SV presser regjeringspartiene KrF og Venstre om Moria-flyktninger

Et SV-forslag om å hente 1.500 barn fra flyktningleirer i Hellas splitter regjeringspartiene og Ap. – Ap dilter etter Erna, sier SVs Karin Andersen.

– Ap dilter etter Erna, sier SVs Karin Andersen om Aps holdning til flyktningene i Hellas.

– Vi må ikke stille oss på gæren side i Europa sammen med de mest ekstreme, nasjonalistiske kreftene som vil stenge grensene, sier SVs Karin Andersen.

Mandag vedtok Stortingets kommunal- og forvaltningskomité å behandle et forslag fra SV om «å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge ...».

Dermed tvinges alle partier i løpet av kort tid til å ta standpunkt til det kontroversielle flyktningspørsmålet. Så langt har Høyre, Frp og Ap sagt nei. Venstre og KrF er enig med SV i sak.

Ap stemmer imot

Det er tradisjon i Stortinget for ikke å la andre partier ta regien og forsterke interne konflikter med å legge frem fristende forslag. Det gjelder også i denne saken:

– Ap vil ikke stemme for SVs forslag, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani.

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan sier at KrF ikke vil stemme for SV-forslaget.

– Vi må jobbe gjennom regjeringen for å få gjennomslag der. Å danne et flertall der regjeringspartiene går hver for seg, kan se ganske kaotisk ut, sier KrFs parlamentariske nestleder Geir Jørgen Bekkevold.

Fredag vedtok KrFs landsstyre en utvetydig resolusjon om flyktningene i Hellas med tittelen «Hent barna ut!».

– Det var en klar beskjed fra partiet til partiledelsen om at her forventer man å få gjennomslag. Jeg forventer at Høyre er lydhøre og med på å finne en løsning, sier Bekkevold.

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani er klare på at SV ikke får Arbeiderpartiets støtte på Stortinget.

– Helvete på jord

I forslaget beskriver SV forholdene i Moria-leiren som «et helvete på jord»:

«Situasjonen for flyktninger i Hellas er katastrofal og har vært det lenge. Over 70 000 flyktninger kom til landet i 2019. Det er over 5 000 enslige mindreårige barn. Mange av flyktningene kommer fra Afghanistan og Syria», heter det.

Karin Andersen viser til at FN og Hellas ber Europa om å evakuere barn og sårbare fra Hellas.

– Hellas hverken kan eller vil løse dette. Landet er pålagt å redusere offentlig sektor. Det forundrer meg at Jonas Gahr Støre som har vært utenriksminister, generalsekretær i Røde Kors, og som har jobbet internasjonalt, ikke ser at det er i Norges interesse å hjelpe Hellas.

– Landet er i ferd med å bli et drivhus for høyreekstremisme, sier Andersen.

SV: Ap dilter etter Erna

Støre sa til Aftenposten i forrige uke at det er «mest solidarisk og mest rettferdig» å ta imot dem som står på FNs lister over kvoteflyktninger.

– Det FN ber oss om nå er ikke kvoteflyktninger, men om å evakuere barn og sårbare fra Hellas. Det må Ap forholde seg til, og ikke late som om det er mulig å heller ta mot kvoteflyktninger nå.

– Hellas har vært mer solidariske enn noen andre i Europa har vært. Regjeringen og Ap må se at det er i Norges interesse å være med, sier hun.

Støre sa også at Ap «vil ikke motsette seg at Norge tar sin andel» hvis regjeringen kommer til at Norge skal motta mennesker fra Hellas.

Det reagerer Andersen på:

– Ap kan altså dilte etter Erna. De kan ikke selv ha en mening om det er solidarisk politikk overfor flyktningene og Hellas. Det er en merkelig, passiv holdning fra Ap som sier at de er sterke på internasjonal politikk og internasjonal solidaritet, sier hun.

Saksordfører: – Moralsk forkastelig

Saksordfører, Frps Jon Engen-Helgheim, sier at forslaget vil få «rask behandling». Selv mener han at det er «moralsk forkastelig» å hente Moria-flyktninger.

– Dette har ingen ting med hjelp å gjøre. Noen har satt likhetstegn mellom det å hjelpe og det å hente asylsøkere til Norge. Det er den store vranglæren:

– Det vil gjøre situasjonen verre fordi da vil langt flere legge ut på en farefull reise i håp om å ende opp i Europa, og ende opp i lidelse og nød og i verste fall død, sier han.