– Fordi det interessante er at vi skal bidra til å løse disse utfordringene. Jeg hører at dere bare skal kjøre på med dette med klimaendringer. Jeg har sagt tydelig fra at ja, det har også vært påvirkning fra mennesker. Men jeg synes man på dagen i dag kan få frem den fantastiske jobben som gjøres av over 170.000 mennesker som bor i hele Norge og bidrar til verdiskapningen.

På direkte spørsmål om hun vil invitere streikende klimaungdom til dialog, svarer Listhaug «absolutt».

– Hva vil du si til klimastreikende skoleungdommer og Greta Thunberg spesielt? Hva synes du om henne?

– Jeg synes det er bra at ungdommen er engasjert, men jeg mener det er utrolig viktig å sette seg inn i alle sidene av dette spørsmålet.

– Hvilke sider er det de ikke har satt seg inn i?

– Jeg mener at symbolpolitikk ikke vil bidra til å redde verden. (...) Å legge ned norsk olje- og gassnæring vil bety økte utslipp fordi andre land da vil produsere oljen og gassen. Og det vil bli mindre penger til AS Norge som vil gå utover velferdssamfunnet.

Les også

Et drøyt år etter at Sylvi Listhaug måtte gå av som statsråd, blir hun Frps nest mektigste: – Nå kan jeg gjøre akkurat som jeg vil

Konfrontert med vindkraftuttalelser

Listhaug fikk flere spørsmål om vindkraft. Hun har tidligere gitt uttrykk for at vindmøller «er noe svineri».

– Er det uttalelser du fortsatt står for?

– Det jeg er opptatt av, er at vi ikke skal ha vindturbiner over hele landet. Vi skal ta vare på den vakre naturen vi har. Så skal vi jobbe med konsesjonssystemet og lage nye regler for det. Og det er et arbeid jeg ser frem til.

– Men står du ved det?

– Jeg mener jo at det en del steder er skjemmende. Jeg kjørte gjennom Tyskland i sommer og mener det er mange steder det ikke er spesielt pent med alle disse vindturbinene.